Vår ekonomi

​ECPATs verksamhet finansieras av företag, privatpersoner och myndigheter. För att vår verksamhet ska kunna arbeta effektivt, långsiktigt och oberoende mot barnsexhandel eftersträvar vi intäkter från flera olika källor.

Varifrån kom pengarna 2017?

ECPATs totala intäkter 2016 var 17,5 miljoner kronor. Den summan kom från:

  • PostkodLotteriet - 7,9 miljoner kronor
  • Insamling från företag - 3,2 miljoner kronor
  • Insamling från allmänheten och medlemsavgifter - 3,7 miljoner kronor
  • Verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen - 1,6 miljoner kronor
  • Bidrag från organisationer och stiftelser - 1,1 miljoner kronor

Hur används pengarna?

ECPAT använder medlen i arbetet mot barnsexhandel, för att stoppa efterfrågan på barn och slå mot lönsamheten som driver handeln framåt. De går till vårt påverkansarbete, vår informations- och kunskapsspridning och också till att driva viktiga samarbeten med näringslivet.

>> Se våra viktigaste resultat från 2017 här. <<

Under 2017 gick 76% av ECPATs medel direkt till vårt arbete för att stoppa barnsexhandeln, 10% var administrationskostnader och 14% gick till arbetet med insamling. ECPAT Sverige kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och följer FRIIs Kvalitetskod.

Generalsekreterarens arvode

ECPATs styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om ersättning. ECPATs generalsekreterare har 2018 en ersättning på 67 000 kronor per månad samt en tjänstepensionsförsäkring. Utöver detta finns inga särskilda förmåner förutom friskvårdsbidrag och en vårdförsäkring på samma villkor som för övriga anställda. Ingen övertidsersättning utgår och generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.