Frågor och svar

Här har vi samlat svaren till de vanligaste frågorna vi får när det kommer till att stödja ECPAT som organisation. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss på info@ecpat.se.

Vilket är bästa sättet att ge en gåva till ECPATs arbete?

Att ge oss kontinuerligt stöd varje månad är mycket betydelsefullt för oss, regelbundna fasta gåvor underlättar vår planering och minskar kostnader för insamling och administration. Månadsgivare och ECPAT-supporter kan du bli via autogiro.

>> Ge en gåva här. <<

Hur används pengarna?

Vi använder de insamlade medlen i vårt fortsatta arbetet mot barnsexhandel, för att stoppa efterfrågan på barn och slå mot lönsamheten som driver handeln framåt. Pengarna går till vårt påverkansarbete, vår informations- och kunskapsspridning men också till att driva viktiga samarbeten med näringslivet. 2015 gick 75% av ECPATs medel direkt till vårt arbete för att stoppa barnsexhandeln.

>> Läs mer om vårt arbete och våra resultat från 2015 här. <<

Varför arbetar inte ECPAT med rehabilitering av offer?

Handeln med barn finns överallt, både offer och förövare. Vår del av världen står för en mycket stor del av efterfrågan på barn, något vi ser som vår skyldighet att bekämpa. Vi tror också att vi gör störst skillnad genom att arbeta förebyggande för att barnets rättigheter alltid ska bli tillgodosedda och för att stoppa nästa övergrepp innan det sker.

ECPAT-organisationer i andra delar av världen arbetar utifrån förutsättningarna i deras länder och där finns flera organisationer som arbetar med att hjälpa redan utsatta barn.

Hur mycket går till administration?

Under 2015 gick 15% av ECPATs medel till administration och 10% till arbetet med insamling, vi arbetar aktivt för att hålla administrations- och insamlingskostnaderna nere. För att hålla god ordning på ekonomi och redovisning krävs dock en del administration som bokföring, resultatredovisning och lönehantering. Administrationskostnaderna för en liten organisation som ECPAT blir lätt procentuellt sätt högre jämfört med en annan stor organisation med mångmiljonbudget.

Vad är Svensk insamlingskontroll?

Svensk insamlingskontroll är de som beviljar 90-konton till organisationer som har offentlig insamling, och som sedan varje år kontrollerar att organisationen fortsatt uppfyller kvalitetskraven för att få behålla 90-kontot.

Vad innebär ett 90-konto?

Det är ett sjusiffrigt BankGiro- eller PlusGirokonto som inleds med 90. Den insamlingsorganisation som uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav beviljas ett 90-konto. Kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer och en grundläggande princip är till exempel att minst 75% av de insamlade medlen ska gå till organisationens ändamålsarbete.

Vad är FRII?

FRII är Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och arbetar för att motverka oseriös insamling. De har tillsammans med sina medlemmar, däribland ECPAT, utvecklat en kvalitetskod som tillämpas av alla medlemmar.

>> Läs mer om FRII:s kvalitetskod här. <<

Kan jag få skattereduktion för min gåva?

Skattereduktion för gåvor gäller bara vetenskaplig forskning och social hjälpverksamhet och eftersom ECPAT arbetar förebyggande med påverkan så kan vi än så länge inte bli godkända för skattereduktion. Vi hoppas att du värdesätter vårt arbete och stödjer det ändå.

>> Läs mer om hur du kan stödja vårt arbete här. <<

Varför skulle jag skänka min aktieutdelning?

Om du bidrar med din aktieutdelning så behöver du inte betala kapitalskatt vilket innebär att gåvan ökar med 40%.

Varför skulle jag fondspara i Swedbanks Humanfond?

Om du har möjlighet att spara pengar och gör det i Swedbanks Humanfond så kan du välja att bidra till ECPATs arbete. På Hjärtedagen varje år delar fonden nämligen ut 2% av alla sparares kapital till den organisation spararen valt.

Varför ska jag gå med i PostkodLotteriet?

Att köpa en lott från PostkodLotteriet bidrar till vår och andra organisationers verksamhet. PostkodLotteriet delar varje år ut sitt överskott till olika organisationer. De senaste åren har ECPAT haft förmånen att ta emot 5 000 000 kronor per år. Som lottköpare har du dessutom chans att vinna i lotteriet.

Hantering av personuppgifter

ECPAT Sverige hanterar personuppgifter som en del av vår verksamhet, t.ex. när du skänker en gåva till oss. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi hanterar dina personuppgifter och att du ska känna att det är lätt att utöva dina rättigheter. Vi har därför en integritetspolicy för hur vi lagrar och använder dina personuppgifter. Vill du veta mer kan du läsa vår integritetspolicy.

Du kan när som helst meddela oss om du t.ex. vill få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar eller vill få dina uppgifter raderade, mejla info@ecpat.se så hjälper vi dig.SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.