Valberedning

Valberedningen utses på ECPATs årsmöte och ska senast två veckor före nästa årsmöte presentera sitt förslag till ny styrelse för den avgående styrelsen. ECPAT skickar därefter ut valberedningens förslag på nya kandidater till medlemmarna.

I ECPATs valberedning sitter:

Anna Nilsson, sammankallande,
anna.m.nilsson64@gmail.com

Madeleine Sundell,
madeleine.sundell@icloud.com

Emilie Weiderud,
emilie.weiderud@svenskakyrkan.se

Du kan också mejla till info@ecpat.se

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.