Kampanjer

ECPAT Sverige driver ibland större kampanjer för att uppmärksamma ett specifikt område inom sexuell exploatering av barn där åtgärder krävs. 2014 mobiliserade vi mot den sopiga straffskalan, att sexualbrott mot barn inte ska kunna straffas med böter. 2015 ville vi öka kunskapen om sexuell exploatering av barn och barnets rättigheter för Sveriges blivande juriststudenter.

Triggeruppmaningar Anders L. Pettersson ECPAT.png

Triggeruppmaningen

En triggervarning är något som skrivs i början av texter för att varna läsare om känsligt innehåll som kan få dem att reagera negativt. Sexualbrott mot barn väcker ofta obehagliga känslor, men vi måste orka se och lära oss mer om brottsligheten för att kunna motverka den. Därför förvandlar vi i det här initiativet triggervarningar till triggeruppmaningar.

Kampanjen var ett samarbete mellan ECPAT och författaren Natalie Gerami som skrivit boken Tysta rop. Målet var att tillsammans uppmana politikerna till att införa obligatorisk utbildning om barnets rättigheter på Sveriges juristutbildningar. Det var också en uppmaning till dig att öka din kunskap om brottsligheten genom att skriva under initiativet, dela triggeruppmaningar och läsa boken Tysta rop.

Resultat

Efter initiativets slut lämnade vi över namnunderskrifterna till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Hon fick också en rapport som vi tagit fram tillsammans med The European Law Students' Association som visar att barnrätt ges för lite utrymme på juristutbildningarna idag. Överlämningen ägde rum den 20:e november 2015 på Barnkonventionens dag. På Utbildningsdepartementet tog Helene Hellmark Knutssons sakkunnige, Erik Pedersen, emot Triggeruppmaningen.

>> Läs mer om Triggeruppmaningen här. <<


Sopig straffskala


>> Besök kampanjsidan och läs mer om #sopigstraffskala här. <<

Om kampanjen

Kritiken från FN:s barnrättskommitté har varit allvarlig och återkommande: ta bort böter i straffskalan för sexualbrott mot barn. Vi valde därför att driva en kampanj riktad till allmänheten för att sätta press på politikerna att förändra situationen under valåret 2014.

Är ett barn värt lika lite som ett tuggummi på gatan?

För att uppmärksamma människor på att det finns böter i straffskalan för sexualbrott mot barn skapade vi en kampanjsida där vi samlade FN:s kritik, ECPATs ståndpunkt, politikernas svar och så det absurda: jämförelsen mellan sexuella övergrepp mot barn och nedskräpning, som båda kan leda till böter. Kampanjens budskap framfördes av Joel Kinnaman och Noomi Rapace i två filmer.

Resultat

Kampanjen blev den mest delade digtiala kampanjen hittills i Sverige och gav resultat i flera led: dåvarande justitieminister Beatrice Ask debatterade frågan mitt i brinnande valrörelse, frågan fick stort medialt genomslag och kunskapen om böter i straffskalan nådde nya målgrupper.

Det är inte rimligt att detta brott ska innehålla böter i straffskalan och vi vill se en skärpning.

- Beatrice Ask, dåvarande justitieminister, M
Expressen, 24/8 2014

Vägen framåt

Under 2015 fortsätter vårt påverkansarbete kring detta och just nu pågår utredningar vad gäller brotten ”köp av sexuell handling av barn” och ”kontakt med barn i sexuellt syfte”, där vi medverkar och bidrar med vår spetskompetens. Tack vare kampanjen är allmänhetens kännedom om straffskalan hög och något regeringen måste förhålla sig till.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.