Bli vänföretag

​Som Vänföretag till ECPAT Sverige bidrar ni med en gåva på minst 50 000 kr. Ert stöd är mycket viktigt för oss, för att vårt arbete ska kunna fortsätta i samma intensitet – för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexuell exploatering.

Gåva, 50 000 kronor

Som Vänföretag bidrar ni till vårt arbete för en värld fri från sexuell exploatering av barn. Som tack för ert stöd får ni följande:

  • Presenteras med namn och länk till er hemsida på ecpat.se
  • Ett tackdiplom
  • En banner som berättar att ni stödjer ECPAT Sverige
  • En e-postsignatur
  • Material till sociala medier
  • Inbjudningar för era nyckelpersoner till relevanta evenemang som ECPAT anordnar
  • En digital folder, för era medarbetare, som guidar vuxna i hur man kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet

Ni skänka er gåva här.


För att kunna kalla sig samarbets­partner och därmed ha möjlig­het att använda ECPATs varu­märke i marknads­föring och kommuni­kation, bör värdet för ECPAT inte under­stiga en miljon kronor per år för ett sam­arbete.


Har ni frågor om på vilket sätt ni kan samverka med ECPAT Sverige kontakta Linda Wijkström linda.wijkstrom@ecpat.se 072-967 91 45.


ECPATS VÄNFÖRETAG

>> Här kan du läsa mer om ECPATs vänföretag. <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.