Bli stödföretag

Bli stödföretag till ECPAT Sverige 2019. Ekonomiskt stöd är mycket viktigt för oss, för att vårt arbete ska kunna fortsätta med samma intensitet – för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexuell exploatering.

Gåva, 10 000 kr - 49 999 kr

Ekonomiskt stöd är mycket viktigt för oss. Kampen mot sexuell exploatering av barn är absolut nödvändig och med ert stöd ger ni oss möjlighet att fortsätta vårt viktiga arbete för barnets rättigheter i Sverige och världen.

Som stödföretag ger du en julgåva på mellan 10 000 kr - 49 999 kr och du blir även stödföretag för 2019. Du får då:

  • Tack på ecpat.se med namn länk till hemsida
  • Ett tackdiplom
  • En banner som berättar att ni stödjer ECPAT Sverige
  • En e-postsignatur
  • Material till sociala medier
  • En digital folder, för era medarbetare, som guidar vuxna i hur man kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet

För gåvor upp till 10 000 kr får ditt företag ett tackdiplom. Observera att det krävs en gåva på minst 200 000 kr för att få använda ECPATs logotyp.

ECPATs stödföretag

>> Här kan du läsa mer om ECPATs stödföretag. <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.