Blogg

I dag stärks det straffrättsliga skyddet för barn mot sexuell exploateringECPAT har länge arbetat för att stärka det juridiska skyddet för barn som exploateras sexuellt. I dag träder tre viktiga nya lagändringar i kraft:

• Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till ett år.
• Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott om hen varit oaktsam till att barnet som skildras är under 18 år. Tidigare krävdes uppsåt.
• Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Lagstiftning är ett viktigt verktyg för att förebygga, upptäcka och utreda sexuell exploatering av barn. Därför är vi glada att dessa lagändringar i dag träder i kraft.

Vi vill dock gå längre. Vi vill att barnpornografibrottet också ska byta namn och flytta från 16 kap brottsbalken, som reglerar brott mot allmän ordning, till 6 kap brottsbalken som reglerar sexualbrott. Vi menar att brottet hör hemma bland sexualbrotten eftersom det handlar om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Det är också vad vi vill att brottet ska heta.

Det här brottet har ingenting med pornografi att göra – det är bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn, eller som på andra sätt kränker barn sexuellt.

ECPAT kommer fortsätta att driva på för att flytta barnpornografibrottet samt att kalla det vad det handlar om: dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Det är viktigt för att de barn som utsätts för sexuell exploatering ska ha ett fullgott skydd i lagstiftningen och för att sätta fokus på att det bakom varje bild och film finns ett barn som är ett brottsoffer.

Läs gärna mer om ECPATs påverkansarbete i vår verksamhetsberättelse.

0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.