Projekt

ECPAT arbetade under tre år tillsammans med organisationen World's Children's Prize för att stärka en miljon flickor i åldrarna 10 - 18 år, på tre kontinenter, och ge dem kunskap om sexuell exploatering av barn och barnets rättigheter. Projektet har drivits i Nepal, Ghana, Zimbabwe, DR Kongo och Moçambique.

IMG 5164-kopia

En miljon flickor

Barnkonventionen slår fast att varje barn har lika värde och ska ges samma möjligheter i livet. Ändå behandlas flickor ofta sämre än pojkar. De diskrimineras av två anledningar: för att de är barn och för att de är flickor. Projektet har därför haft som metod att utbilda flickor i deras rättigheter och sexuell exploatering av barn, för att de ska känna till sina rättigheter och kunna kräva att de respekteras.

Bland de som utbildats finns flickor som utsatts för eller riskerar att utsättas för sexuell exploatering eller andra kränkningar av flickors rättigheter. Projektet har bidragit till att flickorna med självförtroende och framtidstro delat med sig av den kunskap de fått vilket lett till att respekten för flickors rättigheter ökat. Kunskapen om sexuell exploatering av barn har lett till att många flickor vet hur de ska hantera en situation där någon i deras närhet riskerar att utnyttjas i sexhandel.

Flickor utbildas till barnrättsambassadörer

Många av flickorna i projektet har utbildats till barnrättsambassadörer. Det innebär att de i sin tur delar med sig av den kunskap som de fått i projektet till flickor i andra skolor eller i andra delar av sin hemby.

Flickorna bildar barnrättsklubbar

Flickorna startar också barnrättsklubbar där de tillsammans ses för att diskutera sina rättigheter, hur situationen ser ut för de själva, riskfaktorer men också hur det ser ut för barn i andra delar av världen.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.