Gåvobevis ECPAT Present
En present som gör skillnad på riktigt

Ge bort en present som skapar en tryggare värld för barn till en lärare som tack för det här läsåret. Din gåva gör att vi kan hjälpa fler barn som har utsatts för hot och sexuella övergrepp på nätet och i verkliga livet, och förebygga så att färre barn utsätts.

Du får ett fint digitalt gåvobevis som du enkelt kan skriva ut eller skicka vidare via e-post.

Vad kommer min gåva bidra till?

ECPAT är en barnrättsorganisation. Vår uppdragsgivare är varje enskilt barn och vårt uppdrag är att se till att barn inte utsätts för sexuell exploatering. Behoven är extra stora just nu – men för att vi ska kunna stoppa övergrepp mot barn behövs även långsiktiga förebyggande åtgärder. Din gåva kommer göra det möjligt för oss att:

  • ta ner fler övergreppsbilder på barn från nätet och därmed minska lidandet för de barn som utsatts
  • kunna hjälpa fler barn som utsatts för hot och övergrepp i vår stödlinje
  • nå ut med förebyggande kunskap till fler barn, ungdomar och föräldrar så att färre barn utsätts
  • påverka beslutsfattare att stärka barns skydd i lagstiftningen