EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Stärk ditt barns integritet på nätet och hindra grooming

En ny undersökning från Sifo visar att 37 procent av alla barn har kontaktats i sexuella syften på internet av någon de tror är vuxen. En av vägarna in till barnet kan vara spel-appar med chattfunktion.


- Siffrorna talar ett tydligt språk. Vi vuxna måste ta ett större ansvar så att våra barn är trygga, vet vad de ska göra om något händer och har någon att prata med om de skulle bli utsatta, säger Kristina Sandberg, tf generalsekreterare på ECPAT. 

 
Stiftelserna Childhood och Trast är initiativtagare till undersökningen som SVT Nyheter skriver om idag.
 
 
Hur ska man skydda sina barn från att bli utsatta?
 
 
 
- För barnet är nätet en helt naturlig miljö, en plats där barnet umgås med nya och gamla vänner. Men det är viktigt att du som vuxen ger barnet de verktyg som behövs för att vara säker. Prata om vad som är ok och inte, hur barnet pratar med andra och hur andra uttrycker sig där. Det finns dåliga saker, som mobbing, och även vuxna som söker kontakt med barn för sexuella syften. Anpassa samtalet efter barnets ålder, men det viktigaste är att ett tryggt barn vet när det är dags att ta en skärmdump och avsluta en diskussion, och berätta för en vuxen, säger Kristina Sandberg.
 
 
 
Ska man berätta att det finns vuxna som vill utnyttja barn på nätet?
 
 
 
- Absolut, det är jätteviktigt att man berättar om att det finns sexuella övergrepp på nätet, ställ alltid konkreta frågor till ditt barn om hur det är på nätet, och diskutera vad de ska göra om någon kontaktar dem med frågor om bilder eller personliga uppgifter. Med ökad kunskap så kan vi förebygga denna typ av brottslighet, säger Kristina Sandberg.
 


 
 
EXEMPEL på frågor att ställa, tänk på att anpassa frågorna efter barnets ålder. Frågorna nedan är riktade till barn i olika åldrar:
 
- Hur ser en vanlig dag ut på nätet för dig?

-Har du varit med om att någon frågat dig eller någon kompis om nakenbilder på nätet?

-Hur kändes det?

- Har du hört talas om hur personer kan locka till sig nakenbilder från barn och unga?
 
- Hur tänker du kring det?
 
- Skulle du vilja prata oftare med mig /oss om vad som händer på nätet än vad vi gör idag?
 
- Är du orolig för att bilder på dig riskerar att spridas på nätet eller att någon ska kränka dig på något annat sätt?
 
- Hur pratar du och dina kompisar om de som har drabbats av spridda bilder och /eller filmer på nätet?

#GROOMING #SPEL #CHATT #BARNS INTEGRITET
0
Kategorier: Barnsexhandel Grooming

Barnäktenskap kan aldrig vara ok


I dagarna föll domen för de föräldrapar som försökt tvinga sin då trettonåriga dotter att gifta sig med en tio år äldre man. Det blir inget fängelse utan villkorlig dom meddelade Värmlands tingsrätt idag.

ECPAT tycker straffvärdet borde vara högre, och att barnäktenskap alltid utgör en form av tvångsäktenskap:
 
-Vi ser positivt på att det blev en fällande dom,  däremot ifrågasätter jag straffvärdet som rätten bedömde till 10 månaders fängelse. Vi måste komma ihåg att detta handlar om ett 13-årigt barn, något som rätten inte tycks ha fäst någon uppmärksamhet vid. Jag ifrågasätter också friandet av den tredje tilltalade, den tilltänkte brudgummen. På samma sätt som att ett barn inte kan samtycka till samlag kan det heller inte samtycka till äktenskap. Vi menar därför att barnäktenskap är en form av tvångsäktenskap och en sexuell exploatering av barn, säger Isabella Kim, barnrättsjurist på ECPAT.


Det var när fickan kom hem från skolan som hela släkten hade samlats och meddelade att hon var förlovad. Föräldrarna och den tilltänkte mannen hade redan skrivit ett ”äktenskapskontrakt”. Efter en tid larmade flickan själv polisen och blev omhändertagen.
 

Läs mer här: Aftonbladet


Giftes bort och förlorar nu vårdnaden om barnen
 
I dagarna kom också domen från Stockholms tingsrätt om ytterligare ett fall av barnäktenskap som fått katastrofala följder. Här handlade det om tolvåriga Amanda som tvingades gifta sig med sin betydligt äldre kusin i Irak. Hon blev våldtagen och gravid och födde tvillingar i Sverige när hon var tretton år.  Nu har Stockholms tingsrätt beslutat att det är pappan som ska ha vårdnaden om barnen. Amanda förlorade sin egen barndom och nu har hon förlorat sina barn. 
 
Skola och socialtjänst borde agerat, menar ECPAT:
 
- Fallet är oerhört tragiskt och komplicerat på så sätt att många komponenter måste tas i beaktande och vägas mot varandra. Min största fundering i detta fall är bristen på agerande från skola och socialtjänst, dels i samband med att Amanda var i Irak under lång tid, dels efter det att hon fött barn i Sverige, menar Isabella Kim. 


 
Amanda fick inte komma till tals. 
 
- Inte någon gång har Amanda fått komma till tals i utredningarna. Det visar tydligt på vilka följder bristande kompetens och kunskap kan få. I detta fall gav  tingsrätten pappan vårdnaden eftersom barnen levt med honom i Irak i stort sett hela deras liv. Det går i linje med hur rätten brukar resonera i vårdnadstvister då man bl.a. utgår ifrån barnets invanda miljö. Barnen har idag levt med sin pappa i närmare tio år och känner inte sin mamma. Detta visar på vikten att agera i tid, något som alltså borde ha gjorts redan i samband med barnens födsel, säger Isabella Kim på ECPAT.

Läs mer här: Aftonbladet ledare


Regeringen utreder just nu frågan om barnäktenskap


Regeringen utreder just nu frågan om att skärpa lagen mot barnäktenskap avseende äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag i annat land. Ett förslag väntas komma före sommaren. 

 

- Vi har tagit del av utredningen som definitivt innehåller en förstärkning av barnets rätt mot att ingå äktenskap. Men förslaget är enligt vår uppfattning inte tillräckligt för att motverka erkännande av barnäktenskap i Sverige, säger Isabella Kim.

 

Läs ECPAT Sveriges remissvar HÄR.

#BARNÄKTENSKAP, #BARNSEXHANDEL I SVERIGE #REGERINGEN UTREDER
0
Kategorier:

Tack vare Postkodlotteriet kan ECPAT stärka arbetet mot barnsexhandeln

Tillsammans med Postkodlotteriet har ECPAT spelat in en film som visar hur pengarna används för att stoppa sexuell exploatering av barn. Tack vare alla lottköpare kan ECPAT förstärka arbetet och förebygga barnsexhandel. ECPAT Hotline har tillsammans med Interpol och hotlines i andra länder lyckats identifiera hundratals barn som kunnat tas ur en pågående övergreppssituation. Stort tack för ert bidrag! 

I filmen berättar Josefin Hagström från ECPAT om varför ett övergrepp online är lika allvarligt som ett övergrepp där offer och förövare befinner sig i samma rum. Filmen visades i Postkodmiljonären på TV4 den 30 mars.

#POSTKODLOTTERIET #POSTKODEFFEKTEN #FILM
0
Kategorier: Om ECPAT

Kristina Sandberg utsedd till tf generalsekreterare för ECPAT Sverige

ECPATs styrelse har från och med den 12 mars 2018 utsett Kristina Sandberg till tillförordnad generalsekreterare för organisationen. 

- Styrelsen är glad över att Kristina Sandberg tackat ja till förordnandet. Det skapar en trygghet för organisationen och våra finansiärer att verksamheten nu kan fortsätta stabilt fram till dess att en ny generalsekreterare är rekryterad, säger Kent Persson, styrelseordförande för ECPAT Sverige.

- ECPAT är i full fart med att planera insatser under valåret där frågan om barnsexhandel är en av de viktigaste frågorna. Styrelsen har snabbt tillsatt en tf generalsekreterare för att leda verksamheten framåt under den perioden som en rekryteringsprocess pågår för att finna en ny generalsekreterare. Under 2017 har intresset för frågorna ökat och allt fler är villiga att stödja vår verksamhet. Vi känner oss trygga i att kunna rekrytera en ny ledare till vår verksamhet och Kristina Sandberg kommer att kunna bidra till att ECPAT under det viktiga verksamhetsåret 2018 flyttar fram sina positioner, säger Kent Persson.

- Jag är stolt och glad över att ha fått förtroendet av styrelsen att leda ECPAT under denna period. Vårt arbete är viktigt och det finns mycket även fortsättningsvis som vi kan bidra med i lagstiftningsarbetet, i kunskapsspridning och engagemang i frågan.  ECPAT har många angelägna projekt som nu startas under 2018 där varje projekt bidrar till att bekämpa barnsexhandeln globalt och nationellt. Nu laddar jag tillsammans med kollegorna på kansliet och styrelsen för att göra 2018 till ett av ECPATs bästa verksamhetsår, säger Kristina Sandberg.


- Vi ser fram emot att under Kristinas ledning ytterligare öka engagemanget i kampen mot barnsexhandeln och vår påverkan i den allmänna debatten om sexuell exploatering av barn, säger Kent Persson, styrelseordförande för ECPAT.

0
Kategorier:

ECPAT: Hovrätten har förövarnas perspektiv när de sänker straffen för våldtäkt


Foto: Polisen

Två bröder dömdes i tingsrätten för över 1000 sexuella övergrepp mot barn till 12 och 14 års fängelse, nu sänker hovrätten domen till 7 och 9 år. Vi har läst den och kan konstatera att hovrättens resonemang vid flera tillfällen är häpnadsväckande och saknar barnrättsperspektiv.

De två bröderna har vid ett mycket stort antal tillfällen begått grova sexuella övergrepp och våldtäkter mot flera barn. De har i flera fall filmat övergreppen, begått övergrepp mot barnen tillsammans med andra vuxna, betalat för övergreppen och utnyttjat barnens särskilda utsatthet. Men nu sänks alltså straffet av flera anledningar, bland annat för att hovrätten inte kunnat fastställa att det är så många som 1000 övergrepp som begåtts, däremot konstateras att ett mycket stort antal grova våldtäkter ägt rum. Hovrätten reducerar också straffet för att lång tid har passerat och att gärningspersonerna varit yngre vid tiden för brotten. 

Förmildrande att brödernas syfte inte endast var övergrepp 

"Som tingsrätten har angett har XX och YY utnyttjat det förhållandet att barnen var mobbade i skolan, att de inte hade någon annan att vända sig till med sina problem och att de därmed var i en särskilt utsatt situation. /.../ 

Å andra sidan har det inte kommit fram att XX och YY:s enda syfte med kontakterna var självtillfredsställelse genom sexuella handlingar med barnen. Samtliga personer har berättat att de hade ett utbyte av varandras vänskap vid sidan av de sexuella aktiviteterna."  

Dessa barn har blivit utsatta för ett tillitsbrott. Vuxna som de haft förtroende för och en relation till bryter tilliten och tryggheten och utnyttjar det för att begå sexuella övergrepp mot dem. Att bygga en relation till ett barn är en del i groomingprocessen, det är ett utstuderat sätt att få barnet att göra vad förövaren vill och är alltså inte en genuin vänskapsrelation.  

Hovrätten menar att det är en förmildrande omständighet att bröderna inte enbart begick övergrepp mot barnen när det i själva verket är tvärtom. Vem ser situationen ut barnets perspektiv här? Det är den vuxne som har ansvaret för övergreppen och att som barn inleda en vänskaplig relation till en vuxen gör det aldrig mindre allvarligt att utsätta barnet för ett sexuellt övergrepp. Den kunskapen borde finnas inom rättsväsendet.  

Mer kränkande att få utlösning i munnen än vid anal penetration 

Åklagaren menar att övergreppens art bör ses som försvårande. Hovrätten tolkar det som att åklagaren syftar på att gärningspersonerna utfört orala och anala samlag samt fått utlösning i munnen och analen på barnen. De skriver:  

"Hovrätten anser dock inte att detta slags sexuella handlingar är svårare än andra som vanligen förekommer vid liknande brottslighet. Däremot är det försvårande när de tilltalade fått utlösning i målsägandens mun eftersom detta enligt hovrättens uppfattning tveklöst innehåller ett för barn förnedrande inslag."  

Detta resonemang väcker många frågor, hur avgörs vilken kränkning som är värst? Går det att jämföra dessa kränkningar på ett generellt plan? Är det alltid mer kränkande att få utlösning i munnen?    

Att köpa barnet inte en försvårande omständighet 

Vid flera tillfällen har gärningspersonerna försökt övertyga barnen om att ha sexuellt umgänge, ibland genom att erbjuda pengar eller annat för att barnen ska "ställa upp". Hovrätten skriver att detta är ett vanligt tillvägagångssätt när det kommer till sexuella övergrepp mot barn och att det därför inte är försvårande.  

ECPAT menar till skillnad från hovrätten att det alltid är en försvårande omständighet att göra barnet och barnets kropp till en handelsvara som går att köpa för pengar.  

Det är bara grov våldtäkt om barnet är yngre än åtta år


Hovrätten har i domen en diskussion utifrån tidigare domar om huruvida enbart åldern på barnet kan göra brottet grovt. Högsta domstolen har i tidigare domar slagit fast att en våldtäkt av ett 12-årigt barn inte automatiskt kan bli grov våldtäkt, medan en våldtäkt mot ett 8-årigt barn kan det.  

"Ju äldre barnet är desto fler eller allvarligare omständigheter krävs."  

Detta resonemang bygger inte på att varje barn har samma rättigheter vilket är mycket problematiskt. Vad händer om ett barn som utsätts för ett övergrepp är nio år? Har barnet då kommit över en magisk gräns som gör övergreppet mindre allvarligt? Självklart inte.   

Är det förmildrande att förövaren slutar när det gör ont?  

"Det är också i någon mån försvårande i de fall målsägandena fått ont i samband med analsex. I sammanhanget ska det dock påpekas att målsäganden NN, men även andra, sagt att YY respekterade hens upplysning att det gjorde ont och att YY då avbröt handlingen." 

Utifrån detta resonemang är det alltså en förmildrande omständighet att begå ett övergrepp om förövaren slutar när barnet uttrycker att det gör ont. Det är helt oacceptabelt att hovrätten uttrycker sig på ett sätt som får det att låta som att det är mer okej så länge barnet inte uttrycker smärta.  

Risk för återfall - men vem vet vad bröderna gjort de senaste 8,5 åren? 

Hovrätten menar också att det är en förmildrande omständighet att det gått lång tid sedan de aktuella brotten, det sista brottet i det här målet ägde rum 2009. Samtidigt sitter bröderna nu häktade i väntan på dom eftersom risken för återfall är hög. Sedan 2009 har 8,5 år passerat och om återfallsrisken är hög 2018 så kan en inte låta bli att fundera på vad som hänt mellan 2009 – 2018. Har fler barn utsatts? Kanske får vi aldrig veta, men det vi vet är att i de fall där polisen lägger resurser på att gräva djupare så upptäcks ofta fler sexualbrott.  

#BRÖDER #SÄNKT STRAFF #HOVRÄTTEN #DOM #DOMSTOL
0
Kategorier: Barnsexhandel Våldtäkt mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.