Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

"Att prata med barn om sexuella övergrepp ställer höga krav på vårt arbete"

Hur pratar man med barn och vuxna om sexuella övergrepp i ett land där sexualitet är tabubelagt? Här berättar Seila Samleang från APLE, Action Pour Les Enfants, vår samarbetspartner i Kambodja om utmaningar de möter i sitt arbete och hur de ändå har lyckats öka medvetenheten hos olika grupper i samhället.


Vilka är era stora utmaningar i arbetet mot sexuell exploatering av barn i Kambodja?

– En stor utmaning är den allmänna kunskapsbristen hos både barn och vuxna. De flesta tror att sexuella övergrepp bara handlar om fysiska våldtäkter, vilket gör att de missar alla andra former av övergrepp och exploatering - inklusive allt som sker på nätet.

– En annan utmaning är att sex är ett tabubelagt ämne. Barn och unga får som mest lära sig om biologiska processer. En bra sexualundervisning handlar om så mycket mer, och den är helt avgörande för att kunna förebygga sexuella övergrepp och exploatering. Att unga i Kambodja inte får lära sig vad exempelvis samtycke innebär, i kombination med att vi har en tradition av att inte ifrågasätta vuxna, gör dem väldigt sårbara.

Hur hanterar ni utmaningarna i ert arbete?

– Att prata med barn om sexuella övergrepp ställer höga krav på vårt arbete. Det är viktigt att prata på barnets villkor och att vara medveten om att ämnet kan utlösa starka känslor. Många vi möter har aldrig pratat om liknande frågor med någon. Men en stor del av APLE:s arbete handlar om att öka medvetenheten hos många olika grupper i samhället, inte bara hos barnen. Därför arrangerar vi olika utbildningsinsatser för föräldrar, poliser och statligt anställda.

Av allt APLE gjorde förra året, finns det något som ni är särskilt stolta över?

– Vi överträffade faktiskt våra mål när det gäller utbildningar och nådde ut till över 4000 barn, föräldrar, vårdgivare, myndigheter och personer som arbetar med barn. Vi har även ett lyckat samarbete med polisen. Förra året fick 50 poliser ökad kunskap kring att snabbt ingripa i misstänkta fall utifrån barnens rättigheter. Dessutom har polisutbildningen tagit in vårt material i sina kurser.

– Vi är också väldigt stolta över vårt juridiska och sociala stöd till brottsoffren. APLE har kunnat erbjuda över 100 barn som utsatts för sexuell exploatering juridiskt stöd och vi har organiserat så att utredare, barn och familjen får träffas i en mer barnvänlig miljö. Vi har även framgångsrikt drivit några fall om skadestånd i Kambodja, USA och Sverige.

Hur reagerar barnen när de får prata om de här sakerna?

– Barn får en annan inställning efter träffarna, särskilt när det gäller förtroende och viljan att agera när de konfronteras med sexuella övergrepp och exploatering. Barnen brukar dela sina erfarenheter med varandra, men ibland pratar de om "någon de känner". Det händer att vårt team blir kontaktade efteråt av barn som vill dela med sig av erfarenheter, eller om något som de är oroliga för. Det är fint att veta att de har det förtroendet för oss och vårt jobb.

Läs gärna mer om ECPAT Sveriges samarbete med APLE här. Samarbetet är möjligt med stöd av Postkodlotteriet och Radiohjälpen.

Och här kan du se en film om APLEs arbete.

Det här är ett exempel på hur ECPAT Sverige arbetar tillsammans med aktörer i andra länder för att motverka sexuell exploatering av barn runt om i världen. Detta är ett globalt problem och förövarna finns överallt. Hjälp oss stoppa sexuella övergrepp på barn - swisha 90 34 34 9 eller bli månadsgivare.

#ECPAT SVERIGE #KAMBODJA #SEXUELLA ÖVERGREPP #SEXUELL EXPLOATERING #SEXUALUNDERVISNING
0
Kategorier: Internationella

Myggnät och filtar skyddar inte mot sexuella övergrepp


Jag hade tjugo minuter på mig att besöka Mombasas kritvita strand innan jag skulle hoppa på tåget till Nairobi och flyga hem. Tillsammans med två svenska poliser hade jag spenderat en vecka i Kenya för att bland annat utbilda svenska ambassaden i sexuell exploatering av barn. Schemat hade varit intensivt, fullt av intressanta möten och bilfärder på skumpiga vägar, och huvudet var full av intryck.

En man kom direkt fram och började prata. Jag förstod att han ville sälja souvenirer men jag hade inga pengar på mig. Jag förklarade läget och berättade att jag var på väg till tåget. Det enda jag hade var min mobiltelefon för att ta några snabba bilder på stranden. En strand som är oändligt vacker, och samtidigt ökänd för att vara en hot spot för sexuell exploatering. Enligt en rapport från UNICEF 2006 är 30 procent av tonåringarna i detta kustområde utsatta för sexuell exploatering, en siffra som inte verkar ha minskat.

Mannen var oerhört vänlig men ögonen uppgivna. Vad för besökare var jag egentligen? Jag förklarade att jag inte var turist, utan i Kenya på arbetsresa. Han frågade vidare men mitt arbete imponerade inte. Jurist? Hur ska juridik kunna hjälpa några barn, vi behöver mediciner. Men några sådana hade jag ju inte heller.

Det är svårt att arbeta mot sexuell exploatering av barn. Vi har inga mediciner att dela ut, inga myggnät eller filtar som skyddar mot sexuella övergrepp. Vårt arbete är långsiktigt, och resultaten kan dröja. Kunskapshöjande insatser kräver resurser och lagändringar tar tid.

Men det är i möten som dessa som min motivation ändå stärks. Alla barn har rätt att växa upp utan sexuell exploatering. Trots det finns det överallt, inget land och ingen region är immun. Det händer i Sverige och det händer i Kenya. Och de finns de som utnyttjar andras utsatta situation för att komma åt barn.

Tusentals barn utnyttjas varje år av resande förövare. Bara några få döms, hur många som kommer undan vet vi inte. I projektet Säg vad du såg, som vi driver tillsammans med Childhood, arbetar vi för att minska och förebygga sexuell exploatering av barn inom resande och turism. Vi engagerar bland annat svenska myndigheter och företag i utlandet så att fler har kunskap om hur och var de kan anmäla sexuell exploatering av barn. Vi sprider också kunskap om att svenska förövare som begår brott utomlands kan dömas och straffas i Sverige.

Mitt i semesterparadiset kan du själv bli vittne till sexuell exploatering av barn. Om du ser något misstänkt på din resa, anmäl alltid dina misstankar till polisen. Det kan vara polis på destinationen eller svensk polis. Uppge så många detaljer du kan. Du kan också anmäla till ECPAT Hotline.

/ Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT Sverige och projektledare Säg vad du såg


Säg vad du såg
I projektet Säg vad du såg samarbetar vi med Childhood, Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten (Noa), nationella samordningen mot människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten och Friends International, Child Safe Movement. Samarbetet är ett treårigt projekt som finansieras av Postkodlotteriet. Läs mer på Resekurage.se. #sägvaddusåg #postkodeffekten #ecpativärlden

Det här är ett exempel på hur ECPAT Sverige arbetar tillsammans med aktörer i andra länder för att motverka sexuell exploatering av barn runt om i världen. Detta är ett globalt problem och förövarna finns överallt. Hjälp oss stoppa sexuella övergrepp på barn - swisha 90 34 34 9 eller bli månadsgivare.


#RESEKURAGE #SÄG VAD DU #ECPAT #RESANDE FÖRÖVARE #SEXUELL EXPLOATERING
0
Kategorier: Internationella

En global brottslighet kräver globala lösningar


Sexuell exploatering av barn är ett globalt problem som inte går att lösa nationellt. ECPAT Sverige arbetar därför även internationellt i nära samarbete med organisationer runt om i världen. Vi stödjer exempelvis arbetet med att bygga upp hotlines i länder som inte har någon egen hotline.

Dokumenterade sexuella övergrepp av barn som läggs upp och sprids på nätet är allvarliga brott med stora konsekvenser för barnet som utsätts. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om mycket mer än ”bara bilder” - bakom varje bild finns ett barn.

Till ECPAT Hotline kan allmänheten anonymt tipsa om alla former av sexuell exploatering av barn. Syftet är att hitta de barn som utsatts för övergrepp och se till att de får hjälp. Ett annat viktigt syfte är att ta ner övergreppsmaterialet från nätet. Så länge bilderna eller filmerna finns kvar och sprids fortsätter övergreppet.

Sexuell exploatering av barn är en global brottslighet som kräver globala lösningar. Därför samarbetar vi med andra hotlines och stödjer organisationer som behöver hjälp med att bygga upp hotlines. Tack vare stöd från Postkodlotteriet och Radiohjälpen har vi sedan 2018 ett samarbete med lokala organisationer i Filippinerna och Kambodja. I Kambodja arbetar vi med APLE, Action Pour Les Enfants och i Filippinerna med ECPAT Filippinerna. Samarbetet handlar bland annat om att utveckla deras hotlines.

ECPAT Sverige har haft vår hotline sedan 2006. Under de här åren har vi hunnit skaffa oss viktiga erfarenheter och kunskap som är värdefulla för andra organisationer som är i början av att starta upp en hotline.

Hotline-analytiker från APLE och ECPAT utbyter erfarenheter. Foto: ECPAT

Sexuell exploatering mot barn på nätet är ett växande problem även i Kambodja. Tyvärr är kunskapen och medvetenheten låg, och människor vet generellt inte hur och vart de ska rapportera om de ser eller hör talas om ett övergrepp.

ECPAT Sverige besöker APLE i Kambodja. Foto: ECPAT

Vi är väldigt glada över att APLE under 2019 kunde registrera en egen hotline. Tack vare Kambodjas hotline har redan 15 fall där de misstänkta förövarna var utländska skickats till Interpol.

Precis som ECPAT Sverige så ingår Kambodjas hotline nu också i det globala nätverket INHOPE, där nationella hotlines utbyter tips. Att olika hotlines samarbetar är viktigt för att polisen i respektive land ska kunna utreda misstänkta övergrepp och identifiera barnet.

Även i utsatta områden i Filippinerna är internettillgången hög. Foto: ECPAT

En särskild brottstyp som fått fäste på Filippinerna är live-streaming av sexuell exploatering av barn. Brottet innebär att en förövare via webbkamera från sitt hem – till exempel i Sverige – beställer och regisserar livesända sexuella övergrepp på barn som befinner sig någon annanstans. Ofta i just Filippinerna.

Vårt samarbete med ECPAT Filippinerna har bland annat lett till att de under förra året kunde börja engagera företag som arbetar med betalningsöverföringar i arbetet mot sexuell exploatering av barn. Det har också bidragit till att en specialstyrka mot människohandel har skapats med befogenhet och skyldighet att hantera fall av bland annat övergrepp och exploatering av barn, något som förväntas göra stor skillnad i kampen mot sexuell exploatering av barn.

För att nå målet att etablera en nationell hotline har ECPAT Filippinerna byggt upp nödvändiga relationer med relevanta myndigheter. Förhoppningsvis är deras hotline också snart igång!

#postkodeffekten #barnrätt #ecpat #radiohjälpen #postkodlotteriet #APLE

Lyssningstips: P1 Kalibers dokumentär om live-streamade övergrepp i Filippinerna, där bland andra ECPATs barnrättsjurist Isabella Kim är med och kommenterar.

Det här är några exempel på hur vi på ECPAT Sverige arbetar tillsammans med aktörer i andra länder för att motverka sexuell exploatering av barn. Det är ett globalt problem och förövarna finns överallt. Stöd ECPAT Sverige du också – ditt bidrag gör skillnad! Swisha 90 34 34 9 eller bli månadsgivare.


0
Kategorier: Internationella

Våra internationella projekt gör stor skillnad på plats

Workshop pågår. Foto: ECPAT International

Sexuell exploatering av barn stannar inte inom landsgränser och svenska förövare begår övergrepp i andra länder. Tillsammans med expertorganisationer i Filippinerna, Thailand och Kambodja kan vi göra ännu mer för att stärka barnets rättigheter. De lokala aktörernas arbete är viktigt för att förebygga brottslighet och hjälpa barn som redan har utsatts. I några blogginlägg framöver kommer vi att berätta lite mer om våra internationella projekt. Först ut är Safe Migration som drivs tillsammans med Diakonia och med stöd av Postkodlotteriet.

Barn till migranter är en utsatt grupp som riskerar att utnyttjas sexuellt. I projektet Safe Migration i norra Thailand arbetar vi tillsammans med Diakonia och lokala organisationer, bland annat ECPAT Foundation Thailand, för att stärka barns rätt att leva fria från sexuellt utnyttjande och exploatering.

Thailand har länge varit en destination för människor i Sydostasien som flyr från våld, förtryck och fattigdom. Under 2019 bodde och arbetade uppskattningsvis 3,9 miljoner migranter i landet. Bland dem finns många papperslösa som varje dag kämpar för att få sina rättigheter tillgodosedda. Det gäller inte minst barn. Förutom barn- och ungdomsaktiviteterna som du kan läsa om längre ner, så arbetar projektet bland annat med att informera företag och myndigheter om migranters rättigheter.

I ett skjul som används som samlingslokal hålls workshops med barn. Foto: ECPAT

Thailändsk lag förbjuder barn under 15 år att arbeta och Barnkonventionen säger att alla under 18 år har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång. Ändå förekommer barnarbete. Det är särskilt vanligt i jordbruket eftersom det är lätt för föräldrar att ta med sig barnen till arbetet och svårt att få transport till skolan.

Även i Thailand har alla barn rätt till utbildning, men i praktiken går många av migranternas barn sällan i skolan. Det kan till exempel bero på att familjerna flyttar ofta eller att de inte har råd med skolavgiften och skolmaterial.

Bostadsläger i anslutning till en apelsinodling. Foto ECPAT

För människor som flyr Myanmar är ofta en apelsinodling med tillhörande bostadsläger första anhalten i Thailand. Här blir många kvar en längre tid. Apelsinodlingarna är en av platserna där Safe Migration bedriver olika aktiviteter för barn och unga.

Workshop om barns rättigheter organiseras av ECPAT Thailand. Foto: ECPAT

Här går barnen ofta i informella skolor medan de vuxna arbetar på odlingen. På fritiden deltar många i de ungdomsgrupper som ECPAT Foundation Thailand samordnar, som en del av projektet. Aktiviteterna går ut på att öka barnens kunskap om sina rättigheter och därmed också öka motståndskraften mot sexuell exploatering. Aktiviteterna planeras och genomförs av barnen själva, med stöd av de vuxna.

Ungdomsledaren Mon Jing. Foto: ECPAT

Mon Jing föddes i Myanmar för 17 år sedan och har bott på apelsinodlingen i mer än 10 år. Hon deltar regelbundet i projektets kreativa workshops om barns rättigheter och sexuell exploatering. Mon Jing är väldigt engagerad i verksamheten och utbildar sig till ungdomsledare. Hennes särskilda uppgift är att dela med sig av det hon lär sig till andra.

Mon Jing berättar att hon tack vare projektet har lärt sig mycket nytt och fått göra saker som hon tidigare aldrig hade gjort. Det har också gett henne möjligheten att åka tillbaka till Myanmar, landet där hon föddes. När Mon Jing får drömma fritt om framtiden så ser hon framför sig att hon studerar, har ett thailändskt medborgarskap och ett bättre boende. Och så vill hon vill bli flygvärdinna och se världen.

Workshop pågår. Foto: ECPAT

I november 2019 deltog barn som bor vid en av apelsinodlingarna i en workshop med stöd av ECPAT Thailand, ECPAT Sverige och Diakonia. Under skapandet av traditionella ljuslyktor fick barnen möjlighet att uttrycka förändringar de vill se kring uppfyllande av sina rättigheter i den utsatta situation de befinner sig i. Vid dagens slut presenterade barnen sina tankar för ledarna, sina föräldrar och oss. Barnen berättade bland annat att de vill att allt barnarbete ska få ett slut, att skolavgifter tas bort och att de vill ha tryggheten i ett thailändskt medborgarskap.

Ett av barnen visar upp sin lykta där hen har illustrerat barns rätt till skydd. Foto: ECPAT

Inom ramen för projektet Safe Migration har vi även tagit fram riktlinjer för barnets rätt till säkerhet, så kallade child protection policies. Riktlinjerna är en förutsättning för att organisationer ska kunna erbjuda trygga miljöer för barn, minimera risker för barnets säkerhet och utbilda personal om hur de ska möta barn med erfarenhet av sexuell exploatering.

Projektet Safe Migration drivs med stöd av Postkodlotteriet. #barnrätt #postkodeffekten

Det här är ett exempel på hur ECPAT Sverige arbetar tillsammans med aktörer i andra länder för att motverka sexuell exploatering av barn runt om i världen. Detta är ett globalt problem och förövarna finns överallt. Hjälp oss stoppa sexuella övergrepp på barn - swisha 90 34 34 9 eller bli månadsgivare.

#ECPAT #BARNRÄTT #POSTKODLOTTERIET #POSTKODEFFEKTEN #DIAKONIA #SEXUELLA ÖVERGREPP #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Internationella

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.