Finanskoalitionen

Idag är det svårt att betala för övergreppsmaterial på barn via vanliga betalkort. Det är mycket tack vare Finanskoalitionen mot sexuell exploatering av barn, ett samarbete som ECPAT initierade 2007.

Den ideella föreningen Finanskoalitionen mot sexuell exploatering av barn startades för drygt tio år sedan för att bidra till att försvåra och förhindra betalningar för övergreppsmaterial. Mycket har hänt på tio år och både brottsligheten och betalningsvägarna har förändrats.

Finanskoalitionen - som hittills har drivits av Bankföreningen - har avvecklas och ECPAT Sverige har tagit över samordningen för verksamheten. ECPAT kommer fortsätta det viktiga arbete som koalitionen syftar till, men vill öppna upp för att bedriva arbetet i en något annorlunda form.

Vi kommer framöver driva Finanskoalitionens arbete som ett nätverk utifrån en konkret frågeställning, liknande den om kortbetalningar som utgjorde grunden till finanskoalitionen då den startades. Arbetet kommer bemannas utifrån den specifika kompetens som krävs för den fråga koalitionen väljer att arbeta med. Aktörer som är intresserade av att delta i den nya koalitionen kommer att få ansöka om inträde på nytt.

Vill du veta mer om Finanskoalitionen går det bra att kontakta vår partneransvarig, Linda Wijkström

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.