Om sexuell exploatering av barn

Sexuell exploatering av barn är alla former av utnyttjande av barn för sexuella ändamål. Det kan handla om sexuella övergrepp, dokumenterade sexuella övergrepp (det som i lagstiftningen missvisande kallas barnpornografi), utnyttjande genom köp av sexuell handling, människohandel, live-streamade sexuella övergrepp över internet eller att barn får lättklädda bilder eller filmer spridda utan samtycke. Sexuell exploatering av barn sker överallt - i och utanför Sverige, offline och online. Det är alltid ett allvarligt brott mot barns rättigheter. ECPAT arbetar varje dag för en värld fri från sexuell exploatering av barn. Tillsammans kan vi förebygga så att barn inte utsätts.

Flicka_skola

ECPAT Sverige arbetar mot den globala sexuella exploateringen av barn men fokuserar främst på sexuell exploatering som begås i Sverige eller av svenskar utomlands eller online.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.