Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Förövare finns där barn finns och då måste vi också vara där


Spel, appar och sociala medier fyller viktiga funktioner i barns liv. Även små barn umgås via paddan, vinner och förlorar i spel, spelar in videos där de dansar och facetimar med mormor och morfar. Vår nya rapport är inte ett inlägg i skärmtidsdebatten. Om den leder till att ett enda barn blir av med mobilen, får sitt favoritspel borttaget eller förbjuds att kommunicera digitalt med sina vänner så har vi misslyckats.

Nätet är de ungas värld och där ska de kunna vara trygga. Det vi vill prata om är att de inte alltid kan vara det.

Det senaste året har vi via vår anmälningssida ECPAT Hotline sett en ökning av bilder och filmer där yngre barn poserar och utför sexuella handlingar på sig själva framför en webbkamera. Årets ECPAT Hotline-rapport är ett försök att förstå varför vi ser det vi ser.

Barn och unga berättar hur kontaktförsök från vuxna, förfrågningar om att skicka nakenbilder och att få dickpicks i mobilen är vardag. Som ett barn vi har pratat med beskriver det: ”I början var det lite läskigt men nu är det vardag”. Att lägga ut mer eller mindre nakna bilder och filmer på sig själv kan också vara vardag. För en del är det något positivt, men barn blir också tvingade, lurade och utpressade att ta bilder på sig själva nakna.

Jag tror att de flesta är överens om att detta inte är okej. Frågan är vem som ska göra något åt det? Vems ansvar är det?

Vi vill att du som läser rapporten ska veta om att det finns risker för barn på nätet, på samma sätt som det finns risker utanför nätet. Men – vi vill dessutom att du ska vara med och göra något åt det.

Oavsett hur hårt olika spelföretag, plattformar, skola, polis och lagstiftare jobbar för att barn ska vara trygga på nätet så måste alla vi vuxna i barns närhet ta vårt ansvar. Förövare finns där barn finns och då måste vi också vara där. Intressera dig för barnets vardag på nätet, berätta om allt det positiva – men också om risker som finns. I rapporten har vi samlat tips och råd om hur du kan göra.

Mitt allra viktigaste råd till barn är att om något obehagligt eller läskigt händer när du till exempel spelar eller delar videos så finns det en bra grej på nätet jämfört med det som händer utanför: du kan stänga av. Det spelar ingen roll vad personen på andra sidan skärmen säger, eller om hen hotar eller tjatar – du måste ingenting. Och du kan alltid berätta för en vuxen, kanske din förälder, en lärare eller en tränare. Finns det ingen vuxen du vill prata med så kan du ringa vår stödlinje 020-112 100 så hjälper vi dig. Det är aldrig ditt fel!

Tack till alla barn och unga som så generöst har delat med sig av er erfarenhet och kunskap!

Du kan ladda ner hela rapporten här.

/ Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige

#ECPAT #HOTLINERAPPORT #GROOMING #SEXUELLA ÖVERGREPP #SEXUALBROTT MOT BARN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Tips & råd till föräldrar & vuxna Tips och råd till barn ECPAT Hotline Hotlinerapporten

I dag stärks det straffrättsliga skyddet för barn mot sexuell exploateringECPAT har länge arbetat för att stärka det juridiska skyddet för barn som exploateras sexuellt. I dag träder tre viktiga nya lagändringar i kraft:

• Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till ett år.
• Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott om hen varit oaktsam till att barnet som skildras är under 18 år. Tidigare krävdes uppsåt.
• Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Lagstiftning är ett viktigt verktyg för att förebygga, upptäcka och utreda sexuell exploatering av barn. Därför är vi glada att dessa lagändringar i dag träder i kraft.

Vi vill dock gå längre. Vi vill att barnpornografibrottet också ska byta namn och flytta från 16 kap brottsbalken, som reglerar brott mot allmän ordning, till 6 kap brottsbalken som reglerar sexualbrott. Vi menar att brottet hör hemma bland sexualbrotten eftersom det handlar om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Det är också vad vi vill att brottet ska heta.

Det här brottet har ingenting med pornografi att göra – det är bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn, eller som på andra sätt kränker barn sexuellt.

ECPAT kommer fortsätta att driva på för att flytta barnpornografibrottet samt att kalla det vad det handlar om: dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Det är viktigt för att de barn som utsätts för sexuell exploatering ska ha ett fullgott skydd i lagstiftningen och för att sätta fokus på att det bakom varje bild och film finns ett barn som är ett brottsoffer.

Läs gärna mer om ECPATs påverkansarbete i vår verksamhetsberättelse.

0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.