EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Äntligen straffbart att föreslå en träff med ett barn i sexuellt syfte

Groominglagstiftningen infördes 2009 men har sedan dess mött kritik och gjorts om utan önskade resultat. Lagstiftningen har varit trubbig och lett till få åtal och än färre fällande domar. Detta beror på att  det varit svårt att nå upp till lagstiftningens beviskrav. Den 1:a januari 2018 trädde dock en ny lag i kraft vilken innebär att det blir straffbart att föreslå en träff med ett barn i sexuellt syfte. Tidigare har det krävts att gärningspersonen vidtagit en åtgärd för att en träff med ett barn i sexuellt syfte ska äga rum. Äntligen ett steg i rätt riktning. 

Grooming innebär att en vuxen person tar kontakt med ett barn i syfte att sedan utnyttja barnet sexuellt, i lagen heter brottet kontakt med barn i sexuellt syfte. 2013 gjorde Brottsförebyggande rådet en uppföljning av tillämpningen av groominglagstiftningen. Den visade att lagen inte fungerar. Fram till slutet av 2012 hade det gjorts 617 polisanmälningar om grooming, men endast i fem fall fälldes den misstänkta. Som lagen varit utformad har det krävts bevis för  att den vuxne stämt möte barnet och att syftet med mötet varit att begå sexualbrott. Men att ha bestämt tid och plats har inte räckt som bevis, det har också krävts att den vuxne exempelvis lämnat en färdbeskrivning eller köpt en tågbiljett till barnet. Dessa beviskrav gjorde att lagen inte kunde leva upp till dess syfte – att kunna ingripa i ett tidigt skede för att förhindra fysiska sexualbrott.

ECPATs förslag till den nya lagen

Med anledning av detta tillsattes en utredning av lagstiftningen som gjordes av regeringen 2014-2015. Utredningen skickades sedan ut på remiss och ECPAT kom med följande kommentarer:

 • Det ska framgå att det är obetydligt huruvida barnet vill träffas eller inte, gärningspersonen ska vara skyldig oavsett om viljan att ses finns hos barnet.
 • Det ska inte krävas att gärningspersonen gör en aktiv handling för att träffa barnet, t.ex. köpa en tågbiljett. Redan när den vuxne föreslår en träff ska hen anses ha begått ett brott.
 • ECPAT vill höja maxstraffet till fängelse i två år, istället för 1 år, eftersom det i större utsträckning skulle reflektera brottets allvar.
 • ECPAT vill att brottet byter namn till ”kontakt för att möta barn i sexuellt syfte”, utredningens förslag var ”åtgärd för att möta ett barn i sexuellt syfte”.

Vad innebär den nya lagstiftningen?

 • Barnets vilja att träffa gärningspersonen saknar betydelse.
 • Det är straffbart att föreslå en träff med ett barn i sexuellt syfte, rekvisitet att gärningspersonen måste ha vidtagit en åtgärd, t.ex. köpt en tågbiljett till barnet, är borttaget.
 • Maxstraffet är höjt till 2 års fängelse.
 • Det nya namnet på brottet blir ”kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte” – justitieutskottet håller alltså med ECPAT i kritiken vi framfört 

Det är mycket glädjande att groominglagstiftningen nu skärpts och vi kommer att bevaka att den nya lagstiftningen får önskad effekt – fler anmälningar, åtal och fällande domar. Det är också viktigt att barnet får vetskap om att detta är ett brott. Det är ett första steg för att få barn att berätta för någon vuxen vad de utsatts för vilket förhoppningsvis också leder till fler anmälningar.  

#GROOMING #LAGSTIFTNING #LAG #LAGEN #KONTAKT MED BARN I SEXUELLT SYFTE #KONTAKT FÖR ATT TRÄFFA ETT BARN I SEXUELLT SYFTE
0
Kategorier: Barnsexhandel Grooming Lagstiftning

VAD ÄR GROOMING OCH VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ?

Grooming är en brottslig handling. Det handlar om kontakt med barn i sexuellt syfte, där brottet kan beskrivas som förberedelse till sexuella övergrepp mot barn.

Är grooming ett nytt fenomen?

Nej, grooming har funnits i alla tider, men det är först i modern tid, i samband med den explosionsartade utvecklingen av internet, som allt fler har hört talas om det. Dock är kunskapen fortfarande låg bland både barn som vuxna.

Hur tas kontakten via nätet?

Internet är ett användbart verktyg i utövandet av grooming. Förövare söker via nätet upp potentiella offer. Kontakten kan ske via chattar och kontaktsidor, eller via sociala media som till exempel Kik, Musical.ly eller Instagram. Där är det enkelt att komma i kontakt med barn samtidigt som förövaren kan vara mer eller mindre anonym. Det är lätt att gömma sig, vilket kan göra förövare svåra att identifiera inför en rättslig process.

Nätet är en riskzon - var medveten om riskerna

Väldigt många barn och ungdomar har idag ett konto på något eller flera av dessa sociala medier. I Sverige har nio av tio elvaåringar en egen smartphone och hälften av alla femåringar har tillgång till en surfplatta. En fantastisk tillgång för att lära sig saker och utforska världen, utan geografiska begränsningar. Men det medför även risker. Lättillgängligheten och det stora antalet användare gör att många barn riskerar att utsättas för grooming. Det kan hända vem som helst! Ofta finns en felaktig bild av att det bara händer barn som saknar trygghet, familj eller vänner. Detta gör att både vuxna och barnen själva kan förbise att de faktiskt befinner sig i en riskzon så snart de är ute på nätet – och barn är ständigt ute på nätet!

De risker som finns kan lättare förstås av vuxna om de följer med i utvecklingen och upplever internet tillsammans med sina barn. För att kunna skydda barnen i vår omgivning måste vi förstå den värld av sociala medier som de växer upp i som en naturlig del av sina liv.


Hur "groomar" förövaren?

Grooming kan gå fort eller sträcka sig över en längre tid, då förövaren kan närma sig offret på olika sätt. Förövaren kan till exempel genom att bygga upp ett förtroende eller genom systematiskt att bryta ner offret. Genom att använda ett sexualiserat språk och t. ex. visa pornografiskt material normaliserar förövaren det sexuella beteendet. Komplimanger, pengar och hot är också vanliga inslag i processen att manipulera barnet för att uppnå målet – att få barnet att medverka i sexuella aktiviteter såväl online som offline. En stor fördel för förövarna är att de kan kontakta ett stort antal barn samtidigt, något som ökar deras chanser för att lyckas med sin grooming, dvs. att få barn att medverka i sexuella handlingar.


Det är aldrig barnets fel

En vanlig reaktion hos anhöriga till barn som utsatts för grooming är ifrågasättandet varför barnet inte har berättat. Men en del i processen är många gånger att få offret att känna sig delaktig, att det får ”skylla sig själv”. Förövaren bygger upp en känsla av medansvar hos barnet. Ofta blir resultatet att barnet inte berättar för att det inte vågar, för att det skäms, eller för att det tycker att det får vad det förtjänar. Detta förhindrar och försvårar ett avslöjande vilket dels innebär att barnet ifråga inte får den hjälp och stöd det behöver, men också att förövare går fria och kan fortsätta kontakta barn på nätet för sexuella syften.

Det finns hjälp att få!

ECPAT HOTLINE

Till ECPATs hotline kan du tipsa om alla former av misstänkt barnsexhandel: sexuella övergrepp som fotats eller filmats (sk barnporngrafi), grooming, utnyttjande av barn för köp av sexuell handling, människohandel med barn eller sexuella övergrepp på barn som begåtts i andra länder.

>> ecpathotline.se <<

DAGSATTPRATAOM

En webbplats med information om sexuella övergrepp och hjälp för den som är utsatt eller orolig för någon annan. Bakom webbplatsen står stiftelsen Allmänna Barnhuset.

>> dagsattprataom.se <<

BRIS 

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. De har också en telefon, mejl och chatt för barn och ungdomar under 18 år. BRIS telefon för barn: 116 111 BRIS vuxentelefon: 077-150 50 50.

>> bris.se <<

POLISEN

Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112. På www.polisen.se finns information om sexualbrott mot barn. Du kan göra en polisanmälan genom att ringa 114 14 eller tipsa polisen om sajter, alias eller användarnamn som oroar dig via mejl på itbrott.desk.noa@polisen.se.

#GROOMING #KONTAKT MED BARN I SEXUELLT SYFTE #FÖRÖVARE
0
Kategorier: Barnsexhandel Grooming

​Myten om den virtuella våldtäkten – ECPATs seminarium i Almedalen


Snart är det dags för Almedalsveckan och vi finns på plats precis som förra året. Vi planerar att ställa makthavare mot väggen i Heta stolen även i år och vi kommer under tisdagen att ha ett eget seminarium om varför den “virtuella våldtäkten” är en myt. I panelen sitter bl.a. barnminister Åsa Regnér och kammaråklagare Charlotta Tanner.

Idag uppskattas 1,8 miljoner barn utnyttjas i den globala barnsexhandeln och i takt med att tekniken utvecklas och tillgången till internet ökar så uppstår också nya sätt att ta kontakt med barn i sexuella syften. Sexuella övergrepp på barn som sker via nätet beskrivs ibland som mindre allvarliga, i media hörs till exempel begrepp som ”virtuell” våldtäkt – men vad är egentligen virtuellt med en våldtäkt? Ett grovt sexuellt övergrepp mot ett barn är lika verkligt om det sker via nätet, som om förövaren befunnit sig i samma rum.

Denna utveckling ställer höga krav på framför allt rättsväsendet när det gäller till exempel bedömningar av brott och utveckling av rättspraxis. Det behövs ett tydligt barnrättsperspektiv och det får vi genom obligatorisk utbildning, något FN:s barnrättskommitté vid flera tillfällen uppmanat Sverige att införa.

Under ECPATs seminarium så diskuteras vikten av kunskap och myten om den virtuella våldtäkten med en expertpanel som består av:

Åsa Regnér, barnminister, Regeringen.
Anna Norlén, leg psykolog och leg psykoterapeut, Erikastiftelsen.
Niklas Långström, professor, Karolinska Institutet.
Charlotta Tanner, kammaråklagare, Åklagarmyndigheten.
Anders L. Pettersson, generalsekreterare, ECPAT Sverige.
Caroline Persson, jurist, ECPAT Sverige.
Tove Kjellander, barnrättskonsult, Vinkelrätt.

När och var?

Tid: Tisdagen den 30/6 kl 11.00-12.15
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34.
Lunch serveras och är sponsrad av ECPATs samarbetsföretag Telenor Sverige.

Vi vill väldigt gärna att ni alla ska vara en del av vårt seminarium och vår diskussion. Säg vad du tycker under hashtaggen #virtuellvåldtäkt eller ställ din fråga där, så försöker vi ta upp dem under vårt seminarium.

#GROOMING #VIRTUELL VÅLDTÄKT #ALMEDALEN #ÅSA REGNÉR #SEMINARIUM #ÖVERGREPP ONLINE #TRIGGERUPPMANINGEN
0
Kategorier: Barnsexhandel Grooming Almedalen

Våldtagen på nätet - ett reportage om grooming av Uppdrag Granskning

Igår sände Uppdrag Granskning Våldtagen på nätet, ett reportage om de grova övergrepp många barn blir utsatta för på nätet idag. Vuxna kontaktar barn och manipulerar och hotar dem till att klä av sig framför webbkamera, i vissa fall går det så långt som att förövaren tvingar barnen till sexuella handlingar. Groomingbrotten är grova, gärningsmännen många, och offren ännu fler.

I Uppdrag Gransknings reportage får vi följa jakten på ”Jesper”. En person som stulit Linus Malmborgs identitet på nätet och under flera års tid kontaktat barn i sexuella syften. Flera flickor anmälde mannen för flera år sedan men utredningarna lades ner, och det är först när den sjunde anmälan görs som utredningen tar fart.

Den 23-årige förövaren har på fyllt ett USB-minne med 135 mappar, varje mapp är döpt efter en flicka och i varje mapp fanns bilder på flickorna. En gärningsman och 135 utsatta flickor, flickor från norra Sverige till södra. Reportaget visar hur lätt det är att bli utsatt som ung flicka på nätet idag, men också hur oerhört manipulativ förövaren kan vara och hur viktigt det är att vuxna tar ansvar och pratar med barnen om vad som händer dem på nätet. Se på Uppdrag Gransknings reportage här.

Barnen känner skam

Våldtagen på nätet - Uppdrag Granskning om groomingVåldtagen på nätet - Uppdrag Granskning om groomingVåldtagen på nätet - Uppdrag Granskning om grooming

De flesta barn som blivit utsatta känner stor skuld, skam och rädsla och de berättar ofta inte för sina föräldrar om vad de blivit utsatta för. När ett barn väl berättar är det oerhört viktigt att vi vuxna lyssnar och ser till att inte skuldbelägga barnen. De har blivit utsatta för brott av en vuxen och det är aldrig deras fel.

Övergrepp via nätet är verkliga

Om en förövare förmår ett barn att via nätet till exempel klä av sig, skicka bilder eller utföra sexuella handlingar på sig själva så är det ett sexuellt övergrepp. För det utsatta barnet är övergreppet precis lika verkligt som om förövaren hade befunnit sig i rummet, för dem är det inte ett ”virtuellt” övergrepp utan ett riktigt. Övergreppen åsamkar barnen lika mycket skador och hoten är lika verkliga.

Det förebyggande arbetet måste stärkas

Det finns en överhängande risk att övergrepp som begås via nätet också sprids vidare, vart som helst i världen. För att ta detta på största allvar och göra det vi kan för att förebygga att brotten begås bör alla som arbetar med eller för barn utbildas i dessa frågor. På så sätt kan arbetet mot barnsexhandel bli mer effektivt i skolor, domstolar, hos polis och hos andra som kommer i kontakt med utsatta barn, och då kan vi återfinna det barnperspektiv vi ser hos polis och åklagare i reportaget hos många fler.

Tipsa ECPAT Hotline eller polis

Om du eller någon du känner blivit utsatta för brott så ska du alltid anmäla till polisen. Vill du tipsa anonymt om sexualbrott mot barn så kan du göra det till ecpathotline.se. Det är oerhört viktigt att berätta om det man ser, även om det bara är en misstanke. Din misstanke kan vara pusselbiten som hjälper till att lösa ett brott.

#ECPAT #GROOMING #SEXUALBROTT MOT BARN #UPPDRAG GRANSKNING #VÅLDTÄKT
0
Kategorier: Barnsexhandel Grooming Online

Polisens resurser räcker inte till - groomingfall läggs på hög

ECPAT gästar Brottscentralen 23 minuter in i programmet

Antalet grooming-anmälningar till polisen har fördubblats bara det senaste året och mångdubblats jämfört med 2010 och 2011. I takt med att anmälningarna blir fler blir också trycket på polisen större. Idag lider polisen av stor resursbrist och fallen läggs på hög, med anledning av detta gästade ECPAT igår Brottscentralen på Aftonbladet TV.

Anmälningar Grooming

Vi har flera gånger tidigare skrivit om stora grooming-härvor där en förövare via nätet begått sexuella övergrepp på många barn. Ökningen vi ser i BRÅ:s siffror ovan kan bero på ökad brottslighet, men viktiga faktorer är att anmälningsbenägenheten ökar i takt med att kunskapen om brottsligheten också ökar hos allmänheten. Samtidigt får vi inte glömma att de flesta sexualbrott aldrig anmäls, barn som utnyttjats skuldbelägger ofta sig själva vilket leder till ett stort mörkertal.

Fall läggs på hög när polisen saknar resurser

Att utreda dessa fall är mycket resurskrävande, ett litet fall kan snabbt växa till tiotals inblandade barn och flera förövare. Polisen genomförde vid årskiftet en stor omorganisering och just nu väntar de på inrättandet av ett nationellt IT-brottscentrum där dessa brott ska kunna hanteras, förhoppningen är att de framöver ska bli fler poliser som hanterar dessa brott. Till det sker kommer fall att läggas på hög och det förebyggande arbetet och identifierandet av barn kommer att bli lidande.

ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson i Brottscentralen

Vilka åtgärder behövs?

 • Inrättande av ett Nationellt IT-brottscentrum

  Detta måste ske nu. Inrikesminister Anders Yngeman (S) antyder att det snart kommer att vara verksamt, men när? En fördubbling eller mer av polisens centrala resurser skulle innebära mycket för hantering av de inkommande ärendena, det brottsförebyggande arbetet och det oerhört viktiga identifieringsarbetet.

 • Se över lagstiftningen

  Utgångspunkten bör alltid vara vad barnet har utsatts för, inte vilken teknik förövaren använt sig av. Ett annat exempel är poseringsbrotten, om et barn till exempel förmås utföra penetrering så bör det ses som ett sexuellt övergrepp, inte posering, även om det inte krävdes hot eller tvång.Straffskalan måste också ses över, det är oacceptabelt att det fortfarande finns böter i straffskalan för sexuella övergrepp på barn.

 • Utbildning och kunskap

  Vi kan inte trycka nog på vikten av utbildning och kunskap om barnsexhandel hos de som arbetar med eller för barn. För de barn som saknar vuxna att anförtro sig åt hemma blir till exempel en insatt lärare viktig i processen att inse att man faktiskt utsatts för ett brott, och att det ska anmälas.

Ser vi till så att detta händer ökar våra chanser att bekämpa barnsexhandeln avsevärt.

#BARNSEXHANDEL #BROTTSCENTRALEN #ECPAT #GROOMING #POLISEN
0
Kategorier: Barnsexhandel Grooming

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.