Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Nu lämnas underskrifterna över till Sveriges minister


Idag är det Barnkonventionens dag och vi lämnar över vår namninsamling Triggeruppmaningen till Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Under hösten har initiativet Triggeruppmaningen uppmanat Sverige att införa obligatorisk utbildning för jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel, eftersom varje barn som utsatts för sexuella övergrepp idag inte kan garanteras en trygg rättsprocess.

Idag har alla världens länder utom USA skrivit under Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen och därmed kommit överens om vilka grundläggande rättigheter som varje barn som bor eller befinner sig i dessa länder har rätt till. Idag är det 26 år sedan barnkonventionen trädde i kraft och Sverige var ett av de första länderna att skriva under redan 1990. Sedan dess har vi sett många positiva exempel på hur Sverige har stärkt barnets rättigheter, men det är samtidigt viktigt att påminna sig om att arbetet med rättigheterna aldrig blir klart. Rättigheterna i konventionen är förutsättningen för ett värdigt liv för det enskilda barnet och i takt med att samhället förändras måste arbetet med rättigheterna följa utvecklingen.

När brottsligheten utvecklas ställs höga krav på kunskap

En av rättigheterna är barnets skydd mot kommersiell sexuell exploatering, barnsexhandel. Barnsexhandel är en brottslighet som utvecklas i takt med ökat globalt resande, flyktingströmmar och teknikutvecklingen. Dessa faktorer ställer höga krav på kunskap hos Sveriges beslutsfattare men särskilt de som i sitt yrke möter barn som utsatts för sexuell exploatering.

Sverige har fått upprepade gånger kritiserat av FN:s barnrättskommitté på grund av bristen på utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn och ECPAT anser att det är hög tid för förändring. Under hösten har vi i vårt initiativ Triggeruppmaningen fokuserat på vikten av att utbilda framtidens jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel. Vi menar att rättsväsendet måste ha denna grundläggande kunskap för att varje barn som utsatts för sexuella övergrepp ska kunna garanteras en trygg rättsprocess. Det kan de inte idag.

Överlämning till ministern

Idag möter vi Helene Hellmark Knutssons politiske sakkunnige för att lämna över vår egna lagbok - Triggeruppmaningen. Den har vi fyllt med de 5 005 namn som skrivit under vårt initiativ, men också med en ny rapport som vi tagit fram tillsammans med The European Law Students' Association, ELSA. Enligt rapporten ges barnrätt för lite utrymme på juristutbildningen vilket leder till att studenterna efter att ha avslutat den obligatoriska delen av juristprogrammet inte på ett rättssäkert sätt kan tolka, analysera och tillämpa barnrättsperspektivet och barnets rättigheter i praktiken.

Tusen tack till alla er som skrivit under, vi har tillsammans triggat igång förändring!

#TRIGGERUPPMANINGEN #HELENE HELLMARK KNUTSSON #OBLIGATORISK UTBILDNING #JURISTSTUDENTER #BARNETS RÄTTIGHETER #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

Alla juriststudenter borde få obligatorisk utbildning om sexuell exploatering av barn


Debattartikel från Dagens Juridik, 2015-10-02


ECPAT Sverige kräver i ett upprop tillsammans med Natalie Gerami, som skrivit boken Tysta rop, obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel på landets juristutbildningar.

Barnsexhandel, eller kommersiell sexuell exploatering av barn, är ett samlingsbegrepp som innefattar all handel med barn för sexuella syften: dokumenterade sexuella övergrepp på barn (så kallad barnpornografi), sexuell exploatering av barn i Sverige eller i samband med resande och människohandel med barn för sexuella ändamål.

Kunskap behövs för att effektivt bekämpa barnsexhandel. För att belysa detta och hur barnsexhandel kan se ut har författaren Natalie Gerami skrivit boken Tysta Rop, barns berättelser om sexhandel. Boken bygger på intervjuer med fyra barn, och skildrar deras erfarenheter av sexuell exploatering.

I sitt arbete med ECPAT mötte Natalie över hundra barn som många gånger saknade konkret kunskap om sina egna rättigheter. Arbetet gick ut på att resa runt och utbilda barn som var i riskzonen eller som varit utsatta för barnsexhandel.

Arbetet gick också ut på att utbilda vuxna i barnens omgivning – föräldrar, lärare, journalister och politiker. Insikten om hur låg kunskapen om barnsexhandel och barnets rättigheter många gånger var, gjorde att Natalie valde att skriva om de barn hon träffat och deras utsatthet. Boken kommer att öppna fler ögon för hur verkligheten ser ut för alltför många barn runt om i världen. Detta är ett problem även i Sverige, svenska förövare förgriper sig på barn i Sverige och utomlands, och även i Sverige är kunskapen låg.

För flera av sexualbrotten mot barn har anmälningarna här i Sverige fördubblats sedan år 2012, vilket är en ökning som rättsväsendet på flera sätt har svårt att hantera.

Fler anmälningar innebär ökat tryck på rättsväsendet. Dessa fall är komplexa och ofta omfattande. I dagens juristutbildning ingår moment om barnets rättigheter och sexualbrott mot barn, men det är viktigt med ett barnrättsperspektiv och en helhetsbild av brottsligheten.

Blivande jurister behöver kunskap om barnets rättigheter, inklusive offer- och förövarpsykologi och även specifikt den kommersiella sexuella exploateringen av barn. Alla juriststudenter behöver därför garanteras obligatorisk utbildning i dessa frågor - någonting som FN:s kommitté för barnets rättigheter har påpekat i sina granskningsrapporter av Sverige under tio års tid.

Bland aktuella domar som rör sexualbrott mot barn finns det exempel på domar med ett tydligt barnrättsperspektiv, men även domar där barnrättsperspektivet saknas. Vi måste stärka rättssäkerheten för barnet, och förse juristerna med den kunskap och de verktyg som krävs för att tillgodose barnets rättigheter.

För att uppmärksamma frågan har ECPAT lanserat triggeruppmaningen: en namninsamling för kravet på obligatorisk utbildning.

Varför triggeruppmaningen? En "triggervarning" är något som skrivs i början av texter för att varna läsaren om känsligt innehåll som kan få dem att reagera negativt. Sexualbrott mot barn väcker ofta obehagliga känslor, men vi som vuxna har ett ansvar för att orka se och lära oss mer om brottsligheten för att kunna motverka den. Därför förvandlar ECPAT i det här initiativet triggervarningar till triggeruppmaningar.

Namninsamlingen kommer i höst att lämnas över till Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning. Rättsväsendet hanterar idag allt fler fall som rör sexualbrott mot barn, och ärendena är komplexa. Skriv under vårt upprop – kräv obligatorisk utbildning för jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel.


Anders L. Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige

Natalie Gerami, författare till boken Tysta rop


>> SKRIV UNDER VÅRT UPPROP PÅ TRIGGERUPPMANINGEN.SE <<

#DEBATT #DAGENS JURIDIK #TRIGGERUPPMANINGEN #OBLIGATORISK UTBILDNING #BARNETS RÄTTIGHETER
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Kampanjer Triggeruppmaningen

Ur tysta rop - att vilja fly


Foto: ECPAT Sverige

»Du får sova där. Det är sämsta platsen. Blir alldeles blött när det regnar. Men man får flytta uppåt när det kommer nya flickor och gamla försvinner.«

Sedan lägger hon sig själv en bit bort. Fareeda kryper ihop på marken. Hon tittar på flickan. Hade velat sova lite närmare henne. Bara så att det inte känts så ensamt. Sedan somnar hon.

Flickan sover länge. Fareeda ligger och tittar på hennes ryggtavla. Vill inte missa henne om hon vaknar och stiger upp. Hon är inte säker på att de andra flickorna kommer att låta henne vara, men ingen tycks bry sig om henne. När flickan vaknar är det redan eftermiddag och hon tar med sig Fareeda och köper mat till henne. De pratar inte mycket. Fareeda vågar inte fråga vad hon heter. Hon verkar så självsäker och världsvan. Fareeda är rädd att verka barnslig eller bortkommen. Kanske kommer flickan att vilja skicka bort henne då.

När det skymmer säger flickan att det är dags att gå tillbaka till gatan framför stationen. Hon presenterar henne för de andra och säger att hon själv heter Anna. Fareeda säger sitt namn samtidigt som hon tittar ner och skrapar med foten. Livrädd att de andra ska skicka bort henne. Till hennes lättnad verkar det inte alls vara så. När de förstår att hon inte vet vad det handlar om, börjar de istället förklara för henne vad hon ska göra.

»Alltså när det kommer en bil så gör du såhär och såhär och försöker se så snäll, villig och söt ut som möjligt.«

Precis som hon sett kvällen innan, så demonstrerar flickorna nu hur hon ska vicka på höfterna och pluta med munnen.

»När en bil stannar, så pratar du med gubben och ler och om han vill ha dig så hoppar du in i bilen och åker med honom. Sedan ligger du med honom och gör som han vill och då betalar han efteråt och du kan köpa mat och kläder. Enkelt.«

Flickorna pratar om det som ingenting. Ingen av dem visar tillstymmelse till blyghet eller att de är obekväma med att tala om detta förbjudna. Fareeda får anstränga sig för att dölja hur förfärad hon blir. Ligga med. Det var väl det pojkarna hade gjort med henne och de andra flickorna i det där huset? Hon minns med skrämmande klarhet smärtan och blodet. Hon vill springa därifrån. Fly. Men flickorna står runt henne i en cirkel och även om hon skulle försöka, så skulle hon inte lyckas om de ville stoppa henne. Det snurrar runt i huvudet. Hon vill lägga sig ner, men står istället bara kvar och tittar med stora ögon. De andra flickorna klappar henne uppmuntrande på ryggen och säger att det kommer gå bra. Fareeda hör dem knappt. Det drar ihop sig i mellangärdet.TRIGGERUPPMANINGEN OCH BOKEN TYSTA ROP

Natalie Gerami arbetade i två år för ECPAT och WCP med att utbilda barn, lärare och andra organisationer om barnsexhandel runt om i världen. Hon träffade då hundratals barn och fick ta del av många historier om övergrepp, människohandel och sexuell exploatering. Fyra av dessa historier skildrar hon i boken Tysta Rop, som ges ut av Ordfront förlag i samarbete med ECPAT Sverige.

I vårt initiativ Triggeruppmaningen uppmanar vi alla att sprida kunskap. Du kan dessutom skriva under vår namnlista för varje barns rätt till rättssäkerhet och stödja obligatorisk utbildning för Sveriges juriststudenter om barnets rättigheter och barnsexhandel. Genom utbildning kan vi se till att framtidens jurister har de verktyg som behövs för att förstå varje barns berättelse i en rättsprocess.

>> SKRIV UNDER TRIGGERUPPMANINGEN HÄR <<

#FAREEDA #TYSTA ROP #NATALIE GERAMI #TRIGGERUPPMANINGEN #BOK
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism Kampanjer Triggeruppmaningen

Det enskilda barnet drabbas när utbildning saknas

Trots att FN i ett årtionde har uppmanat Sverige att införa utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn, saknas den. Vi menar att bristen på utbildning gör att barnets rättssäkerhet och tilltro till det svenska rättsväsendet blir lidande. ECPAT har därför startat en namninsamling där vi kräver att politikerna tar sitt ansvar och skapar förändring. Vi måste orka se barnsexhandelns existens och tillgodose varje barns rättigheter.

>> Skriv under vårt upprop. <<

Varje barn har enligt FNs barnkonvention rätt till ett utökat rättsligt skydd. Sverige har skrivit under konventionen och är därmed skyldiga att garantera varje barn som bor eller befinner sig i här de rättigheterna. För att kunna implementera dem i svensk juridik krävs det förståelse för skillnaden mellan barnperspektiv och barnrättsperspektiv och vad konsekvenserna blir när det saknas.

FNs rekommendationer

Sedan 10 år tillbaka har FNs barnrättskommitté rekommenderat Sverige att införa systematisk utbildning om barnets rättigheter. Rekommendationerna har riktats till alla som i sitt yrke möter barn, specifikt jurister. Sverige har än så länge bara påbörjat utbildningsinsatser på lärarutbildningarna, många yrkesutbildningar kvarstår. Yrkesgrupper som varje dag möter barn som exploaterats, men som inte får de verktyg de behöver.

Konsekvenserna drabbar det enskilda barnet

Anmälningar av brott som utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott har fördubblats sedan 2012. Som följd av detta kommer vi också se en ökning av domslut och med dem fler jurister som möter sexuellt exploaterade barn i sitt arbete.

Trots Sveriges skyldighet att erkänna, tillge och utöva varje barns rättigheter vittnar alltför många av de domar vi ser redan idag om bristande barnrättsperspektiv och okunskap när barnets rättigheter ska tillämpas. Så sent som januari i år påmindes Sverige ännu en gång av FN att åtgärda bristerna snarast.


Ett exempel på vad ett bristande barnrättsperspektiv kan innebära finns i det uppmärksammade Hässleholmsfallet. Där regisserade en svensk man övergrepp på barn på Filippinerna via webbkamera. Det sågs då som en förmildrande omständighet att det var barnens trygghetspersoner som fysiskt begått övergreppen. I själva verket var det kanske tvärt om: ett ännu större trauma för barnet när de personer som barnet ska lita på och känna sig tryggt med utsätter dem för det allra värsta.

I Hässleholmsdomen står det:

”Kvinnorna har alltså kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt än en gärningsman vars handlande styrs av en önskan att få sexuell tillfredsställelse”.

Sverige har ett ansvar gentemot de barn som exploateras sexuellt

I en trygg och rättssäker process för ett barn får hen komma till tals och åklagare, målsägandebiträde, försvarare och domare har kunskap om hur ett barn reagerar efter att ha utsatts för sexuell exploatering, hur förövare kan manipulera och hota barn på några få sekunder. För att garantera att varje barn möts av detta krävs grundläggande och sammanhängande utbildning om barnets rättigheter, barnrättsperspektivet och barnsexhandel under de tre första obligatoriska åren på Sveriges alla juristprogram. Idag erbjuds blivande jurister ett axplock av denna kunskap utspridd i befintliga kurser. ECPAT kritiserar inte den kunskap som idag erbjuds inom utbildningen, men den är inte tillräcklig.

För varje barn som tappar tron på rättsväsendet har Sverige ett ansvar. För varje barn som tolkas ur en vuxens perspektiv har Sverige ett ansvar. Skriv under vårt upprop för obligatorisk barnrätt på juristutbildningarna på Triggeruppmaningen.se.

#BARNPERSPEKTIV #BARNRÄTTSPERSPEKTIV #TRIGGERUPPMANINGEN #UTBILDNING #JURISTUTBILDNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

Ur Tysta rop - när Laxmi tas till bordellen


Foto: ECPAT Sverige

Det rasslar till på insidan när en nyckel vrids om, ett lås går upp, en hasp dras åt sidan och dörren öppnas. Laxmi visas in i rummet som är litet och rödmålat med färg som är så gammal att den hänger i flagor på vissa ställen. En lampa står på en bardisk och glödlampan inuti är även den röd, vilket ger ett trolskt skimmer åt det redan röda rummet. Bakom disken står en man med glasögon och tittar ner i några papper. Det är en kraftig kvinna som har öppnat dörren åt dem. Mannen bakom disken låter dem vänta några sekunder och Laxmi märker att Pradesh blir nervös. Greppet om hennes arm hårdnar och hon ser käkmuskeln i hans ansikte spänna sig. Så lägger mannen ihop sina papper och tittar upp.

»Pradesh. Få se vad du har med dig den här gången.«

Han kommer runt baren och skjuter upp sina glasögon på den blanka näsan när han stiger alldeles intill Laxmi och iakttar henne närgånget som när man tittar på kor på marknaden. Hon reflekterar över hur liten han är. Mager och senig och nästan ett halvt huvud kortare än hon själv.

»Öppna munnen«, beordrar han. Förvånat tittar hon på Pradesh.
»Öppna«, upprepar han.

Hon vågar inte annat än att lyda och känner sig nu verkligen som en ko som beskådas inför försäljning. Hon väntar sig nästan att det ska börja köpslås. Istället säger mannen:

»Ja du, Pradesh. Du har rätt. Hon är verkligen bedårande.« Han går ett varv runt henne.
»Och du säger att hon är orörd? Är du säker?«
»Mer oerfaren ooch orörd bondflicka får du leta efter. Hon vet inte ens vad det är för något.«
»Hmm. Det är bra. Bra för första gången, men sedan får hon allt lära sig fort. Men det ska vi nog kunna lösa. Det brukar inte vara några problem.« Mannen skrockar självbelåtet och den feta kvinnan härmar hans läte.
»Tja, ta in henne i sviten direkt, så får vi göra upp sedan.«

Pradesh leder in henne i en lång korridor full med dörrar längs väggarna och en dörr rakt fram på kortsidan. Det är det rummet han föser in henne i.

»Vad gör vi här?« frågar hon förvirrat.
Pradesh svarar inte på hennes fråga utan lutar sig bara fram och viskar i hennes öra:
»Vad som hände igår natt berättar du inte för någon, förstått?«
Hon nickar förvirrat. Det hade de ju redan pratat om då. Ingen skulle få veta innan de gift sig och inte ens då.
»… gör du det så kommer de att döda dig.«

Han tar två snabba kliv ut ur rummet och stänger dörren. En regel dras för. Vad skulle det här betyda? Först står hon som handfallen, men sedan går hon fram och trycker ner handtaget trots att hon redan vet att det är låst.

Triggeruppmaningen och boken Tysta rop

Natalie Gerami arbetade i två år för ECPAT och WCP med att utbilda barn, lärare och andra organisationer om barnsexhandel runt om i världen. Hon träffade då hundratals barn och fick ta del av många historier om övergrepp, människohandel och sexuell exploatering. Fyra av dessa historier skildrar hon i boken Tysta Rop, som ges ut av Ordfront förlag i samarbete med ECPAT Sverige.

I vårt initiativ Triggeruppmaningen uppmanar vi alla att sprida kunskap. Du kan dessutom skriva under vår namnlista för varje barns rätt till rättssäkerhet och stödja obligatorisk utbildning för Sveriges juriststudenter om barnets rättigheter och barnsexhandel. Genom utbildning kan vi se till att framtidens jurister har de verktyg som behövs för att förstå varje barns berättelse i en rättsprocess.

>> Skriv under Triggeruppmaningen här <<

#LAXMI #TYSTA ROP #NATALIE GERAMI #TRIGGERUPPMANINGEN #BOK
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Kampanjer Triggeruppmaningen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.