Ledning

ECPATs ledning består av styrelsen samt generalsekreteraren. ECPATs styrelse väljs av årsmötet och sitter i två år. Två ledamöter väljs av organisationsmedlemmarna. En person som har ett dokumenterat, visat eller uttalat intresse av att driva ECPATs arbete och frågor kan bli styrelseledamot för orgisationen. Styrelsen beslutar om ECPATs inriktning och mål, de följer också upp att arbetet följer verksamhetsplanen. Styrelsen träffas åtta gånger per år tillsammans med generalsekreteraren.

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare

Anna Karin Hildingson Boqvist är generalsekreterare på ECPAT Sverige. Hon var tidigare vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef.

Kent Persson, ordförande

Kent Persson är ordförande i ECPAT Sverige sedan maj 2017. Kent är utvecklingschef för Heimstaden, ett av nordens största fastighetsbolag, med en bakgrund som partisekreterare för Moderaterna (2012-2015) och kommunalråd i Örebro. Dryga 20 års erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling samt påverkansarbete. Frekvent föreläsare och rådgivare.

Anna Nilsson, vice ordförande

Anna valdes in i ECPATs styrelse 2014 och är ekonomichef på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Anna har en bakgrund inom ekonomi och resebranschen och har tidigare haft flera internationella tjänster.

Madeleine Sundell, vice ordförande

Madeleine valdes in i ECPATs styrelse 2014 och representerar ECPATs medlemsorganisation Frälsningsarmén. Madeleine är barnrättsjurist och specialiserad på människohandel och övergreppsrelaterade frågor. Hon har tidigare erfarenhet från ILO, Volvo och svensk domstol.

Elin Lundgren, ledamot

Elin valdes in i ECPATs styrelse 2016. Elin är riksdagsledamot från Gävleborg (S), är ledamot i civilutskottet. Hon har också uppdrag i polisens och kriminalvårdens insynsråd. Hon har tidigare arbetat som högstadielärare och generalsekreterare i Ungdomens Nykterhetsförbund.


Ann-Marie Orler, ledamot

Ann-Marie valdes in i ECPATs styrelse 2014. Ann-Marie är jurist och polischef, hon har varit medlem i Europarådets kommitté mot tortyr och har också varit länspolismästare och högsta chef för FN:s polisenhet i New York.

Tove Kjellander, ledamot

Tove valdes in i ECPATs styrelse 2014. Hon är konsult och specialiserad på barnrättsperspektiv, utbildning och projektledning. Tidigare var Tove projektledare för samarbetsprojektet Lyssna.nu och ordförande i Nätverket för Barnkonventionen.

Hélène Benno, ledamot

Hélène valdes in i ECPATs styrelse 2018. Hon är journalist och har tidigare suttit i ECPATs råd under fem år. Hélène har bland annat jobbat på SVT och Barnombudsmannen samt varit generalsekreterare på Min Stora Dag.

Lisa Ericson, ledamot

Lisa valdes in i ECPATs styrelse 2014. Lisa har en bakgrund som programansvarig för utbildning och delaktighet på UNICEF Sverige och är nu ordförande i Nätverket för Barnkonventionen och Politisk sekreterare i Feministiskt Initiativ.

Peder Ramel, ledamot

Peder valdes in i ECPATs styrelse 2019. Han har en lång erfarenhet från näringslivet som bland annat VD i Bredbandsbolaget och nu senast VD i mobiloperatören 3. Peder har ett långt engagemang för ECPATs fråga och var pionjär i att verka för att blockera sajter med övergreppsbilder på barn.


VILL DU KOMMA I KONTAKT MED NÅGON I STYRELSEN?

Mejla till info@ecpat.se.


SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.