I gråzonen

I rapporten I gråzonen - en rapport om lagliga sexuella kränkningar av barn har ECPAT kartlagt bilder och filmer på barn som inte i sig är olagliga, men som kränker barnets integritet då bilderna publiceras i en sexuell kontext. Vi vill med rapporten öka kunskap och bidra till att denna lagliga kränkning av barnets integritet diskuteras inom rättsväsendet, civilsamhället och allmänheten. Att detta är ett stort problem är okänt för de flesta, men vi är alla berörda av det, på ett eller annat sätt.

Ecpat 4 04 Logo


ECPAT Sverige har sedan en lång tid tillbaka arbetat för att stärka skyddet för barnet mot dokumenterade sexuella övergrepp. Som ett led i det arbetet presenterade vi i februari 2017, tillsammans med forskarna Anna Kaldal, docent i processrätt och Malou Andersson, juris doktor i straffrätt, en forskningsrapport om hur det juridiska skyddet ser ut i dag för barn i barnpornografilagstiftningen och rekommendationer för ett stärkt skydd. Regeringen har sedan dess påbörjat en utredning som ska se över barnpornografibrottet. 

I det arbetet uppkom frågor kring gråzonsproblematiken – det vill säga bilder på barn som inte alltid går att bedöma som illegala men som kränker barnets integritet och sexualiserar barnet. Det kan handla om bilder där barnet poserar, mer eller mindre påklätt, s.k. poseringsbilder, eller bilder som inte explicit visar sexuella handlingar men som exponerar eller skildrar barnet i en sexuell kontext. Ett sådant exempel är en helkroppsbild på ett naket barn som publiceras på en webbsida som säljer sexleksaker. Bilden är i sig inte olaglig men placeringen av bilden i en sexuell kontext är en allvarlig kränkning av barnet. 

Av de tips till ECPAT Hotline som inte ledde till någon åtgärd 2016 rörde 391 tips bilder och filmer på barn i gråzonen. Barnet på dessa bilder har således ett svagt rättsligt skydd. Detta är en utmaning som vi ser dagligen i ECPAT Hotline. 

>> Till rapporten <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.