För företag

Kampen för en värld fri från sexuell exploatering av barn kräver mycket engagemang från många olika aktörer. Företag har stor möjlighet att påverka och ett särskilt ansvar att arbeta för att hindra sexuella övergrepp på barn i de branscher där de själva verkar. Här kan du läsa mer om på vilka sätt ditt företag kan stödja ECPAT Sveriges verksamhet.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.