EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

ECPAT i Musikhjälpen

Maria Schillaci ECPAT Musikhjälpen
Du kan redan nu se UR:s film om barnsexhandel där ECPATs Maria Schillaci medverkar

Det har blivit dags för 2017 års upplaga av Musikhjälpen och vi är mycket glada att temat för året är barnsexhandel. I över 20 år har ECPAT Sverige kämpat mot denna mörka handel med barn som handelsvara, att brottsligheten nu lyfts brett i Sverige är fantastiskt och oerhört viktigt.

Underveckan kommer representanter från ECPAT att finnas på plats i buren i Umeå, du kan se oss i rutan eller höra oss i radion dessa tider:

 • Måndag 11/12 kl. 21.00
  Författaren Natalie Gerami som också jobbar för ECPAT gästar buren för att berätta om hennes bok Tysta Rop - barns berättelser om sexhandel
 • Tisdag 12/12
  Kl. 07.30: Natalie Gerami om pojkar som exploateras i sexhandel, Samsons berättelse
  Kl. 11-12: ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson om livestreaming av övergrepp och barnsexhandeln i Filippinerna
 • Onsdag 13/12
  Kl. 07.00: Natalie Gerami, finns det hopp?
  Kl. 11-12: ECPATs jurist Clara Ludvigsson om resande förövare
  Kl. 14-16: Maria Schillaci om barn som utsätts, svarar också på frågor i chatt
  Kl. 16-17: Kristina Sandberg från ECPAT och Anna Borgström från NetClean om darknet och övergrepp mot barn i slutna forum
 • Torsdag 14/12
  Kl. 10-11: Maria Schillaci berättar om barnsexhandeln i Kambodja. Läs mer om inslaget här.
  Kl. 15-16: ECPATs jurist Isabella Kim och ECPATs styrelseledamot Madeleine Sundell berättar om människohandel med barn för sexuella ändamål
 • Lördag 16/12
  Kl. 09.00: Natalie Gerami berättar om Maevas och Fareedas historia
 • Söndag 17/12
  Kl. 08.00: Natalie Gerami, hur går vi vidare?
 • Kl.14.30: Eva Dahlgren och Johan Forsberg i buren

  Kl. 14.30-15.30: ECPATs styrelseledamot Johan Forsberg gästar buren tillsammans med Eva Dahlgren om deras kamp mot barnsexhandel

Musikhjälpen är en insamlingskampanj för Radiohjälpen, att stödja Musikhjälpen innebär därför inte per definition att en stödjer ECPATs verksamhet. Alla organisationer med verksamhet kopplat till årets tema ansöker om pengar till passande projekt efter Musikhjälpens slut, först därefter blir det officiellt vilka organisationer som tilldelas pengar från Musikhjälpen/Radiohjälpen.


#mh2017 #musikhjälpen

#MUSIKHJÄLPEN #BARN ÄR INTE TILL SALU #MARIA SCHILLACI #BUREN #UMEÅ
0
Kategorier: Om ECPAT

ECPAT får pris av INTERPOL för sin hårda kamp mot barnsexhandel

ECPAT prisas av INTERPOL för arbetet mot barnsexhandel

INTERPOLs pris ”Crimes Against Children” tilldelas i år ECPAT för det hårda arbete vi bedrivit mot barnsexhandel i mer än två årtionden. ECPAT är ett nätverk bestående av 103 medlemsorganisationer som idag driver kampen mot barnsexhandel i 93 länder. Vi har under hela den här tiden arbetat med påverkansarbete för barnets rätt att inte exploateras i någon form av sexhandel.

"ECPAT Sverige har sedan det globala nätverket bildades för över 25 år sedan varit en central aktör i kampen mot barnsexhandel. Med fokus på barn i Sverige, svenska förövare och det svenska samhällets relativa förmåga att motverka alla former av sexuell exploatering av barn är utmärkelsen ett kvitto på många år av hårt arbete och ett erkännande att vi är en stark barnrättsorganisation mot barnsexhandel i Sverige. Alla medarbetare har anledning att vara extra stolta", säger Anders L. Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Hyllar ECPATs medlemsorganisationer

På plats för att ta emot priset av INTERPOLs arbetsgrupp för brott mot barn fanns ECPAT Internationals generalsekreterare Dorothy Rozga, som hyllade ECPAT-nätverkets medlemsorganisationer.

"Genom forskning, påverkansarbete, stöd till barn och kampanjer som ökar kunskapen om barnsexhandel gör ECPATs medlemmar en positiv och viktig skillnad i barns liv. Barnsexhandeln sker i det dolda och mörkertalen stora, det är därför svårt att få fram statistik kring brottsligheten. Vi vet dock att antalet barn som utsätts är stort och dessa barn lider ofta i tystnad", säger hon.

Hela samhället ska med i kampen mot barnsexhandel

ECPAT har under åren lärt sig vikten av att involvera samhällets alla aktörer för att effektivt kunna arbeta mot sexuell exploatering av barn.

"Det är absolut nödvändigt att involvera olika samhällsaktörer från skilda sektorer. Vi arbetar på bred front med näringslivet och samarbetar med t.ex. hotell, internetoperatörer, teknikföretag, resebyråer och flygbolag och även med regeringar, FN och andra ideella organisationer. Det är också oerhört viktigt med ett nära samarbete med INTERPOL och lokal polis i de länder vi verkar", fortsätter Dorothy Rozga.

Björn Sellström, chef över INTERPOLs arbetsgrupp för brott mot barn, säger:

"Det här priset är ett erkännande av det fantastiska jobb som ECPAT gör i kampen mot barnsexhandel runt om i världen. Vi ser fram emot våra gemensamma insatser mot sexuella övergrepp mot barn framöver."

Tidigare har Mads Nielsen som varit världsledande inom identifiering av brottsoffer och Anders Persson, som skapade INTERPOLs bilddatabas för identifiering av övergreppsbilder tilldelats priset.

#INTERPOL #PRIS #BJÖRN SELLSTRÖM #DOROTHY ROZGA #CRIMES AGAINST CHILDREN
0
Kategorier: Om ECPAT

Ecpat Sverige 20 år – inte 20 år till

För 20 år sedan startades ECPAT Sverige som ideell förening, i samband med den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.


Den 6 september 1996 lades den officiella grunden till verksamheten, som är en självständig del i ECPAT Internationals globala nätverk. En viktig etablering, som i den bästa av världar inte hade behövt finnas till. Verkligheten ser däremot annorlunda ut. Vi behövs mer än någonsin.

20 ÅR MOT BARNSEXHANDEL
ECPAT Sverige har åstadkommit mycket under de 20 år som vi har verkat mot barnsexhandel, men mycket arbete återstår. Utöver att arbeta mot barnsexhandel i ett bredare perspektiv, så är ett rådande fokusområde för ECPAT Sverige just nu den kommersiella sexuella exploateringen av barn på nätet. Barnsexhandel är en omfattande global brottslighet, där en stor del av exploateringen sker just på internet. Förövare anpassar sig snabbt till nya förutsättningar och motåtgärder från samhället, enda vägen framåt är en starkare samverkan mellan samhällets alla aktörer. Av denna anledning kommer ECPAT Sverige, tillsammans med regeringen, att avsluta året med att samla de nordiska länderna under Nordiskt Forum - 20 år efter den första Världskongressen i Stockholm - för att förbättra det gemensamma arbetet mot barnsexhandel.

EN VÄRLD FRI FRÅN BARNSEXHANDEL
ECPAT är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation och vår vision är en värld fri från barnsexhandel. Genom informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter vill vi bidra till att förebygga och stoppa alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn.

>>Vad är barnsexhandel (kommersiell sexuell exploatering av barn)?<<

KUNSKAP EN BRISTVARA
Kunskapen om att barnsexhandeln ens existerar, att brottsligheten finns såväl i länder långt bort som här hemma, hade inte varit en del av den politiska agendan om inte Världskongressen hade ägt rum. Sedan dess finns en väg in till beslutsfattare och näringsliv för både ECPAT och andra organisationer.

”Alla samhällets aktörer – från ideella organisationer till myndigheter och näringsliv – kan idag arbeta tillsammans mot den här grova brottsligheten. Det är ett arbete som verkligen behövs och mycket arbete återstår för en värld fri från barnsexhandel”, säger ECPAT Sveriges generalsekreterare Anders L. Pettersson.

En vanlig uppfattning är att problemet sker ”där borta” och inte här mitt ibland oss – i vår egen vardag. Inget kunde vara mer fel. Barn exploateras sexuellt i Sverige, både i den fysiska världen och på nätet.

”Trots att det gått 20 år sedan barnsexhandel lyftes upp på den politiska dagordningen blir kunskapen ofta en bristvara. Därför behöver även du veta mer. Vi lovar att fortsätta vara den tydligaste samhällsrösten, och inte släppa taget om frågan som ingen kan vara likgiltig inför”, förklarar Anders.

Att vara likgiltig inför eller bortse från ansvar är en omöjlighet. Det finns klara och tydliga mål som visar vad vi måste uppnå. Enligt FNs nya hållbarhetsmål, så ska vi till 2025 ha avskaffat bland annat det moderna slaveriet. När barnsexhandeln har upphört är ECPAT Sverige som organisation överflödig.

Vi vill inte finnas – inte 20 år till!

Fortsätt stötta oss i kampen. SMsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges fortsatta arbete med 50 kronor/månaden. Tack!

#BARNSEXHANDEL #BARNSEXHANDEL ONLINE #VÄRLDSKONGRESSEN #ECPAT20ÅR #INTE20ÅRTILL #SEXUELL EXPLOATERING
0
Kategorier: Om ECPAT Nordiskt Forum

Tillskott i kampen mot barnsexhandel - ECPAT Norge startar

Äntligen har vi fått ett nordiskt tillskott i kampen mot barnsexhandel - ECPAT Norge har startat. Den tidigare generalsekreteraren för PLAN Norge och politikern i norska Venstre, Olaf Thommesen, har nu startat vår norska motsvarighet som tillsammans med oss kommer att kämpa för en värld fri från barnsexhandel.

Som den 80:e organisationen i ECPAT-nätverket startar nu ECPAT Norge och stärker kampen mot den globala brottsligheten som barnsexhandel är. ECPAT Norge blir den enda organisationen i landet som har fullt fokus på att stoppa den kommersiella sexuella exploateringen av barn.

Läs Olaf Thommesens blogginlägg om starten av ECPAT Norge här.

Till ECPAT Norges hemsida.

Besök ECPAT Norges Facebook.

#ECPAT NORGE #NORDEN #OLAF THOMMESEN
0
Kategorier: Om ECPAT

ECPAT International fyller 25 år!

Idag är det den 5 maj och 25 år sedan ECPAT grundades i Chang Mai i norra Thailand, där 25-årsdagen idag högtidlighålls. Under 25 år har ECPAT påverkat situationen och i många frågor gjort stor skillnad. Brottsligheten har dock samtidigt utvecklats och funnit nya vägar, och så länge handeln med barn finns kommer ECPAT att fortsätta kämpa.

En rad uppmärksammade övergrepp och det faktum att en började se en oroväckande trend ledde till att barnrättskämpar samlades i Chang Mai 1990 för att diskutera kampen mot barnsexhandeln. Med tiden växte också insikten om att barnsexhandeln inte har något geografiskt hem, utan att den sker överallt. Lokala organisationer bildades i flera länder, och idag är ECPAT International ett globalt nätverk av över 80 organisationer i ett 70-tal länder.

Rosario Bayaluts grav

Flickan Rosarios avled av de allvarliga övergrepp hon utsatts för. Här är hennes grav på Filippinerna. Foto: Jonas Gratzer.

Under de 25 år som gått sedan ECPAT startades har kunskapen och insikten om omfattningen av den sexuella exploateringen av barn ökat. I takt med att den digitala utvecklingen har underlättat mångas liv, har den samtidigt missbrukats av förövare. Enskilda förövare kan idag ha samlingar på miljontals filmer och foton som skildrar våldtäkter och tortyr av barn. Bakom varje sådan dokumentation finns horribla övergrepp. Människohandel räknas till de mest lönsamma kriminella aktiviteterna, och förövare i Sverige förgriper sig på barn både genom att resa till en plats där risken att åka fast är låg, och genom att regissera övergreppen via webbkamera och chatt från sina hem.

ECPAT Sverige har gjort skillnad

ECPAT Sverige bildades 1996, och har hela tiden konsekvent lyft frågan om barnsexhandel och ökat kunskapen i Sverige om hur den fungerar. Vi har nått många viktiga resultat, som innehavsförbudet för sk barnpornografi, det frivilliga blockeringssamarbetet mellan polis och internetleverantörer, ECPAT Hotline, Uppförandekoden för resebolag och Finanskoalitionen mot barnsexhandel. Gemensamt för många av dessa resultat är att de bygger på samarbete – mellan civila sektorn, näringsliv, myndigheter. För att nå förändringar som fungerar krävs engagemang och kunskap inom alla delar av samhället och det kommer vi att fortsätta arbeta för så länge handeln med barn fortsätter.

#ECPAT INTERNATIONAL #25 ÅR #CHANG MAI #ROSARIO BALUYOT
0
Kategorier: Företagssamarbeten Om ECPAT

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.