Påverkansarbete

ECPAT arbetar ständigt för att påverka den allmänna opinionen, makthavare och politiker för att öka kunskapen om sexuell exploatering av barn och föra upp frågan på agendan. Vi sätter press på beslutsfattare och ser på så sätt till så att nödvändiga åtgärder tas och arbetsinsatser görs, i kampen mot sexuell exploatering av barn.

Nordiskt-Forum-Ander-L.-Pettersson-och-Pernilla-Baralt

Nordiskt Forum 2016

För att motverka sexuell exploatering av barn krävs en stark samverkan mellan civila samhället, myndigheter och näringsliv. Inom ramen för FN:s Agenda 2030 och hållbarhetsmålen arrangerade därför ECPAT Sverige tillsammans med Sveriges regering ett Nordiskt Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet i Stockholm den 16 och 17 november 2016. Deltagarna var polis och andra myndigheter, ideella organisationer, universitet och företag, från Norden och övriga Europa med syftet att ta ett gemensamt steg framåt i kampen mot barnsexhandeln. Resultaten var många, bland annat arrangerades ett möte om sexuell exploatering av barn på nätet under det årliga världsekonomiska forumet i Davos, tack vare Nordiskt Forum.

>> Mer om Nordiskt Forum. <<

PÅVERKANSKAMPANJER

Genom riktade kampanjer arbetar vi för att öka kunskapen om brister, för att engagera allmänheten att tillsammans med oss sätta press på politiker och beslutsfattare att förändra.

Triggeruppmaningen - 2015


Sverige har upprepade gånger kritiserats av FN:s barnrättskommitté då utbildning om barnets rättigheter för de som arbetar för eller med barn till stor del saknas. ECPAT menar att de som arbetar inom rättsväsendet är prioriterade - de måste ges grundläggande kunskap om barnets rättigheter, offer- och förövarpsykologi och sexuell exploatering av barn, för att stärka rättssäkerheten för varje barn som utsätts för sexuella övergrepp. I kampanjen Triggeruppmaningen skrev 5.000 personer under vår namninsamling för att införa obligatorisk barnrätt på Sveriges juristutbildningar. Underskrifterna lämnades över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

>> Till Triggeruppmaningen. <<

Sopig straffskala - 2014

I kampanjen #sopigstraffskala från 2014 mobiliserade vi mot böter i straffskalan för sexualbrott mot barn, ett straff som inte motsvarar brottets allvar. ECPAT och FN:s barnrättskommitté delar ståndpunkt och anser att en skärpning av straffen skulle innebära att brotten ges högre prioritet och att fler dömda skulle kunna erbjudas vård inom anstalt. I kampanjen sa över en halv miljon människor ifrån mot böter i straffskalan för sexualbrott mot barn.

Det är inte rimligt att detta brott ska innehålla böter i straffskalan och vi vill se en skärpning.

- Beatrice Ask, dåvarande justitieminister, M
Expressen, 24/8 2014

Utredningar vad gäller brotten ”köp av sexuell handling av barn” och ”kontakt med barn i sexuellt syfte” är nyligen genomförda och där har ECPAT Sverige medverkat och bidragit med spetskompetens.

>> Till #sopigstraffskala. <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.