Stöd oss

Varje minut utsätts barn för hot och sexuella övergrepp på och utanför nätet. Övergrepp som ofta dokumenteras och sprids vidare. Hjälp oss stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn – du behövs!