Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Mot barnsexhandel i Almedalen – från skolbänken till artificiell intelligens


Måndagen den 3 juli fylldes Bryggarsalen i Almedalen till bredden av åhörare som lyssnade till ministrar, telekombranschen, forskare, polis och barnrättsexperter under ECPATs heldag.
I livliga debatter på och utanför scenen och under hashtaggen #ecpatchallenge diskuterades samverkan och vad som krävs härnäst i kampen mot barnsexhandel.  

Sexualundervisning ska inte vara upp till eldsjälar

Dagens första seminarium handlade om behovet av en modern sexualundervisning som innefattar barnets rätt till kunskap om kroppslig integritet och sexuella övergrepp. Alla i panelen var eniga om behovet av sexualundervisning, något som i dag brister på flera håll och ibland är obefintlig. 

”Jag känner ett enormt tryck på ett nationellt sexualundervisningslyft och är inspirerad att jobba vidare med denna fråga” sa barnminister Åsa Regnér.

”Sex- och samlevnadsundervisningen brister i jämlikhet och i dag är det ofta upp till eldsjälar. Det måste förändras! #Almedalen” - twittrade Julia Lindh, förbundsordförande på Sveriges elevråd i samband med samma seminarium.

>> Se hela seminariet här. <<

Justitieministern tar ställning i frågan om barnpornografibrottet

Morgon blev förmiddag och vi rörde oss från skollagen till brottsbalken –för ett samtal kring hur lagen bättre kan skydda barn på nätet. Lagstiftningen hänger inte med den tekniska utvecklingen, polisen har inte tillräckliga resurser till att utreda brotten och rättsväsendet är i behov av kunskap om barnets rättigheter och barnsexhandel. 

Justitieminister Morgan Johansson har själv fått se vad dokumenterade sexuella övergrepp innebär när han i våras besökte oss för en genomgång av vårt arbete i ECPAT Hotline – ett besök som gjorde intryck. Morgan Johanssons kollegor berättade att de pratat om besöket i ECPATs Hotline så gott som dagligen i fikarummet på Justitiedepartementet och att de inte ”kunnat släppa det”

Under seminariet beskrev Morgan Johansson bilderna och filmerna som ”vidriga”. Han uttryckte också sin oro för att fler övergrepp begås och dokumenteras i och med att nytt material ofta krävs för att få tillgång till andras bilder och filmer. Han tog också ställning i frågan om en flytt av barnpornografibrottet, en fråga som ECPAT Sverige drivit länge.

”Som politiker dyker man ner i verktygslådan och ser vad man kan göra och lagstiftningen är ju en del utav det. Den 16:e juni tillsatte vi en utredning som ska göra en översyn av det som fortfarande heter Barnpornografibrott - som man också kan se över – och jag tycker att det finns starka skäl att överväga flytt från 16:e kapitlet i brottsbalken till 6:e.” - justitieminister Morgan Johansson. 
”Problemet nu är att det inte finns tillräckliga resurser att utreda de ärenden där vi vet vilka barnen är och att de utsätts för sexuella övergrepp och att dessa dokumenteras. De läggs på hyllan.” - åklagare Alexandra Bopp under seminariet. 

>> Se hela seminariet här. <<


Dokumenterade sexuella övergrepp på barn kan inte utredas

Efter en lunch med diskussioner mellan paneldeltagare och åhörare var ämnet hur IT- och telekombranschen kan samverka för att motverka barnsexhandel på nätet. Vi samlade aktörer från Telenor, Telia och Tele2, Anders Ahlqvist från Polisen och inrikesminister Anders Ygeman. Samtalet kom snabbt att handla om den snåriga situation som uppstått i Sverige sedan EU-domstolen kom med sitt utlåtande, ett utlåtande som gör att internetleverantörerna numera bara lagrar uppgifter för eget behov. Detta är något som enligt Anders Ahlqvist har lett till att omkring hälften av misstänkta ärenden om dokumenterade sexuella övergrepp i dag inte kan utredas. Anders Ygeman uttryckte att domen var ”rejält sladdrigt skriven” och noterade även en diskrepans mellan hur lagen hanterar övergrepp som sker på och utanför nätet.

Viljan till samverkan för att motverka barnsexhandeln på nätet var tydlig hos telekombranchen. ”Ambitionen och viljan finns… och jag hoppas att vi kan stå här om ett år och berätta om ytterligare exempel på hur vi samverkar” sa Pia Lindhe, kommunikationsdirektör på Telenor. Vi på ECPAT arbetar vidare med denna samverkan och väntar nu på resultatet av den utredning om datalagring som just nu pågår. Utredningen ska presenteras den 11 oktober 2017.

>> Se hela seminariet här. <<

Datorer skulle kunna analysera misstänkt övergreppsmaterial blixtsnabbt 

Dagens sista seminarium hölls av Hampus Adamsson från Uppsala Universitet som bidrog med en teknisk fördjupning. Hampus Adamsson lyckades på ett tydligt sätt förklara hur artificiell intelligens gör att datorer snart kan bli ännu bättre på att härma mänsklig analysförmåga i kampen mot sexuella övergrepp på barn. Med hjälp av artificiell intelligens skulle en dator kunna analysera misstänkt övergreppsmaterial i en hastighet som den mänskliga kapaciteten aldrig skulle kunna klara av. Detta är givetvis väldigt intressant mot bakgrund av polisens knapphändiga resurser i kombination med den ökade mängden övergreppsmaterial – som i dag läggs på hög.

>> Se hela seminariet här. <<

 De livliga samtalen fortsatte utanför scen och under veckan har ECPAT medverkat i en rad andra seminarier arrangerade med och av andra aktörer såsom Brottsofferjouren, Bris, Unicef, Frälsningsarmén och NOWA Kommunikation. ECPATs ambition i Almedalen var att följa upp och utveckla arbetet som startades på Nordiskt Forum i november 2016, där vi samlade politiker, privat sektor och berörda myndigheter i ett gemensamt krafttag mot barnsexhandel. Vi har under våren fått till stånd en rad viktiga samarbeten och framsteg politiskt. Almedalsveckan har hjälpt oss ännu längre i det arbetet och gett oss mycket handfast att ta vidare!


Läs mer

#ALMEDALEN #SEMINARIUM #SEXUALUNDERVISNING #ANDERS YGEMAN #MORGAN JOHANSSON #ÅSA REGNÉR #ARTIFICIELL INTELLIGENS #AI
0
Kategorier: Almedalen

#ecpatchallenge: hjälp oss se till att det aldrig blir tyst kring sexuella övergrepp mot barn

På ECPAT Nordiskt Forum i november 2016 gick startskottet för #ecpatchallenge. Vi uppmanade politiker, näringslivet, civilsamhället, allmänheten och inte minst oss själva, att göra vad vi kan för att stoppa barnsexhandel på nätet. Nu fortsätter utmaningen på ecpatchallenge.se - anta en utmaning och var med oss i kampen för att inget barn ska exploateras i sexhandel! 

Snart är det dax för Almedalen och utmaningen fortsätter även där. Under politikerveckan samlar vi återigen nyckelpersoner i kampen mot barnsexhandel för att följa upp vad de gjort sedan Nordiskt Forum, och för att ta nästa steg. Våra seminarier är öppna för alla och hålls i Bryggarsalen den 3 juli, vi kommer också att livestreama dem på vår Facebook. Här kan du se seminarieschemat.

Här antar Sveriges justitieminister Morgan Johansson #ecpatchallange


Anta #ecpatchallenge – det här kan du göra: 

  • Rapportera alltid misstänkt övergreppsmaterial till polisen eller ecpathotline.se   
  • Prata med barn i din närhet om sexuella övergrepp och rätten till kroppslig integritet  
  • Se till att din bank är medlem i Finanskoalitionen mot barnsexhandel
  • Var en aktiv konsument och välj en av de internetoperatörer som aktivt blockerar övergreppsmaterial. Om du kan komma åt stoppsidan.se så vet du med säkerhet att din operatör blockerar sidor innehållande övergreppsmaterial. Om du inte kommer åt stoppsidan har din operatör valt att inte blockera visningen av sexuella övergrepp mot barn. 
  • När du reser – välj ett resebolag som aktivt arbetar mot barnsexhandel  
  • Dela information och sprid kunskap om dessa frågor med vänner, kolleger och andra i dina nätverk 
  • Våga se och anmäla – 1 av 1000 personer använder sin arbetsdator för att titta på övergreppsmaterial. Verka för att din arbetsplats har ett blockeringsverktyg installerat och rapporteringsrutiner.  
  • Stöd ECPATs arbete genom att swisha 100 kr till 903-4349 
  • Berätta om vad du gjort i sociala media, tagga #ecpatchallenge, och uppmana andra att göra detsamma! 

>> Anta #ecpatchallenge här. <<

>> Till ECPATs Facebookevent för Almedalen. <<

#ALMEDALEN ##ECPATCHALLENGE #ECPAT CHALLENGE #NORDISKT FORUM #UTMANING
0
Kategorier: Almedalen Nordiskt Forum

Sexualundervisning 2.0 – en jämlikhetsfråga!


Ett av fem barn i Sverige utsätts för någon form av sexuella övergrepp under sin uppväxt. Barn och unga behöver ha kunskap om sexuella övergrepp, sexuell exploatering och om sin rätt till kroppslig integritet. Ändå genomförs inte sex- och samlevnadsundervisningen i skolan på ett likvärdigt sätt över landet. Istället lämnas det till enskilda lärare och eldsjälar att ta fram innehåll och schemalägga undervisningen. Också i förskolan saknas verktyg och mandat för att arbeta med dessa frågor.

Under politikerveckan i Almedalen leder ECPAT Sverige ett seminarium rörande vikten av modern, enhetlig och likvärdig sexualundervisning i svensk skola – och vägen dit. Hur ska sexualundervisning se ut för att förebygga sexuella övergrepp? Hur kan lärare prata med barn och unga i olika åldrar om sexuella övergrepp och exploatering? Hur kan Sverige bli ett föregångsland och försäkra att alla barn i landet får tillgång till högkvalitativ och modern sex- och samlevnadsundervisning? 

Deltar i seminariet gör barnminister Åsa Regnér, Moa Mannheimer från Barnafrid, kriminolog och barnrättsexpert Nina Rung, Robert Fahlgren från Lärarförbundet, Julia Lindh förbundsordförande på Sveriges elevråd och Maria Schillaci, programchef ECPAT Sverige. Journalist Caroline Engvall modererar.

Var med ECPAT i Almedalen! Kom till detta och våra tre andra seminarier i Bryggarsalen i Visby måndag 3 juli, eller se dem livestreamas. 

>> Se Facebook-event för uppdateringar och seminarieschema. <<

#ECPATCHALLENGE #ECPAT #ALMEDALEN #SEMINARIUM #SEXUALUNDERVISNING #SKOLA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Almedalen

ECPAT I ALMEDALEN

Den 2 juli drar återigen politikerveckan i Almedalen i gång. Samtliga riksdagspartier, stora delar av svenskt näringsliv och civilsamhälle samlas för att debattera, påverka, utbyta idéer och telefonnummer i vad som brukar kallas Sveriges största demokratiska forum. Vi är där för att uppmana och utmana fler att aktivt ta ställning för barnets rättigheter och samarbeta för ECPATs vision om en värld fri från barnsexhandel. Det är ett utmanade arbete – men det är vår utmaning, vår #ecpatchallenge

>> Här hittar du ECPAT i Almedalen. <<


Vad fokuserar ECPAT på i år?

I år belyser vi särskilt hur sexuella övergrepp på barn på nätet kan stoppas. Vi talar också om barns rätt till kunskap om kroppslig integritet och sexuella övergrepp. Internet har inneburit en revolution för distributionen av bilder och filmer som innehåller dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Enorma mängder material sprids och det blir som ytterligare ett övergrepp på barnet, när materialet görs tillgänglig för fler via nätet. 

För att göra skillnad behöver juridik, politik, pedagogik och teknik utvecklas, och företagarna, lärarna, politikerna och civilsamhället tillsammans ta ställning, samarbeta och agera. Därför anordnar ECPAT fyra seminarier i Almedalen som handlar om olika angreppssätt för att säkra barnets rättigheter och stoppa sexuella övergrepp på barn. Det är allas vårt ansvar att anta denna utmaning – att stå upp för barns rättigheter och agera för att motverka sexuellt utnyttjande av barn. 

Möt Sveriges ministrar med oss

Med oss på scen i Visby har vi ledande personer från många relevanta sektorer, bland andra justitieminister Morgan Johansson, inrikesminister Anders Ygeman, Telia Sveriges hållbarhetchef Marie Trogstam, kriminolog Nina Rung, kriminalkommissarie Anders Ahlqvist, professor Carl Göran Svedin och barnminister Åsa Regnér. De kommer att diskutera frågor som: 

”Vilken är telekomföretagens/internetleverantörerna roll för att sätta stopp för sexuell exploatering av barn på nätet?” 

”Kan artificiell intelligens leda polis på rätt spår i kampen mot barnsexhandel?” 

”Varför får inte barn och ungdomar bättre utbildning om sexuella övergrepp och rätten till kroppslig integritet?” 

”Hur kan lagen bättre skydda barn på internet?” 

Var med ECPAT i Almedalen! 

Var? Bryggarsalen, Strand Hotell, Mellangatan 56

När? Måndagen den 3 juli, också live på vår Facebook

Mer info? Till seminarieschema.

#ECPATCHALLENGE #ALMEDALEN #SEMINARIUM #ECPAT CHALLENGE
0
Kategorier: Almedalen

Almedalen: Hur kan vi motarbeta barnsexhandel på nätet?

dag arrangerade ECPAT Sverige och Finanskoalitionen mot barnsexhandel ett seminarium i Almedalen. Seminariet presentade dels ECPAT Hotlines årsrapport 2015, dels Caroline Berggrens och Jesper Asplunds examensarbete om metod för att stoppa betalflöden för illegal handel på nätet.

Cathrine Hagström-Hägg, gruppchef på polisens Nationella Operativa Avdelning, berättade också om ett fall som illustrerade vikten av samverkan. Efterfrågan på barn ökar, sade Cathrine, och det behövs ett mer effektivt samarbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet, där såväl myndigheter, näringsliv, den ideella sektorn och inte minst allmänheten behövs.

Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige, berättade varför ordet barnpornografi är så missvisande. En bild eller film som skildrar en sexuell handling med barn är alltid ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Ord är viktiga i sådana här sammanhang, och ordet barnpornografi bör därför ändras till dokumenterade sexuella övergrepp på barn.


Jesper Asplund och Caroline Berggren från Linköpings universitet.

Idag finns flera nya betalsätt på internet. Kryptovalutor som till exempel Bitcoin ger hög anonymitet till användaren och riskerar därför att missbrukas av förövare. Carolines och Jespers examensarbete visar på metoder polisen kan använda för att identifiera och analysera dessa betalningar. Examenarbetet har fått stor spridning eftersom det sätter fingret på hur komplext problemet är, enligt Magnus Lagercrantz, vice president CGI Sverige.


Seminariet avslutades med ett panelsamtal där ECPATs generalsekreterare Anders Pettersson fick sällskap på scenen av Elisabet Jamal Bergström (hållbarhetschef Handelsbanken), Stefan Nyrinder (VD Ikano bank), Magnus Lagercrantz (vice president CGI Sverige) och Cathrine Hagström-Hägg (gruppchef, Polisens Nationella Operativa avdelning, Nationellt IT-Brottscentrum).

"De stora bolagen har kommit långt för att stoppa betalningar via korttransaktioner. Nu gäller det att fortsätta med de nya betalvägarna", menade Stefan Nyrinder, VD Ikano bank.

Läs mer om examensarbetet ”Identifiera och analysera digitala betalningsflöden relaterat till illegal verksamhet på internet”, av Caroline Berggren och Jesper Asplund från Linköpings universitet:

>> CGI identifierar nya vägar för att spåra barnsexhandel på internet <<

#ALMEDALEN #SEMINARIUM #FINANSKOALITIONEN #ECPATHOTLINE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Online ECPAT Hotline Almedalen Företagssamarbeten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.