Telekomkoalition

Sveriges största telekomoperatörer går samman och bildar tillsammans med ECPAT Sverige en telekomkoalition mot sexuella övergrepp på nätet. Telekomkoalitionens medlemmar ska arbeta för att förhindra, försvåra och förebygga att deras tjänster och produkter missbrukas av förövare. Tillsammans ska man jobba aktivt för att stoppa exploateringen av barn på nätet.

Bakgrund

Den digitala utvecklingen har drastiskt ändrat människors livsmönster och livsstilar, där de positiva effekterna har utvecklats i takt med de mer problematiska. Det har medfört att många telekomföretag gemensamt vill ta ställning för att stärka barnets rättigheter. Detta initiativ ska leda utvecklingen att hitta nya lösningar för att stoppa den utbredda brottsligheten samt öka kunskapen hos anställda och andra samhällsaktörer.

Telekomkoalitionens medlemmar samverkar med varandra i syfte att förhindra, försvåra och förebygga att telekombranschens tjänster och produkter missbrukas av förövare för att begå övergrepp på barn eller för att sprida dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Medlemmar idag är Telia, Tele2, Telenor, och Tre.

Omfattning

Den nya tekniken har gjort det enklare för förövare att komma i kontakt med barn, sprida övergreppsmaterial samt skapa nätverk där syftet är att exploatera barn på nätet. Vi vet att brottsligheten är omfattande och ofta svår att spåra. Redan idag blockerar koalitionens medlemmar dagligen försök att nå webbsidor som av polis bedömts innehålla sexuella övergrepp på barn. Men teknikutvecklingen gör att förövare hittar nya vägar såsom slutna forum, krypterade tjänster och livestreaming. Därför måste också koalitionens medlemmar utveckla sina insatser. Arbetet kommer att initialt att fokusera på benchmarking och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning, statistikinsamling och teknikutveckling.

Riktlinjer

Medlemskap i koalitionen innebär ett aktivt ställningstagande mot barnsexhandel där man ökar kunskapen om problematiken i syfte att kunna bidra till det förebyggande arbetet inom koalitionen. Man tar såväl internt som externt tydligt avstånd från problematiken, och informerar anställda och kunder om detta samt implementerar riktlinjer mot barnsexhandel i företaget. Medlemskapet innebär också att man samarbetar med polisen, och att man deltar i möten med koalitionen för att utveckla nya lösningar som förhindrar, försvårar eller förebygger denna typ av brottslighet.

Medlemmarna ska hantera frågan som en del av företagets hållbarhetsarbete och medlemskapet berör i första hand telekombolag med verksamhet i Sverige.

Sekretariat och styrning

ECPAT Sverige leder arbetet i sekretariatet och kommer även initialt inneha ordförandeskapet för koalitionen. Telekomkoalitionen träffas en gång per kvartal.

Vill du veta mer om Telekomkoalitionen går det bra att kontakta vår partneransvarig, Linda Wijkström


SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.