Ge en gåva

Idag utsätts fler och fler barn för hot och sexuella övergrepp på nätet. Vi hjälper barn genom att ta ner övergreppsbilder från nätet, ge råd och stöd i vår stödlinje och arbeta förebyggande så att färre barn utsätts. Men vi kan inte göra det utan dig! Vi behöver din hjälp för att kunna stoppa sexuell exploatering av barn.