Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Ännu ett steg närmare en strategi mot våld mot barn – välkommen utredare på plats

Idag presenterade regeringen äntligen den utredare som ges i uppdrag att ta fram en strategi mot våld mot barn. ECPAT har arbetat länge för att Sverige ska få en sådan strategi, med en särskild handlingsplan för arbetet mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn. Nu ser vi fram emot att arbetet påbörjas och konkretiseras under ledning av Fredrik Malmberg.

Våld mot barn förekommer i många sammanhang och tar sig olika uttryck. Barn utsätts för mobbning, hedersrelaterat förtryck, övergrepp och psykiskt och fysiskt våld. Barn på institutioner utsätts av personal och på nätet sprids övergreppsbilder på barn. Både flickor och pojkar utsätts för våld, sexuell exploatering och övergrepp i och utanför hemmet, av personer de känner och av okända. Många barn är dessutom multiutsatta, och utsätts både i hemmet och utanför. En nationell strategi behövs för att synliggöra alla former av våld mot barn.

Utöver att strategin måste ha en bred ansats krävs specifika och konkreta handlingsplaner mot olika former av våld mot barn. Och strategin mot våld mot barn måste givetvis bygga på barns och ungas egen erfarenhet och delaktighet.

Vi på ECPAT vill se en handlingsplan mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn - med tydliga och konkreta mål som bygger på barns och ungas egna erfarenheter och kunskap.

Sexuell exploatering av barn är enorm global brottslighet och det kräver stora resurser att förebygga, utreda och ge upprättelse till de barn som har utsatts. I ECPAT Hotline, vår anmälningssida för människor som vill anmäla sexuell exploatering av barn, ser vi dagligen hur barn på olika sätt utnyttjas sexuellt. Vi driver också en stödlinje som ger oss unik kunskap om hur barn och unga upplever att utsättas för allt från våldtäkt till att få sina nakenbilder spridda utan samtycke på nätet. Vi ser därför fram emot att i nära samarbete med utredaren få bidra med kunskap för att stärka skyddet för barn och unga som utsätts för våld, särskilt i frågor som rör sexuell exploatering av barn och unga.

Slutligen: Den nationella strategi som nu tas fram måste belysa att våld och övergrepp mot barn som sker på nätet är ett växande problem som måste tas på lika stort allvar som övergrepp som sker utanför nätet. Bakom varje bild eller film som sprids finns ett barn som övergreppet aldrig tar slut för.

#VÅLD MOT BARN #SEXUELL EXPLOATERING #SEXUELLA ÖVERGREPP
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.