ECPATs partnerföretag

ECPATs partnerföretag

Handelsbanken har sedan sommaren 2015 ett fördjupat samarbete med ECPAT Sverige. Samarbetet innebär att parterna tillsammans arbetar för att försvåra och förhindra betalningar kopplade till sexuellt övergreppsmaterial på barn. Samarbetet är en del av Handelsbankens arbete med social hållbarhet där banken inom ramen för sin verksamhet integrerar ett förebyggande arbetssätt för att bidra till avståndstagande mot sexuell exploatering av barn.Handelsbanken har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken har i dag närmare 12 000 medarbetare samt verksamhet i fler än 20 länder. Sedan början av 1970-talet är Handelsbankens organisation starkt decentraliserad och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas nära kunden.

Läs mer om Handelsbanken här.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.