ECPATs historia

Ecpat I Världen

ökad efterfrågan på barn ledde till ecpats start

Historien om ECPAT började i maj 1990. Då samlades en grupp socialarbetare, missionärer och barnrättsföreträdare från Filippinerna, Sri Lanka, Taiwan och Thailand i Chiang Mai i norra Thailand. De hade alla noterat en kraftigt ökande västerländsk efterfrågan på barn för sexuella syften i sina hemländer, och de samlades nu för att tillsammans göra någonting åt det.

Fenomenet var i sig inte nytt, utan hade tagit fart redan under Vietnamkriget då amerikanska soldater hade sina så kallade rest and recreation-resor i Thailand. Den stora amerikanska militärbasen vid Olongapo, Filippinerna, hade också medfört efterfrågan på sex, även med minderåriga.

Vid tidpunkten för Chiang Mai-mötet hade flera skakande händelser ägt rum. Den första var avslöjandet av två pedofila verksamheter i Bangkok 1989, som båda utgav sig för att vara barnhem och som drevs av amerikanska män med utländska ekonomiska bidrag. Den andra händelsen var upptäckten av fem innebrända flickor, inlåsta och fastkedjade vid sängar i en bordell i Phuket. Den tredje var den filippinska flickan Rosario Baluyot som dog efter grova övergrepp av en västerländsk förövare.

Övergreppen Rosario utsattes blev hennes död

Rosario Baluyot blev 1989 utsatt för så grova övergrepp att hon till slut miste sitt liv. Till skillnad från många andra gatubarn som i tysthet går under i sin kamp för överlevnad, togs Rosario till ett sjukhus där hon senare avled. Hennes öde kom därmed till myndigheternas och medias kännedom och fallet blev debatterat i hela Sydostasien fram till rättegången 1991. I Sverige har författarinnan Majgull Axelsson skrivit boken Rosario är död som baseras på händelsen.

ECPAT international bildas

Innan mötet i Chiang Mai avslutades togs beslutet om att deltagarna gemensamt skulle fortsätta arbeta för att väcka opinion om de resande förövarna som kom till regionen, därmed bildades ECPAT. Ett par år senare, 1992, hade ett internationellt kansli för organisationen etablerats i Bangkok, där det fortfarande är beläget.

Den första världskongressen mot barnsexhandel

I augusti 1996 genomfördes den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn i Stockholm. Initiativet togs av ECPAT, den svenska regeringen stod som värd och representanter för 122 länders regeringar deltog. Sexuell exploatering av barn kom därmed för första gången någonsin att föras upp på den internationella politiska dagordningen och de regeringar som deltog enades om åtgärder som skulle vidtas. Detta har sedan följts upp på två efterföljande världskongresser, en i Yokohama i Japan 2001 och en 2008 i Rio, Brasilien.

ECPAT Sveriges beskyddare: Hennes Majestät Drottning Silvia
ECPATs beskyddare: Hennes Majestät Drottning Silvia

ECPAT Sverige bildas i samband med världskongressen

I samband med den första Världskongressen bildades ECPAT Sverige som en ideell förening den 6 september 1996. ECPAT Sverige är idag självständig medlem i ECPAT Internationals globala nätverk. Det finns starka skäl till att ECPAT Sverige behövs. Läs gärna mer om hur vi arbetar och varför här.

ECPAT stod till en början för ”End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes” men är idag ingen akronym utan namnet på organisationen.SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.