Bli stödföretag

Bli stödföretag 2018 till ECPAT Sverige genom att ge en gåva. Ekonomiskt stöd är mycket viktigt för oss, för att vårt arbete ska kunna fortsätta i samma intensitet - för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel.

Gåva, 10 000 kr - 49 999 kr

Ekonomiskt stöd är mycket viktigt för oss. Kampen mot barnsexhandeln är absolut nödvändig och med ert stöd ger ni oss möjlighet att fortsätta vårt viktiga arbete för barnets rättigheter i Sverige och världen.

Som Stödföretag 2018 ger du en gåva på mellan 10 000 kr - 49 999 kr. Du får då:

  • Presenteras på ecpat.se med namn länk till hemsida
  • Synas med namn när ECPAT kommunicerar sitt årliga externa tack
  • Ett tackdiplom
  • En banner som berättar att ni stödjer ECPAT Sverige
  • En mailsignatur
  • Nyhetsbrev om aktuella frågor om barnsexhandel och ECPATs arbete
  • En folder, för era medarbetare, som guidar vuxna i hur man kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet

För gåvor upp till 10 000 kr får ditt företag ett tackdiplom. Observera att det krävs en gåva på minst 200 000 kr för att få använda ECPATs logotyp.

ECPATs stödföretag

>> Här kan du läsa mer om ECPATs stödföretag. <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.