Vart går pengarna?

​Vi använder de insamlade medlen i vårt fortsatta arbetet mot sexuell exploatering av barn. Pengarna går till vårt påverkansarbete, informations- och kunskapsspridning och till att driva viktiga samarbeten med näringslivet.

Hur används pengarna?

ECPAT använder pengarna i arbetet mot sexuell exploatering av barn. De går till vårt påverkansarbete, informations- och kunskapsspridning och till att driva viktiga samarbeten med näringslivet för att motverka och stoppa alla former av sexuell exploatering av barn. Läs mer om hur vi arbetar här.

Under 2018 gick 75% av ECPATs medel direkt till vårt arbete mot sexuell exploatering av barn, 12,5% var administrationskostnader och 12,5% gick till arbetet med insamling.


ECPAT har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk insamlingskontroll är de som beviljar 90-konton till organisationer som har offentlig insamling. Varje år kontrollerar de att vi uppfyller kraven för att få behålla 90-kontot.

Vi är även medlem i Giva Sverige. Branschorganisationen för tryggt givande (tidigare FRII) och tillämpar dess etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten, där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.

Varifrån kom pengarna 2018?

ECPATs intäkter 2018 var 17,8 miljoner kronor. Pengarna kom från bland andra:

  • PostkodLotteriet - 6,3 miljoner kronor
  • Företag - 2,7 miljoner kronor
  • Allmänheten och församlingar - 4,9 miljoner kronor
  • Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen - 3,9 miljoner kronor
  • Organisationer och stiftelser - 1,2 miljoner kronor
  • Radiohjälpen - 400 000 kronor

Läs vår senaste årsredovisning här.

Stöd oss

Vill du stödja kampen mot sexuell exploatering av barn? Ge en gåva här.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.