Blogg

”Vi vill ta ansvar inom ett område där vi kan göra skillnad i vår dagliga verksamhet”


Handelsbanken har samarbetat med ECPAT sedan 2015. Här berättar Catharina
Belfrage Sahlstrand, som nyligen tillträtt som hållbarhetschef, varför Handelsbanken väljer att förlänga samarbetet med ECPAT i ytterligare två år.

Grattis till nya jobbet! Vem är Catharina?
– Jag är en 39-årig tvåbarnsmor, Handelsbankare och före detta finansadvokat som är intresserad av miljö- och demokratifrågor och ledarskap. Jag är i grunden en optimistisk person men om jag ligger sömnlös över något är det klimatförändringar, barn som far illa och förlusten av biologisk mångfald.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor i flera år, senast på Handelsbanken Debt Capital Markets, där jag ansvarade för hållbar affärsutveckling och ledde teamet för hållbar finansiering. Jag är också styrelseledamot i, och var med från grundandet av Optimizer Foundation, en impact-investerare med fokus på start up-företag, som bidrar med lösningar på sociala problem främst inom hälsa och utbildning, i tillväxtmarknader.

Varför har Handelsbanken valt att fortsätta samarbetet med ECPAT i ytterligare två år?
– Vi har samarbetat med ECPAT sedan 2015. Vi vill fortsätta att göra vad vi kan för att försvåra och förhindra betalningar kopplade till sexuellt övergreppsmaterial på barn och att sprida kunskap om dessa frågor tillsammans med ECPAT. Som bank hanterar vi betalningar och korttransaktioner och vi vill ta ansvar inom ett område där vi kan göra skillnad i vår dagliga verksamhet.

Hur ser hållbarhetsarbetet i övrigt ut på Handelsbanken? Vilka saker ser du som prioriterade framöver?
– Som bank behöver vi fokusera på allt ifrån mänskliga rättigheter, finansiell sundhet, stävjande av finansiell kriminalitet till miljö- och klimatfrågor och vår egen påverkan som arbetsgivare och företag. Med det sagt har frågan om klimatförändringar kommit att dominera de senaste åren, inte minst för att en omställning till en utsläppsneutral ekonomi kräver finansiering och investering. Min tro och förhoppning är att det stora fokuset på klimatfrågan även banar väg för andra hållbarhetsfrågor, inte minst sociala utmaningar och barns rättigheter som tyvärr har utvecklats i fel riktning sedan pandemiutbrottet.

Finanskoalitionen, som är en unik sammanslagning av aktörer inom den finansiella sektorn, har tagit ett nytt grepp under året. Vad betyder ett deltagande i koalitionen för Handelsbanken?
– Samarbete är ofta nyckeln till framgång och vi hoppas kunna bidra med de kunskaper vi fått genom vårt samarbete med ECPAT. När branschen slår sig samman får vi större kraft i frågorna, vi kan utbyta erfarenheter och hitta gemensamma åtgärder. Så vi ser fram emot nystarten i Finanskoalitionen.

#HÅLLBARHET #SAMARBETSPARTNERS #HANDELSBANKEN #FINANSKOALTIONEN
0
Kategorier: partnerskap

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.