Ge en julgåva som stoppar övergrepp


Varje minut sprids tusentals övergreppsbilder på barn. Så länge bilderna finns kvar på nätet så fortsätter övergreppet. Hjälp oss ta ner fler bilder och stoppa övergreppen.

Du behövs – ge en julgåva idag!

Det finns miljoner olika berättelser om hur barns övergreppsbilder har hamnat på nätet. Här ger vi röst åt Esthers, Navids och Ruths berättelser:

Esthers Berättelse
Navids Berättelse
Ruths Berättelse

Vad kommer min gåva bidra till?

ECPAT är en barnrättsorganisation. Vår uppdragsgivare är varje enskilt barn och vårt uppdrag är att se till att barn inte utsätts för sexuell exploatering. Behoven är stora just nu – men för att vi ska kunna stoppa övergrepp mot barn behövs även långsiktiga förebyggande åtgärder. Din gåva kommer göra det möjligt för oss att:

  • ta ner fler övergreppsbilder på barn från nätet och därmed minska lidandet för de barn som utsatts
  • via stödlinjen Ditt ECPAT ge råd och stöd till fler barn och unga som utsatts för sexuella hot och övergrepp, eller fått avklädda bilder spridda
  • nå ut med förebyggande kunskap till fler barn, ungdomar och föräldrar så att färre barn utsätts
  • påverka beslutsfattare att stärka barns skydd i lagstiftningen