ECPAT Hotline

Sexuell exploatering av barn på internet är allvarliga brott med stora konsekvenser för barnet som utsätts. Inte sällan är de negativa konsekvenserna livslånga. Samtidigt upptäcks allt mer övergreppsmaterial. Den amerikanska organisationen NCMEC, som tar emot tips på sexuell exploatering av barn i USA, rapporterade en ökning från 10 miljoner tips 2017 till över 18 miljoner tips (som innehöll 45 miljoner dokumenterade sexuella övergrepp på barn) 2018. Den snabba ökningen fortsatte under 2019, och bakom varje bild finns ett barn.

ECPAT Hotline har en tipssida på internet (ecpathotline.se) där allmänheten kan tipsa om alla former av sexuell exploatering av barn. Det kan vara en bild eller film på nätet, men det kan också handla om människohandel med barn för sexuella ändamål, eller en misstanke om att en svensk person begått övergrepp mot barn under en resa utomlands. Under 2018 inkom 5383 tips till ECPAT Hotline. De tips som rör brott i Sverige eller involverar svenska barn eller förövare skickas direkt till polisen. Andra tips, till exempel övergreppsmaterial på en server i annat land, hanteras via INHOPE, en paraplyorganisation för hotlines runt om i världen. Där ser vi till att tipset hamnar hos rätt person i rätt land, men också att det kommer till Interpol.

Det reaktiva arbetssättet, att ta emot tips från allmänheten, är viktigt och kan leda till att barn tas ut ur pågående övergrepp och får hjälp. Men den stora mängden övergreppsmaterial på internet kräver också ett proaktivt arbetssätt. Därför ingår ECPAT Hotline i det kanadensiska projektet Arachnid. Arachnid är en plattform och webbcrawler som hittar övergreppsmaterial på internet och hjälper till att ta bort det. Under första halvåret 2019 ledde ECPAT Sveriges medverkan i projektet till att 92 900 sådana nedtagningar gjordes. Totalt har över 4,6 miljoner bilder och filmer tagits bort tack vare Arachnid, och takten på nedtagningarna ökar snabbt. Syftet är att ta bort mycket större mängder bilder och filmer för att minska det lidande som vetskapen om att övergreppsmaterialet sprids på nätet innebär för barnet som utsatts.


Anmäl i första hand till polis

ECPAT rekommenderar att i första hand anmäla misstankar direkt till polisen. Vid brådskande ärenden skall polisen alltid kontaktas.
Länk till polisen >>

Bakgrund

Anledningen till att ECPAT startade en hotline 2005 är att många drar sig för att anmäla dessa typer av brott direkt till polisen. ECPAT Hotline har sedan dess varit ett alternativt sätt att rapportera och via oss kan den som tipsar vara helt anonym. Det bästa är dock att lämna kontaktinformation, polisen kan behöva kompletterade uppgifter för att kunna utreda tipset.

>> Läs mer och skicka ditt tips till ECPAT Hotline här. <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.