Debattartiklar

Här publicerar vi ECPAT Sveriges debattartiklar.

Myndigheterna förstår inte barnkonventionen 2016-10-14

Myndigheterna förstår inte barnkonventionen 2016-10-14

PDF - Vi på Ecpat och Bris anser att är det är djupt oroväckande att instanser som JO och Kammarrätten i Stockholm avstyrker ett lagförslag som skulle göra stor skillnad för barn, och det är allvarligt att motiveringen till detta baseras på sakfel. Det skriver Anders L Pettersson, Ecpat, och Magnus Jägerskog, Bris.

Ladda nerLadda ner
Lär av de sexualbrott som begåtts - Dagens Samhälle 2016-02-01

Lär av de sexualbrott som begåtts - Dagens Samhälle 2016-02-01

PDF - Flera fall av sexualbrott mot barn i förskolor, och nu senast på en vårdcentral, har på sistone väckt stor uppmärksamhet i media och skakat om många. Fenomenet är dock inte nytt. För att stärka barnets rätt till skydd och säkerhet måste offentlig verksamhet lära sig av det som hänt.

Ladda nerLadda ner
Alla juriststudenter borde få obligatorisk utbildning om sexuell exploatering av barn - Dagens Juridik 2015-10-02

Alla juriststudenter borde få obligatorisk utbildning om sexuell exploatering av barn - Dagens Juridik 2015-10-02

PDF - Blivande jurister behöver kunskap om barnets rättigheter och barnsexhandel. Alla juriststudenter behöver därför garanteras obligatorisk utbildning i dessa frågor - någonting som FN:s kommitté för barnets rättigheter har påpekat i sina granskningsrapporter av Sverige under tio års tid.

Ladda nerLadda ner
Ta FNs kritik på allvar

Ta FNs kritik på allvar

PDF - Barn får inte komma till tals och de har svårt att få upprättelse när de kränks. FN:s barnrättskommitté lägger i dag fram sina rekommendationer för hur Sverige ska rätta till bristerna. Barnrättsorganisationer pekar på sex punkter som måste förbättras.

Ladda nerLadda ner
Tre miljoner lågt pris för att hindra sexövergrepp 2014-11-03

Tre miljoner lågt pris för att hindra sexövergrepp 2014-11-03

PDF - Ecpat, RFSU och Casm uppmanar regeringen att rädda en fungerade verksamhet. Om två månader upphör finansieringen av PrevenTell, Sveriges enda hjälptelefon för de som oroas över sin eller andras sexualitet.

Ladda nerLadda ner
Barn i Sverige rättslösa när klagorätt för kränkningar saknas 2014-04-10

Barn i Sverige rättslösa när klagorätt för kränkningar saknas 2014-04-10

PDF - I dag måndag skrivs historia för barns rättigheter i världen. Barn ges möjlighet att få upprättelse på internationell nivå när ett land bryter mot Barnkonventionen. Men i Sverige kan det dröja länge innan barn får samma möjlighet.

Ladda nerLadda ner
Permanenta preventiv vård mot övergrepp 2014-04-06

Permanenta preventiv vård mot övergrepp 2014-04-06

PDF - Många barn utsätts för horribla sexuella övergrepp. Ett övergrepp som inte sker går inte att värdera i pengar. Men kostnaden för att driva, och utveckla, PrevenTells verksamhet är liten i jämförelse med vad sexuella övergrepp kostar samhället, skriver företrädare för flera organisationer.

Ladda nerLadda ner
När våldtäkter på barn filmas ses inte barnen som brottsoffer 2014-01-14

När våldtäkter på barn filmas ses inte barnen som brottsoffer 2014-01-14

PDF - Barn har rätt att ses som brottsoffer när foton eller filmer som skildrar sexuella övergrepp de utsatts för sprids på internet. I Sverige betraktas dock inte detta brott som ett sexualbrott, och barnen ses därmed inte heller som brottsoffer. Barnpornografibrottet är i Sverige idag ett brott mot allmän ordning.

Ladda nerLadda ner
Köp av barn ska alltid ge fängelse 2013-12-11

Köp av barn ska alltid ge fängelse 2013-12-11

PDF - BO och Ecpat: Stärk barns skydd mot sexuell exploatering

Ladda nerLadda ner
Rättsväsendet kan för lite om barnsexhandel 2013-10-01

Rättsväsendet kan för lite om barnsexhandel 2013-10-01

PDF - Ecpat: Regeringen måste se till att kunskapen stärks

Ladda nerLadda ner
ECPAT: Polisen måste kunna ingripa innan det är för sent 2013-03-14

ECPAT: Polisen måste kunna ingripa innan det är för sent 2013-03-14

PDF - Lagen mot gromning är tandlös – den måste utredas.

Ladda nerLadda ner
Ge barn rätt att klaga internationellt 2012-05-27

Ge barn rätt att klaga internationellt 2012-05-27

PDF - Barnkonventionen är den senaste konventionen som fått en internationell klagomekanism dit barn kan vända sig när de nationella rättsystemen misslyckas med att ge dem upprättelse. Men Sverige har valt att inte delta. Vad väntar regeringen på?

Ladda nerLadda ner
Sverige måste lyssna på FN 2011-10-17

Sverige måste lyssna på FN 2011-10-17

PDF - I Sverige saknar barn det skydd mot kommersiell sexuell exploatering som vi kanske tror är självskrivet. Det är dags att skärpa lagstiftningen, skriver medlemmarna i ECPAT Sveriges råd.

Ladda nerLadda ner
Skippa all inclusive på semesterresan 2011-10-08

Skippa all inclusive på semesterresan 2011-10-08

PDF - Gratisglassen till dina barn exploaterar fattiga.

Ladda nerLadda ner
Inför ett idrottsombud som kan föra barnens talan 2011-07-06

Inför ett idrottsombud som kan föra barnens talan 2011-07-06

PDF - Patrik Sjöberg var sexuellt utnyttjad av sin tränare under flera år och ingen ville se vad som pågick. Under många år förgrep sig Viljo Nousiainen sexuellt på flera av de pojkar han tränade i friidrott.

Ladda nerLadda ner
Sverige kan göra mer för unga traffickingoffer 2011-06-29

Sverige kan göra mer för unga traffickingoffer 2011-06-29

PDF - Med en ny lag mot människohandel med barn, och genom att upprätta skyddade boenden för unga traffickingoffer kan Sveriges regering visa att man tar sexhandeln med barn på allvar, skriver Helena Karlén, generalsekreterare ECPAT Sverige och Karin Wickberg Taylar, The Body Shop, som i dag lämnar över Sveriges största namninsamling på trettio år till Beatrice Ask med krav på aktivare politik mot barnsexhandel.

Ladda nerLadda ner
Barn utan pass måste kunna återförenas med familjen 2011-05-04

Barn utan pass måste kunna återförenas med familjen 2011-05-04

PDF - Migrationsminister Tobias Billström säger sig vilja arbeta mot människohandel och sexuell exploatering av barn. Men att neka barn som saknar pass tillgång till sitt största skydd, familjen, kan knappast vara att se till barnens bästa, skriver Frida Johansson Metso, Flyktinggruppernas Riksråd FARR och Lars Arrhenius, ECPAT Sverige.

Ladda nerLadda ner
Reinfeldt måste ta barnens parti 2011-04-28

Reinfeldt måste ta barnens parti 2011-04-28

PDF - Nu är det bara M tillsammans med SD som hindrar att FN:s barnkonvention blir svensk lag - vi uppmanar Reinfeldt att tänka om, skriver Unicefs generalsekretare Véronique Lönnerblad tillsammans med fyra andra barnrättsorganisationer.

Ladda nerLadda ner
ECPAT: Polisen måste kunna ingripa innan det är för sent 2013-03-14

ECPAT: Polisen måste kunna ingripa innan det är för sent 2013-03-14

PDF - I Sverige har vi sedan 2009 en så kallad gromninglagstiftning, som tyvärr har visat sig vara tandlös. En enda person har dömts för kontakt med barn i sexuellt syfte. Många ärenden skrivs av. För polisen är lagstiftningen svår att tillämpa. Så som lagen nu är utformad kommer polisen att utreda våldtäkt på barn istället för gromning, utrymmet och möjligheten att ingripa före övergreppet är ytterst begränsade.

Ladda nerLadda ner
Barns rätt till skydd urholkas 2011-02-26

Barns rätt till skydd urholkas 2011-02-26

PDF - Resonemanget är absurt när hovrätten friar för våldtäkt mot en 14-årig flicka i det så kallade kopplerimålet i Malmö. Sexuella övergrepp blir i stället prostitution, vilket urholkar barns skydd mot exploatering, skriver Lars Arrhenius och Helena Karlén, Ecpat.

Ladda nerLadda ner

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.