Blogg

Självreglering fungerar inte

I förra veckan skickade vi på ECPAT Sverige in våra kommentarer på EU-kommissionens initiativ för ett mer effektivt bekämpande av sexuella övergrepp på barn.

Kommissionen vill bland annat undersöka möjligheterna att införa ett krav på nättjänstleverantörer; att de ska använda verktyg för att upptäcka, rapportera och ta ned sexuella övergrepp mot barn på nätet. Kommissionen vill också undersöka möjligheterna att skapa ett europeiskt centrum för att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn.

Vi på ECPAT är positiva till både ett europeiskt centrum som kan stötta och knyta ihop arbetet, och till kravet på nättjänsteleverantörer. Vi ser dagligen i vårt arbete omfattningen av spridningen av övergreppsmaterial på nätet, och konsekvenserna för det enskilda barnet. Självreglering och frivilliga åtgärder fungerar inte, det vet vi idag. Nättjänsteleverantörer måste använda de verktyg som redan finns för att upptäcka och rapportera när deras tjänster missbrukas.

Nu ser vi fram emot att följa utvecklingen av initiativet.

/ Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT Sverige


Här kan du läsa alla kommentarer på kommissionens initiativ.

#EU-KOMMISSIONEN #ÖVERGREPPSMATERIAL #SEXUELLA ÖVERGREPP #NÄTET
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.