Styrelse

ECPATs ledning består av styrelsen samt generalsekreteraren. ECPATs styrelse väljs av årsmötet och sitter i två år. Två ledamöter väljs av organisationsmedlemmarna. En person som har ett dokumenterat, visat eller uttalat intresse av att driva ECPATs arbete och frågor kan bli styrelseledamot för organisationen. Styrelsen beslutar om ECPATs inriktning och mål, de följer också upp att arbetet följer verksamhetsplanen. Styrelsen träffas åtta gånger per år tillsammans med generalsekreteraren.

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare

Anna Karin Hildingson Boqvist är generalsekreterare på ECPAT Sverige. Hon var tidigare vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef.

Kent Persson, ordförande

Kent Persson är ordförande i ECPAT Sverige sedan maj 2017. Kent är utvecklingschef för Heimstaden, ett av nordens största fastighetsbolag, med en bakgrund som partisekreterare för Moderaterna (2012-2015) och kommunalråd i Örebro. Dryga 20 års erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling samt påverkansarbete. Frekvent föreläsare och rådgivare.

Tove Kjellander, vice ordförande

Tove valdes in i ECPATs styrelse 2014. Hon driver idag barnrättsfrågor och särskilt rätten till delaktighet genom sitt eget företag Vinkelrätt. Tidigare har hon arbetat för en rad olika barnrättsorganisationer. Tove sitter i Childhoods expertråd och var tidigare ordförande i Nätverket för Barnkonventionen.

Peder Ramel, vice ordförande

Peder valdes in i ECPATs styrelse 2019. Han har en lång erfarenhet från näringslivet som bland annat VD i Bredbandsbolaget och nu senast VD i mobiloperatören 3. Peder har ett långt engagemang för ECPATs fråga och var pionjär i att verka för att blockera sajter med övergreppsbilder på barn.

Amanda Netscher, ledamot

Amanda arbetar som samordnare inom förebyggande frågor på Länsstyrelsen i Stockholm. Tidigare arbetade hon specifikt med att kartlägga prostitutionen och människohandeln i Sverige. Hon har lång erfarenhet av att arbeta på myndigheter och varit ordförande för RFSU Stockholm. Amanda brinner för SRHR- frågor och var med och byggde upp PrevenTell, hjälplinjen vid oönskad sexualitet.

Elin Lundgren, ledamot

Elin valdes in i ECPATs styrelse 2016. Elin är riksdagsledamot från Gävleborg (S), är ledamot i civilutskottet. Hon har också uppdrag i polisens insynsråd. Hon har tidigare arbetat som högstadielärare och generalsekreterare i Ungdomens Nykterhetsförbund.

Hélène Benno, ledamot

Hélène valdes in i ECPATs styrelse 2018. Hélène är journalist och har tidigare suttit i ECPATs råd under fem år. Hon har bland annat jobbat på SVT och Barnombudsmannen samt varit generalsekreterare på Min Stora Dag.

Johanna Lundin Bhattacharyya, ledamot

Johanna valdes in i Ecpats styrelse 2020. Hon är civilekonom och arbetar som ekonomichef på Arbetsgivarföreningen KFO. Tidigare var hon ekonomichef på SPF Seniorerna och innan dess, redovisningskonsult på PwC. Hon har stor erfarenhet av ekonomistyrning och organisationsutveckling inom ideella organisationer.

Lisa Ericson, ledamot

Lisa valdes in i ECPATs styrelse 2014. Lisa har en bakgrund som programansvarig för utbildning och delaktighet på UNICEF Sverige och är nu ordförande i Nätverket för Barnkonventionen och Politisk sekreterare i Feministiskt Initiativ.

Sara Pontander, ledamot

Sara valdes in i styrelsen 2020. Sara har arbetat i mer än 20 år i resebranschen och senast som Commercial Manager på KILROY. Sara har erfarenhet från positioner inom marknad, kommunikation och ledarskap samt även varit engagerad inom hållbarhetsfrågor genom Svenska Resebyråföreningens hållbarhetsråd.

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED NÅGON I STYRELSEN?

Mejla till info@ecpat.se.


SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.