Föreningsdokument

Här hittar du ECPAT Sveriges olika föreningsdokument: stadgar, policys och redovisningar.

Stadgar Ecpat Sverige

Stadgar Ecpat Sverige

PDF - Här kan du läsa ECPATs stadgar.

Ladda nerLadda ner
Ecpat Sverige Effektrapport Avseende 2019

Ecpat Sverige Effektrapport Avseende 2019

PDF - Vi är beroende av våra givares förtroende, därför följer vi branschorganisationen GIVA Sveriges kvalitetskod. Här kan du läsa vår effektrapport avseende 2019.

Ladda nerLadda ner
Protokoll Årsmöte Ecpat 2020

Protokoll Årsmöte Ecpat 2020

PDF - ECPATs senaste årsmöte hölls den 16 juni 2020. Här kan du läsa protokollet från mötet.

Ladda nerLadda ner
Ecpat Verksamhetsberättelse 2019

Ecpat Verksamhetsberättelse 2019

PDF - Här kan du läsa om vad vi gjorde 2019 och vilka resultat vi nådde. I vår verksamhetsberättelse finns också vår årsredovisning.

Ladda nerLadda ner
Ecpat Insamlingspolicy

Ecpat Insamlingspolicy

PDF - Här kan du läsa ECPAT Sveriges Insamlingspolicy.

Ladda nerLadda ner
Ecpat Visselblåsarpolicy

Ecpat Visselblåsarpolicy

PDF - Här kan du läsa ECPAT Sveriges Visselblåsarpolicy.

Ladda nerLadda ner
Ecpat Jävspolicy

Ecpat Jävspolicy

PDF - Här kan du läsa ECPAT Sveriges jävspolicy.

Ladda nerLadda ner
Protokoll Årsmöte Ecpat 4 Juni 2019 Signerat

Protokoll Årsmöte Ecpat 4 Juni 2019 Signerat

PDF - ECPATs senaste årsmöte hölls den 4 juli 2019. Här kan du läsa protokollet från mötet.

Ladda nerLadda ner
Ecpat Sverige Effektrapport Avseende 2018

Ecpat Sverige Effektrapport Avseende 2018

PDF - Vi är beroende av våra givares förtroende, därför följer vi branschorganisationen GIVA Sveriges kvalitetskod. Här kan du läsa vår effektrapport avseende 2018.

Ladda nerLadda ner
Ecpat Verksamhetsberättelse 2018

Ecpat Verksamhetsberättelse 2018

PDF - Här kan du läsa om vad vi gjorde 2018 och vilka resultat vi nådde. I vår verksamhetsberättelse finns också vår årsredovisning.

Ladda nerLadda ner
Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

PDF - Här kan du läsa om vad vi gjorde 2017 och vilka resultat vi nådde. I vår verksamhetsberättelse finns också vår årsredovisning.

Ladda nerLadda ner
Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2018

PDF - ECPATs senaste årsmöte hölls den 26 april 2018. Här kan du läsa protokollet från mötet.

Ladda nerLadda ner
Effektrapport 2017-2018

Effektrapport 2017-2018

PDF - Vi är beroende av våra givares förtroende, därför följer vi branschorganisationen FRIIs kvalitetskod. Det innebär att vi årligen skriver en effektrapport för att det ska vara lätt att läsa och följa vår mission och våra resultat. Här kan du läsa vår effektrapport för 2017-2018.

Ladda nerLadda ner
Kapitalplaceringspolicy

Kapitalplaceringspolicy

PDF - Här kan du läsa ECPATs kapitalplaceringspolicy som senast reviderades av styrelsen 2006-12-11.

Ladda nerLadda ner
Internkontroll

Internkontroll

PDF - Här kan du läsa om ECPATs internkontroll.

Ladda nerLadda ner
Värdegrund - Så är vi

Värdegrund - Så är vi

PDF - Här kan du läsa ECPATs värdegrund: Så är vi

Ladda nerLadda ner
Finansieringsplan Ecpat

Finansieringsplan Ecpat

PDF - Här kan du läsa ECPATs finansieringsplan.

Ladda nerLadda ner
Inköpspolicy Ecpat

Inköpspolicy Ecpat

PDF - Här kan du läsa ECPATs riktlinjer för inköp och upphandling.

Ladda nerLadda ner

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.