Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Barn som delar övergreppsmaterial med varandra


Polisen har sett en tydlig ökning av antalet barn som sprider bilder på övergrepp på andra barn på sociala medier. I Svenska Dagbladet berättar kriminalkommissarie Jan Olsson att fler och fler barn i allt yngre åldrar delar bilder och filmer med varandra. Det handlar om allt från avklädda bilder till allvarliga sexuella övergrepp på mycket små barn.

Även vi på ECPAT har uppmärksammat det här fenomenet, vilket vi bland annat har pratat om i TV4 Nyhetsmorgon. Bilderna eller filmerna kan vara på ett barn som övriga barn vet vem det är, men nu allt oftare på okända barn som hämtas från nätet och delas. Delningen sker på de plattformar där barnen normalt sett är, exempelvis Snapchat, Instagram och Discord.

Varför delar barn övergreppsbilder på andra barn?
Det kan finnas många anledningar till att barn väljer att göra så här. Dels är det ju något väldigt mänskligt i att vilja dela något hemskt eller upprörande vi stöter på med någon annan. Då kan det vara enklare att göra det som ett skämt, istället för att ta in det oerhört svåra. Det kan också bli en normal, eller till och med cool, grej i kompisgäng där man försöker hitta värre och värre bilder att bräcka varandra med. Ibland är det en del av en pågående mobbning. Det finns många flera tänkbara anledningar, men det viktiga i detta är att det är en väldig kränkning av det barn som är på bilden eller filmen.

Barn kan uppleva det som oerhört smärtsamt och traumatiskt att bilder och filmer på övergrepp de varit med om delas, det skapar en känsla av att övergreppet aldrig tar slut. Även avklädda och privata bilder som ses av andra upplevs ofta som väldigt obehagligt och svårt att hantera, det märker vi när vi pratar med barn.

Förutom att spridningen orsakar allvarlig skada så kan det också vara brottsligt. Det finns sannolikt en kunskapsbrist bland många om detta. All hantering av det som i lagen kallas barnpornografiskt material är olaglig, från att leta upp det för att titta till delning och innehav. Det gäller oavsett om syftet är sexuellt intresse eller inte. Och det här är ett allvarligt brott av en anledning – det är en allvarlig kränkning för barnet på bilden. Många barn som är med och delar bilder och filmer vet inte om - eller tänker inte på - att det de gör är skadligt för barnet på bilden eller filmen, och dessutom brottsligt.

Vad gör jag om det händer mig?
Om du som förälder får reda på att ditt barn har delat bilder och filmer på sexuella övergrepp med andra eller fått det skickat till sig, se till att du agerar lugnt och tryggt och värdera inte det barnet säger. Det är det som barn säger till oss är viktigt; de vill att vuxna inte blir arga, oroliga eller väldigt ledsna när de försöker prata om något jobbigt eller pinsamt. Det är också viktigt att ta skärmdumpar på det som delats, och att alltid polisanmäla. Polisen kanske kan hitta barnet på bilden eller filmen, och lyckas kanske ta barnet ur en pågående övergreppssituation.

Är du under 18 år och vill prata med någon vuxen anonymt om bilder och filmer som du fått skickade till dig, eller som du delat vidare till andra? Du får gärna ringa oss på ECPATs stödlinje på 020–112 100, eller skriva till oss via ecpat.se/stödlinje. Vi är vana att prata om sådant här.

Vuxnas ansvar
Vuxna har ett stort ansvar att hjälpa barn att navigera tryggt i världen. Intressera dig för barns liv på nätet, lär dig hur appar och spel funkar, och fråga om ni kan uppleva dem tillsammans ibland (det kan vara väldigt roligt att skratta tillsammans åt en rolig hamster på Tiktok). Var nyfiken och positivt inställd, hjälp ditt barn att förstå hur en ny app och dess säkerhetsinställningar funkar. Vilka kan se det som läggs ut, vilka kan kontakta barnet? Vad finns det mer för olika inställningar och funktioner?

Prata med ditt barn på ett sätt som gör att ni båda förstår, om vad som är bra med nätet och vad som kan vara mindre bra. Se till att ditt barn förstår att det är samma regler som gäller online som i resten av livet. Är det inte ok utanför internet så är det inte ok på internet.

Tänk också på att du är en viktig förebild för barnet. Om du pratar nedsättande om andra barns eller vuxnas Instagrambilder eller liknande, är risken stor att ditt barn inte vågar prata med dig när det skulle behövas.

Johanna Engström, Legitimerad Psykolog & Utredare
Johanna Engström, Legitimerad Psykolog & Utredare
#ECPAT ##BARNRÄTT ##NÄTET ##ÖVERGREPPSBILDER ##NÄTSÄKER
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Tips & råd till föräldrar & vuxna

ECPATs stödlinje för barn och unga håller öppet hela sommaren


I slutet av mars startade vi upp en särskild stödlinje där barn och unga kan få hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp. Vi har länge sett ett behov av en sådan stödlinje. Att vi startade upp linjen just då berodde på att vi såg ett mer akut behov av att kunna hjälpa barn och unga som en följd av coronaviruset.

Nu har vår stödlinje haft öppet i två månader och vi kan konstatera att behovet av en särskilt stödlinje om sexuella övergrepp och exploatering definitivt finns.

De barn som kontaktar oss känner ofta att det är väldigt svårt att prata om sådana här saker med sina föräldrar eller andra vuxna. Det kan vara barn som själva är utsatta för något, eller som har en kompis som har varit med om något. Barn som är utsatta av familjemedlemmar eller andra i sin närhet kan uppleva att det är svårt att berätta om det av oro för att den personen kommer drabbas av något dåligt.

Barn undrar också en del över sina rättigheter och vad som är okej för andra att göra. Kanske har man läst något som man undrar över och vill bolla med någon, kanske är det någon som kontaktar en på nätet och försöker få en att skicka nakenbilder eller filmer. De kan också vara oroliga att inte få använda sociala medier eller spela spel längre om de berättar om något som hänt dem på nätet.

Snart är det sommarlov men ECPATs stödlinje stänger inte. Alla under 18 år är välkomna att ringa eller mejla oss om allt som har med sexuella kränkningar och övergrepp att göra.

Stödlinjen har nummer 020-112 100 och är öppen 9-16 måndag till fredag hela sommaren. Samtalet är gratis, syns inte på telefonräkningen och du kan vara anonym. Vill du hellre skriva ett mejl går det bra, men det kan ta några dagar att få svar. Här kan du läsa mer och mejla via ett formulär: ecpat.se/stödlinje.

Sprid gärna information om ECPATs stödlinje vidare så att fler barn och unga vet att vi finns!

#ECPAT HOTLINE #ECPAT SVERIGE #STÖDLINJE #ÖVERGREPP #SEXUELL EXPLOATERING
0
Kategorier: ECPATs stödlinje

Förövare finns där barn finns och då måste vi också vara där


Spel, appar och sociala medier fyller viktiga funktioner i barns liv. Även små barn umgås via paddan, vinner och förlorar i spel, spelar in videos där de dansar och facetimar med mormor och morfar. Vår nya rapport är inte ett inlägg i skärmtidsdebatten. Om den leder till att ett enda barn blir av med mobilen, får sitt favoritspel borttaget eller förbjuds att kommunicera digitalt med sina vänner så har vi misslyckats.

Nätet är de ungas värld och där ska de kunna vara trygga. Det vi vill prata om är att de inte alltid kan vara det.

Det senaste året har vi via vår anmälningssida ECPAT Hotline sett en ökning av bilder och filmer där yngre barn poserar och utför sexuella handlingar på sig själva framför en webbkamera. Årets ECPAT Hotline-rapport är ett försök att förstå varför vi ser det vi ser.

Barn och unga berättar hur kontaktförsök från vuxna, förfrågningar om att skicka nakenbilder och att få dickpicks i mobilen är vardag. Som ett barn vi har pratat med beskriver det: ”I början var det lite läskigt men nu är det vardag”. Att lägga ut mer eller mindre nakna bilder och filmer på sig själv kan också vara vardag. För en del är det något positivt, men barn blir också tvingade, lurade och utpressade att ta bilder på sig själva nakna.

Jag tror att de flesta är överens om att detta inte är okej. Frågan är vem som ska göra något åt det? Vems ansvar är det?

Vi vill att du som läser rapporten ska veta om att det finns risker för barn på nätet, på samma sätt som det finns risker utanför nätet. Men – vi vill dessutom att du ska vara med och göra något åt det.

Oavsett hur hårt olika spelföretag, plattformar, skola, polis och lagstiftare jobbar för att barn ska vara trygga på nätet så måste alla vi vuxna i barns närhet ta vårt ansvar. Förövare finns där barn finns och då måste vi också vara där. Intressera dig för barnets vardag på nätet, berätta om allt det positiva – men också om risker som finns. I rapporten har vi samlat tips och råd om hur du kan göra.

Mitt allra viktigaste råd till barn är att om något obehagligt eller läskigt händer när du till exempel spelar eller delar videos så finns det en bra grej på nätet jämfört med det som händer utanför: du kan stänga av. Det spelar ingen roll vad personen på andra sidan skärmen säger, eller om hen hotar eller tjatar – du måste ingenting. Och du kan alltid berätta för en vuxen, kanske din förälder, en lärare eller en tränare. Finns det ingen vuxen du vill prata med så kan du ringa vår stödlinje 020-112 100 så hjälper vi dig. Det är aldrig ditt fel!

Tack till alla barn och unga som så generöst har delat med sig av er erfarenhet och kunskap!

Du kan ladda ner hela rapporten här.

/ Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige

#ECPAT #HOTLINERAPPORT #GROOMING #SEXUELLA ÖVERGREPP #SEXUALBROTT MOT BARN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Tips & råd till föräldrar & vuxna Tips och råd till barn ECPAT Hotline Hotlinerapporten

I dag stärks det straffrättsliga skyddet för barn mot sexuell exploateringECPAT har länge arbetat för att stärka det juridiska skyddet för barn som exploateras sexuellt. I dag träder tre viktiga nya lagändringar i kraft:

• Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till ett år.
• Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott om hen varit oaktsam till att barnet som skildras är under 18 år. Tidigare krävdes uppsåt.
• Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Lagstiftning är ett viktigt verktyg för att förebygga, upptäcka och utreda sexuell exploatering av barn. Därför är vi glada att dessa lagändringar i dag träder i kraft.

Vi vill dock gå längre. Vi vill att barnpornografibrottet också ska byta namn och flytta från 16 kap brottsbalken, som reglerar brott mot allmän ordning, till 6 kap brottsbalken som reglerar sexualbrott. Vi menar att brottet hör hemma bland sexualbrotten eftersom det handlar om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Det är också vad vi vill att brottet ska heta.

Det här brottet har ingenting med pornografi att göra – det är bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn, eller som på andra sätt kränker barn sexuellt.

ECPAT kommer fortsätta att driva på för att flytta barnpornografibrottet samt att kalla det vad det handlar om: dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Det är viktigt för att de barn som utsätts för sexuell exploatering ska ha ett fullgott skydd i lagstiftningen och för att sätta fokus på att det bakom varje bild och film finns ett barn som är ett brottsoffer.

Läs gärna mer om ECPATs påverkansarbete i vår verksamhetsberättelse.

0
Kategorier:

Det här gjorde du möjligt - tack

Jag vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till dig som stöttade ECPATs arbete mot sexuella övergrepp mot barn 2019. Förra året bidrog du bland annat till att:

140 923 övergreppsbilder och filmer på barn kunde tas ner från nätet
Sverige äntligen fick ny viktig lagstiftning kring datalagring på plats
många vuxna har fått kunskap om hur de kan skydda barn på nätet
vi kunde ta steget fullt ut och göra barn delaktiga, vilket är nödvändigt för det förebyggande arbetet

Här hittar du vår verksamhetsberättelse med allt det arbete som har åstadkommits med din hjälp. Tillsammans har vi gjort stor skillnad för barn!

Jag insåg när jag skulle skriva det här att det är svårt att prata om vad ECPAT gjorde förra året utan att också säga något om var vi befinner oss just nu.

När coronapandemin var ett faktum och åtgärder för att stoppa smittspridningen sattes in fanns förslag som oroade: vad händer om skolor och förskolor stängs ned? I ett tidigt skede pratades det ytterst lite om vilka risker olika beslut skulle kunna innebära för barnen. När barn vistas mer hemma, är mer uppkopplade och inte har sina vanliga vuxna runt sig ställs frågan på sin spets: Vem ska ge stöd när lärare, fotbollstränare, scoutledare och andra trygga viktiga vuxna inte finns där?

Samtidigt såg vi i Hotline, vår webbaserade anmälningssida, att förövare såg situationen som en möjlighet att komma i kontakt med barn. Polisen, Europol och organisationer runt om i världen såg samma sak. Detta är en global brottslighet som finns överallt, och den begränsas inte av att människor stannar hemma.

För oss kändes det viktigt att snabbt komma ut med kunskap till vuxna om vad vi och andra såg. Vi ville också betona vuxnas ansvar och berätta vad en som vuxen kan göra för att förebygga att barn utsätts för sexuell exploatering och övergrepp, framförallt på nätet.

Som barnrättsorganisation är det viktigt för oss att alltid göra det som gör störst skillnad för barn. I det här läget var det att kunna ge direkt stöd till de barn som riskerar att utsättas eller utsätts för sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Vi startade därför upp en stödlinje dit barn kan ringa eller mejla om allt som har med sexuella kränkningar, hot och övergrepp att göra. Vi har länge känt ett behov av en stödlinje, men med anledning av corona blev det mer akut.

För att summera vad jag vill säga: TACK alla som har stöttat vårt arbete under 2019 och tack även alla ni som på olika sätt bidrar och har bidragit extra i den här situationen.

Avslutningsvis, glöm aldrig att du som vuxen är viktig för något barn!

/ Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige


ECPAT Verksamhetsberättelse 2019


0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.