Kunskapsspridning

ECPAT arbetar kontinuerligt för att öka människors kunskap om sexuell exploatering av barn. I ett samhälle där vi erkänner sexuell exploatering av barn har vi också makt att agera mot den.

Vi arbetar för att öka kunskapen om sexuell exploatering av barn i stort och i många olika kanaler. Vi är aktiva i debatten om sexuella övergrepp mot barn i media, vi analyserar och kommenterar fall och domar i våra egna kanaler, vi lyfter vad en som enskild kan göra i kampen mot sexuell exploatering av barn, vi föreläser, ger ut böcker, filmer och driver kampanjer. Detta gör vi med barnkonventionen som utgångspunkt och barnets rätt att inte utnyttjas i sexhandel.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.