EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

ECPAT visar näthandelns baksida

ECPAT Sverige julkampanj

Precis som julnäthandeln ökar så ökar även handeln med barn på nätet och den pågår överallt, även i Sverige. Det har aldrig varit enklare att köpa en posering eller våldtäkt för några hundra kronor, det är bara ett klick bort. Med kampanjen vill vi öppna ögonen för baksidan av näthandeln, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

ECPAT arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. De arbetar förebyggande och med direkta insatser som exempelvis ECPAT Hotline, dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkta sexuella övergrepp. Organisationen bidrar bland annat till att bilder på barn kan tas bort och att polisen får möjlighet att hitta övergreppsmaterial, och i förlängningen identifiera barn.

Internet är fantastiskt men har även en baksida. Sexuella övergrepp över nätet är lika allvarliga för barnet som de som sker utanför nätet. Det vi ser just nu är också att det blir vanligare att förövare beställer live-streamade sexuella övergrepp, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Senast i förra veckan åtalades en svensk ungdomsledare för grov våldtäkt på en sexåring i Filippinerna. Han följde övergreppen via webbkamera och instruerade en kvinna om hur dessa skulle utföras. Detta är det fjärde fallet med live-streamade övergrepp i Sverige som når en prövning i domstol.

Inget barn ska utsättas för detta. Utvecklingen går att stoppa, men vi behöver hjälp för att det ska kunna ske, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Om kampanjen #stoppanäthandeln

Kampanjen #stoppanäthandeln kommer att hålla på hela december. Läs mer om kampanjen och hjälp till att stoppa näthandel av barn på www.stoppanäthandeln.se.

Kampanjfilm finns här: stoppanäthandeln

Ikano Bank vill stoppa näthandeln med barn. Därför bidrar de lite extra denna jul och matchar privatgivares krona med en krona. På det viset blir gåvan dubbelt så mycket värd.

Kreativ byrå för julkampanjen är i år Stockholmsbaserade Parachute Communication.

Musiken i filmen är specialskriven för att öka medvetenheten kring sexuell exploatering och handel med barn. Låter heter FREE och bakom musiken ligger Camilla Voigt och Kina Nyman från EQLovesMusic. Alla royaltyintäkter går till ECPAT. Musiken finns där musik finns och här på Youtube.

ECPATs verksamhet finansieras helt av företag, privatpersoner, myndigheter med flera. Exempel på större samarbeten och finansiärer är Svenska PostkodLotteriet samt Svenska Handelsbanken.

#JULGÅVA #JULKLAPP #JULKAMPANJ #STOPPANÄTHANDELN #IKANO BANK
0
Kategorier:

ECPAT VILL ATT BARNPORNOGRAFIBROTTET BYTER NAMN OCH FLYTTAR

Den 1 oktober 2018 lämnade ECPAT sitt remissyttrande över utredningen Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn. Det var en efterlängtad utredning då ECPAT sedan lång tid tillbaka arbetat för en förstärkning av det juridiska skyddet för barn i övergreppsmaterial. Dessvärre innehåller utredarens slutsatser inte det som ECPAT vill, nämligen att det s.k. barnpornografibrottet byter namn och flyttar.

ECPAT anser att brottsrubriceringen ”barnpornografibrott” är direkt missvisande genom att den kan associeras med ordet pornografi och därmed insinuera en frivillighet från barnets sida som ger det sexuella övergreppet legitimitet. Ett barn kan aldrig samtycka till sexuella handlingar och har rätt till skydd mot varje form av sexuellt övergrepp. Vidare beskriver inte rubriceringen ”barnpornografi” vad det faktiskt handlar om – skildringar av sexuella övergrepp på barn. ECPAT anser därför att en mera lämplig rubricering skulle vara dokumenterat sexuellt övergrepp.

Det s.k. barnpornografibrottet är i dag placerat i brottsbalkens 16 kap. - om brott mot allmän ordning. ECPAT vill synliggöra barnet i övergreppsmaterialet och det faktum att det handlar om ett sexualbrott mot ett barn. Av den anledningen anser ECPAT att brottet hör hemma i brottsbalkens 6 kap. – om sexualbrott. I februari 2017 släppte ECPAT en forskningsrapport författad av två oberoende forskare vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Se rapporten i sin helhet HÄR. Forskningsrapporten visade bl.a. att en flytt av brottet skulle skapa stabilare förutsättningar för att ett barn som avbildats i övergreppsmaterial betraktas som målsägande i rättsprocessen. En flytt skulle också medföra ett starkt signalvärde och ett erkännande av den kränkning av det avbildade barnets integritet som befattning med övergreppsmaterial innebär.

Vi vet i dag att barn som utsatts för sexuella övergrepp som dokumenterats och spridits på internet riskerar en svår psykisk ohälsa. Vetskapen om att bilder och filmer sprids och delas, bortom barnets kontroll, gör att barnet kan uppleva att övergreppet aldrig får ett slut. ECPAT anser att varje spridning av bilden eller filmen är en kränkning av barnets rätt till integritet.

Bakom varje bild finns ett barn som bär på rättigheter. Detta faktum måste återspeglas i såväl lagstiftning som rättstillämpning. Genom att benämna brottet för vad det handlar om och placera det bland övriga sexualbrott anser ECPAT att lagstiftningen bättre tillgodoser barnets rättigheter. Därför kommer ECPAT, trots utredningens slutsatser, fortsätta att driva denna fråga.

Läs ECPATs remissvar i sin helhet HÄR.

#ECPAT SVERIGE #REMISSVAR #BARNPORNOGRAFIBROTTET #BARNPORNOGRAFILAGSTIFTNINGEN
0
Kategorier:

ECPAT SVERIGE VÄLKOMNAR NY GENERALSEKRETERARE

Anna Karin Hildingson Boqvist

Anna Karin Hildingson Boqvist är ny generalsekreterare på ECPAT Sverige sedan den 1 oktober 2018. Hon var tidigare vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef.

-Jag är stolt och glad, men samtidigt ödmjuk inför det svåra men viktiga uppdrag ECPAT har. Jag har arbetat med barns rättigheter hela mitt yrkesliv och vet att barns och ungas egna erfarenheter är oerhört viktiga att ta tillvara. Vi vuxna sitter inte inne med alla svaren, även om vi ofta tror det, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Anna Karin Hildingson Boqvist är utbildad jurist och har en juristexamen från Uppsala Universitet. Hon har under många år haft ett engagemang som styrelseordförande för Riksbryggan, en ideell organisation som ger stöd till barn som har föräldrar eller andra familjemedlemmar som sitter i fängelse.

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från barnsexhandel. ECPAT är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med organisationsmedlemmar och stödmedlemmar.

#ANNA KARIN HILDINGSON BOQVIST #ECPAT SVERIGE #BARNOMBUDSMANNEN
0
Kategorier:

MISSA INTE ÅRETS VIKTIGASTE KONFERENS #SKILLNADPÅRIKTIGT

Hittills i år har 10 000 tips på sexuell exploatering av barn på nätet skickats till svensk polis från NCMEC, det amerikanska rapporteringscentret för sexuellt övergreppsmaterial på barn. Det handlar om bilder och filmer där man funnit kopplingar till Sverige, oftast till svenska servrar. Under samma tidsperiod 2017 handlade det om 7 600 fall.

Mer statistik och bakgrund om orsaken till denna ökning presenteras på årets konferens Skillnad på riktigt som arrangeras av företaget NetClean och barnrättsorganisationen ECPAT Sverige, måndagen den 1 oktober.

- Det här är en markant ökning av fall som vi har kunnat koppla till Sverige. Vi ser en generell ökning av samtliga tips som inkommit till vårt rapporteringssystem. En av de främsta förklaringarna till ökningen är det nära samarbete som vi har med amerikanska företag och sociala medieplattformar, säger John Shehan, chef för NCMEC, National Center for Missing & Exploited Children i USA.

John Shehan är en av huvudtalarna på årets konferens Skillnad på riktigt, och beskriver hur det rapporterade övergreppsmaterialet används för att identifiera barn i USA och resten av världen. John Shehan har lång erfarenhet att arbeta med att förebygga och bekämpa övergrepp mot barn på nätet. Han har även varit ordförande för INHOPE, som är en paraplyorganisation för hotlines runt om i världen. ECPAT Sveriges Hotline är en av dessa medlemmar.

Konferensen handlar om att hitta lösningar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn. Denna dag arrangeras för fjärde året i rad och temat för årets konferens är sexuella övergrepp mot barn på nätet och hur arbetet går till för att identifiera utsatta barn. Andra huvudtalare är Anna Maria Corazza Bildt, svensk EU-parlamentariker, som pratar om EU:s arbete för att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn och vikten av att kunna identifiera barnet i övergreppsmaterialet. Björn Sellström från INTERPOL, som tidigare arbetat som brottsutredare i Sverige, pratar om hur INTERPOL jobbar med internetrelaterade övergrepp mot barn, hur de driver utvecklingen framåt i medlemsländerna och vikten av internationella samarbeten. Michael Sheath från Lucy Faithful Foundation i England, uppmärksammar de psykologiska drivkrafter som får vissa personer att titta på sexuellt övergreppsmaterial på barn och varför han menar att det är vanligt att det eskalerar från att titta på vuxenpornografi.

Var: Stockholm Waterfront Congress Center

När: Internationella barndagen, 1 oktober 12.30-18.00


#SKILLNAD PÅ RIKTIGT #INTERNATIONELLA BARNDAGEN #ECPAT SVERIGE #NETCLEAN
0
Kategorier:

ECPAT i Almedalen 2018


Våra förövare -vårt ansvar!? Vem bär ansvaret när svenskar begår övergrepp mot barn utomlands?

Tusentals barn i fattiga länder utnyttjas årligen sexuellt av resande förövare. Digitaliseringen och globaliseringen har gjort det lättare än någonsin att komma i kontakt med barn i utsatthet. Hur förhindrar vi att svenska förövare kommer undan med övergrepp som begåtts utomlands?

Tid: Måndagen den 2 juli 9.00-10.45. Plats: Bryggarsalen, Mellangatan 54

Arrangörer; World Childhood Foundation, ECPAT Sverige, Polismyndigheten, Nationella samordningen mot människorhandel, Jämställdhetsmyndigheten.

Livestreaming av sexuella övergrepp på barn- från enstaka fall till etablerad brottslighet.

Den sexuella exploateringen av barn tar ständigt nya former. Förövare kan idag från sitt hem, via webbkamera, beställa och regissera livesända sexuella övergrepp på barn. Hur ser kunskapen ut om livestreamade övergrepp på barn? Och hur jobbar polisen med denna typ av brottslighet? 

Tid: Tisdagen den 3 juli kl 09.00-10.00. Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34. Plats; Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, lokal: Teatern. 

Darknet och barnsexhandel- hur kan vi stoppa spridningen av övergreppsmaterial?

Darknet är en mötesplats för förövare där det pågår en nattsvart barnsexhandel. Hur kan telekombranschen och finanssektorn se till att deras varor och tjänster inte missbrukas? Och hur kan vi tillsammans motverka sexuell exploatering av barn? Nyligen bildade ECPAT Sverige Telekomkoalitionen där landets största telekomoperatörer ingår. Det blir en paneldiskussion med representanter från Telekomkoalitionen där vi diskuterar möjligheter och utmaningar för att förhindra övergreppsmaterial på barn på nätet. Vilket ansvar tar näringslivet och telekombranschen? 

Tid: Tisdagen den 3 juli kl 10.00-11.00. Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34. Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, lokal: Teatern.

##ALMEDALEN #BARNSEXHANDEL ONLINE #BARNSEXHANDEL #SEXUELLA ÖVERGREPP #ECPAT SVERIGE #LIVESTREAMADE ÖVERGREPP #LIVESTREAMING #DARKNET #BARNRÄTT
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.