Vad vi gör

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn.

  • ECPAT Hotline är vår anmälningssida dit människor anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Tipsen gör att vi kan skicka underlag till polisen. Vi tar också ner kränkande bilder och filmer på barn från nätet.
  • En annan viktig del verksamheten är förebyggande, där vi sprider kunskap till barn, ungdomar och föräldrar.
  • Sedan mars 2020 har vi en särskild stödlinje för barn och unga: Ditt ECPAT, där vi också kan hjälpa till att ta ner bilder från nätet.
  • Vi arbetar även med opinionsbildning och påverkansarbete mot beslutsfattare.
  • Allt detta gör vi i samarbete med myndigheter, företag och andra organisationer i Sverige och globalt.
ECPAT Verksamhetsberättelse 2019

I vår verksamhetsberättelse kan du läsa mer om vilka frågor vi har arbetat med 2019 och vilken skillnad vi har gjort.


SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.