Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Det här gjorde du möjligt - tack

Jag vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till dig som stöttade ECPATs arbete mot sexuella övergrepp mot barn 2019. Förra året bidrog du bland annat till att:

140 923 övergreppsbilder och filmer på barn kunde tas ner från nätet
Sverige äntligen fick ny viktig lagstiftning kring datalagring på plats
många vuxna har fått kunskap om hur de kan skydda barn på nätet
vi kunde ta steget fullt ut och göra barn delaktiga, vilket är nödvändigt för det förebyggande arbetet

Här hittar du vår verksamhetsberättelse med allt det arbete som har åstadkommits med din hjälp. Tillsammans har vi gjort stor skillnad för barn!

Jag insåg när jag skulle skriva det här att det är svårt att prata om vad ECPAT gjorde förra året utan att också säga något om var vi befinner oss just nu.

När coronapandemin var ett faktum och åtgärder för att stoppa smittspridningen sattes in fanns förslag som oroade: vad händer om skolor och förskolor stängs ned? I ett tidigt skede pratades det ytterst lite om vilka risker olika beslut skulle kunna innebära för barnen. När barn vistas mer hemma, är mer uppkopplade och inte har sina vanliga vuxna runt sig ställs frågan på sin spets: Vem ska ge stöd när lärare, fotbollstränare, scoutledare och andra trygga viktiga vuxna inte finns där?

Samtidigt såg vi i Hotline, vår webbaserade anmälningssida, att förövare såg situationen som en möjlighet att komma i kontakt med barn. Polisen, Europol och organisationer runt om i världen såg samma sak. Detta är en global brottslighet som finns överallt, och den begränsas inte av att människor stannar hemma.

För oss kändes det viktigt att snabbt komma ut med kunskap till vuxna om vad vi och andra såg. Vi ville också betona vuxnas ansvar och berätta vad en som vuxen kan göra för att förebygga att barn utsätts för sexuell exploatering och övergrepp, framförallt på nätet.

Som barnrättsorganisation är det viktigt för oss att alltid göra det som gör störst skillnad för barn. I det här läget var det att kunna ge direkt stöd till de barn som riskerar att utsättas eller utsätts för sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Vi startade därför upp en stödlinje dit barn kan ringa eller mejla om allt som har med sexuella kränkningar, hot och övergrepp att göra. Vi har länge känt ett behov av en stödlinje, men med anledning av corona blev det mer akut.

För att summera vad jag vill säga: TACK alla som har stöttat vårt arbete under 2019 och tack även alla ni som på olika sätt bidrar och har bidragit extra i den här situationen.

Avslutningsvis, glöm aldrig att du som vuxen är viktig för något barn!

/ Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige


ECPAT Verksamhetsberättelse 2019


0
Kategorier:

FN-rapportering - ett effektivt påverkansverktyg

Att barnets rättigheter lyfts fram och får ta plats när mänskliga rättigheter diskuteras inom FN och i andra officiella sammanhang är tyvärr inte självklart. Därför är det viktigt att ECPAT och andra delar av civilsamhället bidrar med vår unika kunskap.

Alla länder som bundit sig till barnkonventionen rapporterar till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén). Det är en internationell kommitté som har till uppgift att övervaka att barnkonventionen verkligen följs. Som barnrättsorganisation har vi möjlighet att informera kommittén om hur samhällets stöd och skydd ser ut för barn som utsätts för barn som utsätts för sexuella övergrepp och exploatering i Sverige och även föreslå frågor att ställa till Sveriges regering. Det har vi gjort nu i en rapport som du kan läsa och ladda ner här.

En fråga som vi också tar upp är att våld mot barn borde definieras som ett folkhälsoproblem. Vi vill se en nationell strategi mot våld mot barn, inklusive en handlingsplan för arbetet mot sexuell exploatering av barn. Vi föreslår att barnrättskommittén ska be Sveriges regering att beskriva nya initiativ för att bekämpa alla former av våld mot barn – där sexuell exploatering av barn bör vara ett fokus.

Rapporten är ett viktigt påverkansredskap för att göra situationen för varje barn bättre. Att barnets situation i Sverige förmedlas till FN och andra internationella organ kan leda till större möjligheter att få till förändringar som gör skillnad för barn. Det påverkansarbete vi bedriver blir mycket mer effektivt när vi får FN och omvärlden att uppmärksamma brister i efterlevnaden av barnkonventionen i Sverige.

Den slutgiltiga rapporten med barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige kommer att publiceras 2023. ECPAT fortsätter att varje dag arbeta för varje barns rätt till en uppväxt utan att utsättas för sexuell exploatering, och bevaka regeringens arbete i det här.

Varje barn har rätt till en trygg närvaro på nätet. Ändå utsätts många barn i Sverige idag för kränkningar och övergrepp online. Detta vill vi ändra på och arbetar varje dag för att göra skillnad för barn på riktigt!

#FNS BARNRÄTTSKOMMITÉ #FN #BARNRÄTT #ECPAT
0
Kategorier: FN

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.