Bli vänföretag

​Som vänföretag till ECPAT Sverige bidrar du med en gåva på minst 50 000 kr och blir på så sätt även vänföretag 2019. Ekonomiskt stöd är mycket viktigt för oss, för att vårt arbete ska kunna fortsätta i samma intensitet – för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexuell exploatering.

Gåva, 50 000 kronor eller mer per år

Ekonomiskt stöd är mycket viktigt för oss. Kampen mot sexuell exploatering av barn är absolut nödvändig och med ert stöd ger ni oss möjlighet att fortsätta vårt viktiga arbete för barnets rättigheter i Sverige och världen.

Som vänföretag ger du en gåva på 50 000 kr eller mer. Du får då:

  • Öppet tack på ecpat.se
  • Presenteras med namn och länk till er hemsida på ecpat.se
  • Ett tackdiplom
  • En banner som berättar att ni stödjer ECPAT Sverige
  • En e-postsignatur
  • Material till sociala medier
  • Digital informationsfolder om ECPAT Sverige
  • Omnämnande i ECPATs årliga verksamhetsberättelse
  • Inbjudningar för era nyckelpersoner till relevanta evenemang som ECPAT anordnar
  • En digital folder, för era medarbetare, som guidar vuxna i hur man kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet

Observera att det krävs en gåva på minst 200 000 kr för att få använda ECPATs logotyp.


ECPATS VÄNFÖRETAG

>> Här kan du läsa mer om ECPATs vänföretag. <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.