Bli vänföretag

​Som vänföretag 2018 till ECPAT bidrar du med en gåva på 50 000kr för att vårt arbete ska kunna fortsätta och utvecklas i samma takt och med samma intensitet – för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel.

Gåva, 50 000 kronor eller mer per år

Ekonomiskt stöd är mycket viktigt för oss. Kampen mot barnsexhandeln är absolut nödvändig och med ert stöd ger ni oss möjlighet att fortsätta vårt viktiga arbete för barnets rättigheter i Sverige och världen.

Som Vänföretag 2018 ger du en gåva på 50 000 kr eller mer. Du får då:

  • Presenteras med namn och länk till er hemsida på ecpat.se
  • Synas med logotyp när ECPAT kommunicerar sitt årliga externa tack
  • Ett tackdiplom
  • En banner som berättar att ni stödjer ECPAT Sverige
  • En mailsignatur
  • Informationsmaterial om barnsexhandel för att öka kunskap om barnsexhandeln internt
  • Nyhetsbrev om aktuella frågor om barnsexhandel och ECPATs arbete
  • Omnämnande i ECPATs årliga verksamhetsberättelse
  • Inbjudningar för era nyckelpersoner till relevanta evenemang som ECPAT anordnar
  • En folder, för era medarbetare, som guidar vuxna i hur man kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet

Observera att det krävs en gåva på minst 200 000 kr för att få använda ECPATs logotyp.


ECPATS VÄNFÖRETAG

>> Här kan du läsa mer om ECPATs vänföretag. <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.