Ledningsgrupp

ECPAT Sveriges ledning består av generalsekreteraren, kanslichefen och vice generalsekreteraren samt insamlings- och marknadschefen.

Anna Karin Hildingson Boqvist,
Generalsekreterare

Anna Karin Hildingson Boqvist är generalsekreterare på ECPAT Sverige. Hon var tidigare vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef.

Kristina Sandberg,
Kanslichef och vice generalsekreterare

Kristina Sandberg är kanslichef och vice generalsekreterare. Hon har varit på ECPAT sedan december 2014 i rollen som kanslichef samt var mellan mars och september 2018 tillförordnad generalsekreterare. Kristina är civilingenjör inom kemiteknik med över 15 års erfarenhet som chef och ledare, senast inom SIS, Swedish Standards Institute. Hon har tidigare arbetat inom miljö- och hållbarhetsområdet och har bland annat varit globalt ansvarig för utvecklingen av ISO 26000 om socialt ansvarstagande.

Emma Edwall,
Insamlings- och marknadschef

Emma Edwall är insamlings- och marknadschef. Dessförinnan var hon ansvarig för insamling mot näringslivet. Emma har en kandidatexamen inom ekonomi och statskunskap samt examen från Berghs School of Communications. Hon har lång erfarenhet av olika typer av företagssamarbeten, events och insamling inom den ideella sektorn från organisationer som National Geographic Society, WWF, Rädda Barnen och Cancerfonden.


Styrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet träffas minst en gång mellan ordinarie styrelsemöten, oftare vid behov. I arbetsutskottet sitter:

Kent Persson, ordförande
Anna Nilsson, vice ordförande
Madeleine Sundell, vice ordförande

>> Läs mer om styrelsen här. <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.