Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Ensamkommande barn exploateras i sexhandel


När det i februari förra året återigen rapporterades om att ensamkommande flyktingbarn försvann från Sveriges radar uttryckte vi vår oro för att dessa barn riskerar att exploateras i sexhandel. Nu ser Stockholmspolisen att det har blivit verklighet.

Intervju med ECPAT i SvD.

Svenska Dagbladet har pratat med Stockholmspolisen Christian Frödén som är en av få som arbetar uppsökande för att hitta ensamkommande barn som avvikit från sin placering. Han har sett många fall där pojkar söks upp av och exploaterats av äldre män.

"De här pojkarna hittas inte på nätsajter, eller hyrs in på ett hotellrum. Det handlar snarare om pojkar som söks upp i parker eller gathörn."

Mörkertalen är stora och ensamkommande barn undviker ofta polis och andra myndigheter vilket gör den brottsliga sexhandeln svår att komma åt. FN:s barnrättskommitté var tydlig i sin kritik mot Sverige i början av 2015:

”Ensamkommande och asylsökande barn är särskilt utsatta för risk att utnyttjas i sexuell exploatering, och många barn försvinner varje år. De flesta av dessa fall utreds inte tillräckligt. Utred alla fall där ensamkommande barn försvinner och vidta alla nödvändiga åtgärder för att stärka deras skydd.”

Nu har det gått mer än ett år sedan Sverige mottog kritiken från FN. Efter en höst som kantats av flyktingmottagande, barnfientliga lagförslag och ökande siffror av barn som försvinner så är uppmaning akut. Sverige behöver långsiktiga strategier för att kunna motverka kommersiell sexuell exploatering av barn. Vi måste säkerställa att myndigheter samarbetar och tar ansvar med barnets bästa i fokus, att de arbetar förbyggande så att vi framöver kan stoppa övergrepp innan de begås. Att tänka långsiktigt är avgörande, men Sverige måste också agera snabbt med mer resurser till polisen för att hitta de barn som försvinner här och nu.


Tidigare inlägg av ECPAT om ensamkommande barn som försvinner:

>> Vem tar ansvar för de försvunna barnen? <<

>> Kan du se de försvunna barnen i ögonen Stefan Löfven? <<

>> Varje barn som flyr till europa ska garanteras ett liv fritt från krig och exploatering. <<


Bli ECPAT-supporter och stöd kampen mot barnsexhandel med 50 kronor varje månad. SMS:a ECPATSTART50 till 72 980. Tack.

#ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN #BARN SOM FÖRSVINNER #SEXUELL EXPLOATERING #BARNPROSTITUTION #MIGRATIONSPROCESSEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

Varje barn som flyr till Europa ska garanteras ett liv fritt från krig och exploatering

Krigen i bland annat Syrien, Afghanistan och Eritrea har lett till att tiotusentals människor flyr över medelhavet till Europa och EU:s medlemsländer. Många av flyktingarna är barn och vissa av dem har blivit separerade från sina familjer.

Dessa barn löper enorm risk för olika typer av övergrepp och är i vissa fall redan i början av sin flykt offer för människohandel. Det är viktigt att de här barnen identifieras tidigt för att kunna erbjudas hjälp och skydd för att inte ytterligare exploateras eller försvinna från myndigheternas radar. Barn som kommer till Europa, med eller utan sina familjer, är extremt sårbara och behöver hjälp för att se till så att risken för exploatering inte övergår i verklighet.

Det krävs nu en kraftansträngning för att skydda dessa barn. Det kan handla om registerkontroller för de volontärer som möter dem eller extra resurser för att identifiera, stoppa och upplösa trafficking-nätverk. Vi måste tillgodose varje barns rätt till skydd när de anländer och med hållbara lösningar kunna erbjuda dem en trygg och säker plats.

Rapporter från EU:s byrå för grundläggande rättigheter betonar vikten av ett fungerande system för förmyndarskap för barn utan föräldrar. Detta ligger i linje med EU:s strategi för att utrota människohandeln, som identifierar ett effektivt och rättssäkert förmyndarskap som nödvändigt för att kunna skydda de barn som löper risk att exploateras. Medlemsstaternas tillämpning av barnets rättigheter och arbetet med förmyndare varierar kraftigt vilket i sig också utgör en stor risk för barnets säkerhet.

ECPAT uppmanar EU-kommissionen att prioritera säkerheten och tryggheten för de barn som tvingats på flykt. Omhändertagandet av flyktingbarn inom medlemsstaterna och dess grannländer måste effektiviseras och samarbetet mellan länderna måste utökas. Det är EU-kommissionens ansvar att leda det, arbetet för att varje barn som kommer till Europa till följd av flyktingsituationen erbjuds en tillvaro fri från krig och exploatering.

ECPAT International
ECPAT Sverige
ECPAT Belgien
ECPAT UK
ECPAT Luxenburg
ECPAT Tyskland
Children's Human Rights Center of Albania
Nobody's Children Foundation
Neglected Children's Society / ECPAT Bulgarien
Defence for Children / ECPAT Nederländerna
FAPMI ECPAT Spain

#KRIG #FLYKTINGKRISEN #ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN #MÄNNISKOHANDEL #TRAFFICKING #ECPAT
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

Kan du se de försvunna barnen i ögonen Stefan Löfven?

Ensamkommande flyktingbarn försvinner i migrationsprocessen

För tretton år sedan hävdade vi att det var ungefär lika lätt att kvittera ut ett flyktingbarn som att hämta ut ett paket på Posten. 2002 försvann 48 flyktingbarn spårlöst.

1998 försvann 34 flyktingbarn.

1999 försvann 53 barn.

2000 försvann 51 barn.

Då, precis som nu, löper dessa barn en risk att falla offer för människohandel och sexuell exploatering.

Sedan år 2000 har ytterligare 1 465 barn försvunnit och ingen myndighet letar efter barnen och ingen mynidghet tar ansvar. Igår publicerade DN ett reportage från ett transitboende i Sigtuna dit många ensamkommande flyktingbarn kommer. Sigtuna har också flest antal avvikande barn, sedan 2010 har 174 barn försvunnit spårlöst.

Polisens presstalesman i Stockholm, Kjell Lindgren, säger till DN:

Om vi vet var vi ska leta, så är det klart att vi undersöker det. Men om vi inte har något sökområde blir det svårt. Var ska vi leta?

DNs reporter frågar också Anna Giertz på Socialstyrelsen hur en ska hitta barn som ingen letar efter?

Ja, precis, det är en bra fråga. Det går inte helt enkelt, svarar hon.

Vi kan inte nöja oss med flyktiga svar och att myndigheter bollar frågan mellan sig. Tiden går och fler barn försvinner. Vi behöver långsiktiga strategier för att motverka denna ytterst allvarliga brottslighet. Vi måste säkerställa att myndigheter samarbetar och tar ansvar med barnets bästa i fokus. Vi behöver dessutom bättre, regelbunden och mer samordnad statistik rörande misstänkt människohandel med barn, för att vi ska förstå hur stort problemet egentligen är och för att rätt resurser ska tillsättas.

Tills dess ställer vi oss samma fråga som för tretton år sedan:

Kan du se dem i ögonen och förneka att barnsexhandel existerar i vårt land? Kan Stefan Löfven göra det?

#DN #ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN #FÖRSVUNNA BARN #MÄNNISKOHANDEL #MIGRATIONSPROCESSEN #SEXUELL EXPLOATERING #FLYKTINGAR
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

Vem tar ansvar för de försvunna barnen?

ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson i Nyhetsmorgon om barn i människohandel

Imorse gästade ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson Nyhetsmorgon med anledning av de två pojkar som i början av veckan försvann i samband med ett besök på Migrationsverket i Malmö. De är inte de enda barnen som försvinner i migrationsprocessen i Sverige idag, de senaste fem åren har 1 465 ensamkommande barn försvunnit, ingen vet var. Det vi vet är att de löper stor risk att utnyttjas i människohandel och sexuell exploatering.

Att barn försvinner i migrationsprocessen är tyvärr varken nytt eller okänt, däremot helt oacceptabelt. 2010 lyfte vi frågan i en debattartikel i DN, där vi belyste att 494 av de 660 barn som registrerades som ”försvunna” i Migrationsverkets system mellan januari och juni, fortfarande var försvunna i juli samma år. 2013 gjorde Kaliber i P1 ett reportage där de berättade att över tusen barn försvunnit spårlöst i Sverige under de senaste fem åren.

1 465 ensamkommande barn spårlöst borta

Enligt siffror Migrationsverket tagit fram till Aftonbladet har 1 465 ensamkommande flyktingbarn försvunnit i Sverige de senaste fem åren, 374 barn under 2014, ingen vet var de finns och ingen tar ansvar.

Sverige granskades senast i januari i år av FN:s barnrättskommitté som återigen riktade skarp kritik mot Sveriges regering:

"Ensamkommande och asylsökande barn är särskilt utsatta för risk att utnyttjas i sexuell exploatering, och många barn försvinner varje år. De flesta av dessa fall utreds inte tillräckligt. Utred alla fall där ensamkommande barn försvinner och vidta alla nödvändiga åtgärder för att stärka deras skydd”.

Resurser måste tillsättas om vi ska förstå hur stort problemet är

Vi behöver långsiktiga strategier för att motverka denna ytterst allvarliga brottslighet. Vi måste säkerställa att myndigheter samarbetar och tar ansvar med barnets bästa i fokus. Vi behöver dessutom bättre, regelbunden och mer samordnad statistik rörande misstänkt människohandel med barn, för att vi ska förstå hur stort problemet egentligen är och för att rätt resurser ska tillsättas.

Sveriges regering måste lyssna på FN:s kritik nu. Det är helt oacceptabelt att inga resurser sätts in för att utreda dessa fall. Hade det sett likadant ut om det varit 400 svenska barn som försvann 2014? Troligtvis inte.

Anmäl till ECPAT Hotline

Misstänker du att ett barn fallit offer för människohandel eller annan form av barnsexhandel? Anmäl alltid till ECPAT Hotline, ditt tips kan vara den pusselbit polisen behöver för att kunna stoppa en pågående övergreppssituation. Du kan alltid vara helt anonym.

#FN #FÖRSVUNNA BARN #MALMÖ #MÄNNISKOHANDEL MED BARN #NYHETSMORGON #FLYKTINGBARN #MIGRATIONSPROCESSEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

Ingen vet hur många barn som utnyttjas i människohandel i Sverige idag

Ander Pettersson ECPAT Sverige i Gomorron Sverige

Imorgon är det EUs Anti-Trafficking Day. Med anledning av den, och att EU-kommissionären Cecilia Malmström idag släpper en rapport om människohandeln i Europa, gästade ECPAT Sverige Gomorron Sverige i morse.

Människohandel är idag världens tredje största och mest lönsamma organiserade brottslighet efter den illegala handeln med vapen och narkotika. Skillnaden med att sälja barns kroppar jämfört med till exempel narkotika, är att barnens kroppar kan säljas om och om igen. Barnen förringas till varor som värderas i pengar, all värdighet tas ifrån dem.

Handeln styrs inte av fattigdom eller krig, den grundläggande orsaken bakom handeln är efterfrågan. Sverige är idag ett destinationsland, vilket innebär att barnen förs hit på grund av svenskars efterfrågan. I Sverige finns det svenska offer, förövare och profitörer. Vårt land har en stor del i att handeln med barn kan fortgå.

Statistiken för osäker för att ge en rättvis bild

Hur många barn som dras in i människohandel för sexuella syften är idag högst osäkert. Det vi vet är att mörkertalet är mycket stort och vad vi ser i statistiken är troligen endast toppen av ett isberg. Flera försök att sammanställa statistik kring hur många som dras in i handeln har gjorts, men dessa är allt för ofullständiga för att man ska kunna dra verkliga slutsatser och förstå problematikens storlek.

Statistiken grundas ofta på siffror från anmälningar till polisen, vilket gör att man aldrig kommer åt de barn som inte kan eller vill anmäla brott. Rikspolisstyrelsen (RPS) rapporterade tidigare kring antalet uppskattade människohandelsoffer i Sverige, men har sedan flera år tillbaka slutat med uppskattningen då mörkertalet anses vara för stort för att siffran ska ge en rättvis bild. När vi inte förstår problematikens storlek har vi också svårt för att tillsätta rätt resurser.

Mer uppsökande arbete och mer kunskap för att identifiera fler barn

”Antalet människohandelsoffer som uppdagas i Sverige beror till stor del på vilka resurser som polismyndigheterna lägger ner på att uppdaga denna brottslighet samt på den kompetens som finns inom polisorganisationen.”

För att kunna identifiera och hjälpa de barn som faller offer för människohandel för sexuella ändamål så krävs ytterligare uppsökande arbete och spaning från polisens sida - något som i sin tur kräver mer resurser. Eftersom de mest utsatta ofta är minst benägna att anmäla brott, skulle ett närmare samarbete med det civila samhället, som ofta kommer i kontakt med de människohandelsoffer som inte vänder sig till polis, komplettera bilden och ge mer kunskap om detta mörkertal. Kan vi hitta de barn som tvingas in i denna mörka handel så kan vi förutom att hjälpa dem också bidra till en mer rättvis statistik som skulle ge högre prioritet och mer resurser åt dessa brott.

Vi vet sedan tidigare att ju mer polisen letar desto fler barn och förövare hittar man. Att hjälpa barn i och ur människohandel är också en fråga om kunskap. Det finns många som arbetar med eller för barn och som behöver mer riktad kunskap kring just den här problematiken och dess trender för att kunna identifiera riskfaktorer hos de barn som befinner sig i riskzonen.

Barnen måste ges ytterligare stöd

Barn som på något sätt blivit utsatta för människohandel är oerhört utsatta. Som exempel kan nämnas att det ofta är en förälder eller annan närstående som sålt barnet från första början. Tilliten till vuxna har missgynnats till det yttersta.

Om barnet lyckas föra sin sak hela vägen till domstol så är det inte ovanligt att barnets berättelse då blivit ifrågasatt många gånger om. RPS skriver i sin senaste rapport att ”trots olika riktade kompetenshöjande insatser inom rättsväsendet uppmärksammas inte offrens sårbarhet och faktiska situation tillräckligt med följd att offren inte får det stöd och skydd som de har behov av och rätt till. Människohandelsoffer granskas och deras motiv och situation ifrågasätts; ofta på ett mycket långtgående sätt.”

Det krävs oerhört mycket stöd och hjälp till ett barn som utsatts för människohandel, inte minst om det dessutom är så att barnet ska skickas tillbaka till sitt hemland. Sverige har ett ansvar och en skyldighet att följa upp, stödja och hjälpa barnet tillbaka till ett tryggt liv utan risk för att bli åter dras in i handeln.

RPS rekommendation är en utökad samverkan mellan rättsväsendet och frivilligorganisationerna för att få en ökad kunskap om offrens situation, bakgrund, och behov av skydd och stöd för att stärka rättsväsendets handläggning av människohandelsfall.

Åtal och fällande dom

Det är en stor utmaning för Sverige att säkra att människohandel med barn för sexuella ändamål leder till både åtal och fällande domar. Problematiken är välkänd och i veckan kom nyheten att Brottsoffermyndigheten delar ut ett stipendium på 1,2 miljoner kronor till forskaren Märta Johansson vid Örebro Universitet för att undersöka orsakerna till de låga antalet fällande domar.

Trots att man 2010 tog bort det så kallade kontrollrekvistet (att förövaren inte behöver ha haft kontroll över barnet genom hot eller våld) för människohandel med barn så har varken åtalen eller antalet fällande domarna ökat. Mörkertalet och den ofta bakomliggande organiserade brottsligheten försvårar detta, men också problematiken kring huruvida förövaren antogs veta att offret var ett barn.

Precis som i andra brott som rör barnsexhandel finns en risk att barnen behandlas som vuxna i domstol. Förövaren som betalar för att utnyttja barnet sexuellt kan hävda att hen trodde det var en 18-åring, och domstolen kan utreda koppleri eller annan brottslighet som är avsedd för vuxna offer och förövare.

Fokus på efterfrågan

ECPAT menar att efterfrågan är motorn bakom barnsexhandeln, polisen drar samma slutsats i RPS rapporter om människohandel, och nu lyfts detta även i dagens EU-rapport. Efterfrågan måste finnas med i alla analyser av hur människohandel med barn för sexuella ändamål kan bekämpas: utan efterfrågan, ingen handel.

Ovan nämnda åtgärder behövs för att vi ska komma närmre korrekt kartläggning av problemet, för att kunna hjälpa fler barn ur dessa situationer. Inget barn ska behöva växa upp under hot och våld och utsättas för sexuella övergrepp, men så länge vi inte vet att de här barnen finns så kommer samhället aldrig att göra tillräckligt för att stoppa den globala sexhandeln med barn.

Källa:Rikspolisstyrelsen, Människohandel för sexuella och andra ändamål 2014, Lägesrapport 14

#ANTI TRAFFICKING #CECILIA MALMSTRÖM #EU #GOMORRON SVERIGE #MÄNISKOHANDEL #TRAFFICKING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.