Vår ekonomi

​ECPATs verksamhet finansieras av företag, privatpersoner och myndigheter. För att vi ska kunna arbeta effektivt, långsiktigt och oberoende mot sexuell exploatering av barn eftersträvar vi intäkter från flera olika källor.

Varifrån kom pengarna 2019?

ECPATs intäkter 2019 var 18,5 miljoner kronor. Pengarna kom bland annat från:

  • PostkodLotteriet - 7,6 miljoner kronor
  • Företag - 1,9 miljoner kronor
  • Allmänheten och församlingar - 4,3 miljoner kronor
  • Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen - 2,2 miljoner kronor
  • Organisationer och stiftelser - 600 000 kronor
  • Radiohjälpen - 500 000 kronor

Hur används pengarna?

ECPAT använder pengarna i arbetet mot sexuell exploatering av barn. De går till vår stödlinje, påverkansarbete, informations- och kunskapsspridning och till att driva viktiga samarbeten med näringslivet. Se våra viktigaste resultat från 2019 här.

Under 2019 gick 83% av ECPATs medel direkt till vårt arbete mot sexuell exploatering av barn, 17% var insamlings- och administrationskostnader.

ECPAT har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk insamlingskontroll är de som beviljar 90-konton till organisationer som har offentlig insamling. Varje år kontrollerar de att vi uppfyller kraven för att få behålla 90-kontot.

Vi är även medlem i Giva Sverige. Branschorganisationen för tryggt givande (tidigare FRII) och tillämpar dess etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten, där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.

Generalsekreterarens arvode

ECPATs styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om ersättning. ECPATs generalsekreterare har 2019 en ersättning på 68 800 kronor per månad samt en tjänstepensionsförsäkring. Utöver detta finns inga särskilda förmåner. Ingen övertidsersättning utgår och generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.