Bli partnerföretag

Våra Partnerföretag engagerar sig långsiktigt i vårt arbete mot sexuell exploatering i frågor som ligger nära deras företagsverksamhet. Tillsammans gör vi verklig skillnad och skapar en tryggare värld för våra barn.

>> Läs mer om hur vi arbetar med branscherna i stort här. <<


Vad innebär det att vara ett partnerföretag?

Som partnerföretag till ECPAT arbetar vi tillsammans mot sexuell exploatering av barn med utgångspunkt i er kärnverksamhet. CSR-samarbetet är långsiktigt och löper på ett minimum om två år, med målet att genomlysa hela verksamheten och förändra där det är nödvändigt för att ert avståndstagande mot sexuell exploatering av barn också ska vara kraftfullt i praktiken.

Varför mitt företag?

Idag har i princip varje anställd en egen dator och i många stora företag reser anställda mycket i arbetet. Rubriker som ”1304 barnpornografiska bilder i arbetsplatsdatorn” och ”Anställd åtalas för innehav av barnpornografi" är tyvärr inte ovanliga - en dator blir i händerna på en konsument av övergreppsmaterial på barn till ett brottsredskap. Hur hanterar ni en sådan situation och hur arbetar ni förebyggande?

Samma slags problematik gäller vid tjänsteresor. För vissa resenärer luckras de normala värderingarna upp under resan och anställda kanske tillåter sig besök på barer där minderåriga exploateras sexuellt, vilken beredskap har ni?

Som partnerföretag till ECPAT arbetar vi tillsammans med er verksamhet utifrån frågor som dessa och tre specifika områden: utbildning, policy och kommunikation.

Utbildning och kommunikation - kunskap förändrar

Inom ramen för ett partnerskap genomför ECPAT utbildningsinsatser för nyckelpersoner inom företaget och hjälper till att informera anställda, kunder och samarbetspartners om samarbetet och ert avståndstagande mot sexuell exploatering av barn.

Med kunskap och gemensamma kommunikationsinsatser kan vi förändra. Att veta mer om brottsligheten är att kunna agera, och det gör skillnad, inte minst för det enskilda barnet.

Policy - förebyggande arbete lönar sig

Att arbeta förebyggande är viktigt, därför ser vi tillsammans över er verksamhet för att identifiera områden där era produkter eller tjänster riskerar att utnyttjas i, eller i koppling till, sexuell exploatering av barn.

Baserat på dessa områden identifierar vi nyckelpersoner för att ta fram rutiner för att minimera risken för att tjänster missbrukas, handlingsplaner för hur eventuella fall hanteras, hjälper till i arbetet att förebygga sexuell exploatering av barn i befintliga produkter och tjänster, att utse ECPAT-ambassadörer och mycket annat.

Vill du veta mer?

Är ni intresserade av att utveckla ert CSR-arbete och inleda ett partnerskap tillsammans med oss? Kontakta vår partneransvarig Linda Wijkström på linda.wijkstrom@ecpat.se eller 072- 967 91 45 så berättar vi mer.

Handelsbanken nytt partnerföretag sedan våren 2015

>> Sedan våren 2015 är Handelsbanken partnerföretag till ECPAT. Läs med om vårt samarbete här. <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.