Engagera dig

Alla kan bidra i kampen mot sexuell exploatering av barn och kunskap är nyckeln. När vi har kunskapen har vi makt att agera för förändring. Vi måste våga prata om det som är barnens verklighet, våga prata om att de säljs som om de vore vilken handelsvara som helst och vilka konsekvenser det får.

Sprid kunskap

Det är oerhört viktigt att alla människor vet att sexuell exploatering av barn finns. Oavsett var du befinner dig finns det offer och förövare, först när vi tillsammans skriker högt om sexuell exploatering av barn och dess konsekvenser så kan vi förändra.


Stöd oss genom att blogga, twittra, dela och gilla så att fler personer lär sig mer om den sexhandel som barn över hela världen tvingas in i varje dag.

Anmäl alla misstankar till ECPAT Hotline

ECPAT Sverige har sedan 2005 drivit en webbaserad hotline. Dit kan vem som helst anonymt anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn: resande förövare, dokumenterade sexuella övergrepp på barn (så kallad barnpornografi), grooming, människohandel och köp av sexuell handling av barn.

Ditt tips kan vara den pusselbit som behövs för att stoppa en övergreppssituation och identifiera offer och förövare.

>> Till ECPAT Hotline. <<

Ställ krav som konsument

Vid den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn i Stockholm 1996, identifierades tre branscher som särskilt viktiga i kampen mot sexuell exploatering av barn. Det handlar om bank- och finanssektorn, resebranschen och IT- och telekombranschen. Där är dina aktiva val som konsument viktiga.

Arbetar din bank mot sexuell exploatering av barn?

De banker som är medlemmar i Finanskoalitionen mot sexuell exploatering av barn arbetar aktivt med att hitta nya metoder för att stoppa betalningar för övergreppsmaterial på barn. Är din bank medlem?

>> Läs mer om Finanskoalitionen mot sexuell exploatering här. <<

Säger din resebyrå nej till övergrepp i samband med resande?

I samband med resor begås många övergrepp på barn. Den resande förövaren lämnar ofta sina moraliska förpliktelser hemma och då är kanske skillnaden mellan 16 och 18 år inte lika viktig. Uppförandekoden mot sexuell exploatering av barn inom resande och turism, The Code, arbetar för att reseföretagen ska arbeta förebyggande mot övergrepp på barn, är din resebyrå med i arbetet?

>> Läs mer om resebranschens ansvarstagande här. <<

Samarbetar din internetleverantör med polisen?

Många av Sveriges internetleverantörer samarbetar med polisen på flera sätt, bland annat genom att blockera sidor på nätet som innehåller bilder eller filmer på sexuella övergrepp på barn. Gör din internetleverantör det?

>> Läs mer om blockeringssamarbetet här. <<


SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.