Samarbetsföretag

Som samarbetsföretag till ECPAT arbetar vi tillsammans mot sexuell exploatering av barn med utgångspunkt i er kärnverksamhet. Samarbetet är långsiktigt och löper på ett minimum om ett år, med målet att utveckla arbetet mot sexuell exploatering av barn i er verksamhet.

Varför mitt företag?

Idag har i princip varje anställd en egen dator och på många stora företag reser anställda mycket i arbetet. Rubriker som ”1304 barnpornografiska bilder i arbetsplatsdatorn” och ”Anställd åtalas för innehav för barnpornografibrott" är tyvärr inte ovanliga - en dator blir i händerna på en konsument av övergreppsmaterial på barn till ett brottsredskap. Hur hanterar ni en sådan situation och hur arbetar ni förebyggande?

1304 barnpornografiska bilder i arbetsplatsdatorn.

Samma slags problematik gäller vid tjänsteresor. För vissa resenärer luckras de normala värderingarna upp under resan och anställda kanske tillåter sig besök på barer där minderåriga exploateras sexuellt, vilken beredskap har ni?

Som samarbetsföretag till ECPAT arbetar vi tillsammans med er verksamhet utifrån frågor som dessa och tre specifika områden: utbildning, policy och kommunikation.

Utbildning och kommunikation - kunskap förändrar

Inom ramen för ett CSR-samarbete genomför ECPAT utbildningsinsatser för nyckelpersoner inom ert företag och hjälper till att informera anställda, kunder och samarbetspartners om samarbetet och ert avståndstagande mot sexuell exploatering av barn.

Med kunskap och gemensamma kommunikationsinsatser kan vi förändra. Att veta mer om brottsligheten är att kunna agera, och det gör skillnad, inte minst för det enskilda barnet.


Policy - förebyggande arbete lönar sig

Att arbeta förebyggande är viktigt, därför ser vi tillsammans över er verksamhet för att identifiera områden där era produkter eller tjänster riskerar att utnyttjas i, eller i koppling till, sexuell exploatering av barn.

Baserat på dessa områden identifierar vi nyckelpersoner för att ta fram rutiner för att minimera risken för att tjänster missbrukas, handlingsplaner för hur eventuella fall hanteras, hjälper till i arbetet att förebygga sexuell exploatering av barn i befintliga produkter och tjänster, att utse ECPAT-ambassadörer och mycket annat.Kontakta oss för en diskussion

Är ni intresserade av att inleda ett samarbete tillsammans med oss? Kontakta vår affärsansvarige Clara Ludvigsson på info@ecpat.se eller 072 - 389 56 73 så berättar hon mer.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.