Valberedning

Valberedningen utses på ECPATs årsmöte och ska senast två veckor före nästa årsmöte presentera sitt förslag till ny styrelse för den avgående styrelsen. ECPAT skickar därefter ut valberedningens förslag på nya kandidater till medlemmarna.

I ECPATs valberedning sitter:

Inger Davidsson, sammankallande
Lars Arrhenius
Birgitta Engberg
Camilla Lindquist
Emilie Weiderud

Vill du komma i kontakt med valberedningen?

Mejla till info@ecpat.se

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.