Varför finns barnsexhandel?

Barnsexhandeln finns för att det finns en efterfrågan. Om det inte fanns personer som är villiga att betala för att exploatera barn sexuellt, skulle handeln med barn inte kunna fortgå. Vi arbetar för att stoppa efterfrågan och slå mot lönsamheten som driver brottsligheten framåt, för att på så sätt förhindra att fler sexuella övergrepp på barn begås.

Det som skiljer barnsexhandel mot sexuella övergrepp på barn i stort är att det finns en kommersiell faktor med i bilden. Det är också vanligt att det finns en tredje part, en profitör, som tjänar pengar på att förmedla barnet till förövaren. Handeln med barn för sexuella ändamål är ofta organiserad genom större nätverk för att på bästa sätt kunna tillmötesgå köparens önskemål.

Barnsexhandeln är lönsam och sker i det dolda vilket ofta innebär en låg risk för förövarna att bli upptäckta.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.