Bli partnerföretag

Våra Partnerföretag engagerar sig långsiktigt i vårt arbete mot sexuell exploatering i frågor som ligger nära deras företagsverksamhet. Tillsammans gör vi verklig skillnad och skapar en tryggare värld för våra barn.

>> Läs mer om hur vi arbetar med branscherna i stort här. <<


Vad innebär det att vara samarbetspartner med ECPAT Sverige?

Tillsammans med företag kan vi på riktigt skapa en tryggare värld för barn och unga. Ni kan samarbeta med oss på det som sättet som passar era förutsättningar och visioner. Med er som samarbetspartner sätter vi tillsammans upp en plan på innehållet. Vår ambition är att varje samarbete ska resultera i en affärsnytta för företaget kombinerat med en social nytta genom vår verksamhet på ECPAT Sverige.

För att kunna kalla sig samarbets­partner och därmed ha möjlig­het att använda ECPAT Sveriges varu­märke i marknads­föring och kommuni­kation, bör värdet för ECPAT inte under­stiga 200 000 kronor per år för ett sam­arbete.

Varför mitt företag?

I dag finns möjligheten för företag att ännu tydligare visa på sin styrka som samhällsaktör. Ett företag präglas av sin kultur och sina värderingar. Värderingar som kan skapa stolta medarbetare och trogna kunder. Som anställd och konsument är jag också förälder, eller har barn i min närhet, och vill se att företaget som jag arbetar på eller är kund hos har produkter och tjänster som faktiskt är säkra för barn och unga.

Vi vet också att medarbetare och kunder har förväntningar och ställer krav även i frågor som sträcker sig utanför företagets primära verksamhet.

Tillsammans med oss på ECPAT Sverige kan näringsliv och andra aktörer bidra till en positiv samhällsutveckling.

I våra samarbeten med företag, exempelvis i våra branschöverskridande koalitioner inom finans och telekom, tar vi tillvara på vår gemensamma kunskap och möjlighet att förändra genom tekniska lösningar och informationsspridning för att nå målet om en säkrare vardag för barn och unga.

För oss som barnrättsorganisation är barnet i fokus. Det är samma flicka och pojke som finns i hemmet, skolan, föreningslivet och som sedan ska ut i näringslivet. Bara genom samverkan kan vi nå FN:s globala mål 2030, men genom att ta ett samlat grepp kan vi också göra stor skillnad här och nu. För företag blir värdet dubbelt; ni både stärker er position på marknaden och är med och skapar sociala förbättringar för samhället i stort.

Utbildning och kommunikation - kunskap förändrar

Inom ramen för ett partnerskap kan ECPAT expempelvis sprida kunskap inom företaget och hjälper till att informera anställda, kunder och samarbetspartners om samarbetet och ert avståndstagande mot sexuell exploatering av barn.

Med kunskap och gemensamma kommunikationsinsatser kan vi förändra. Tystnad och okunskap är förövarens bästa vän och här kan vi alla göra skillnad genom att agera. Inte minst göra skillnad för det enskilda barnet.

Vill du veta mer?

Är ni intresserade av att utveckla ert hållbarhetsarbete och inleda ett partnerskap tillsammans med oss? Kontakta vår partneransvarig Linda Wijkström på linda.wijkstrom@ecpat.se eller 072- 967 91 45 så berättar vi mer.

Handelsbanken partnerföretag sedan våren 2015

>> Sedan våren 2015 är Handelsbanken partnerföretag till ECPAT. Läs med om vårt samarbete här. <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.