Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

APLE Hotline – så funkar ECPATs internationella samarbeten


Sexuell exploatering mot barn på nätet är ett växande problem även i Kambodja. Tyvärr är medvetenheten bland barn och vuxna låg och människor vet generellt inte hur och vart de ska rapportera om de ser eller hör talas om ett övergrepp.

För drygt två år sedan startade den lokala organisationen APLE en internetbaserad hotline, en sida där allmänheten kan rapportera misstänkta fall av sexuell exploatering mot barn.

ECPAT Sverige har haft vår hotline sedan 2006. Vi har skaffat oss viktiga erfarenheter och samarbetar därför med APLE för att höja medvetenheten kring frågan i Kambodja. Vi utbyter också kunskap för att stärka personalen som arbetar med att ta emot tipsen där, så att de ska orka fortsätta. Samarbetet är möjligt tack vare stöd från Radiohjälpen. Längre ner på sidan finns en film där Sara och Dan från ECPAT Sverige träffar hotline-personal hos APLE i Phnom Penh.

Både APLE och ECPAT Sverige är också med i det globala nätverket INHOPE, där nationella hotlines utbyter tips. Detta är jätteviktigt för att polisen i respektive land ska kunna utreda misstänkta övergrepp och identifiera barnet.

Samarbetena är exempel på hur vi på ECPAT Sverige arbetar tillsammans med aktörer i andra länder för att motverka sexuell exploatering av barn runt om i världen. Detta är ett globalt problem och förövarna finns överallt, även i Sverige. Stöd ECPAT Sverige du också – ditt bidrag gör skillnad! Swisha 90 34 34 9 eller bli månadsgivare.

#RADIOHJÄLPEN
0
Kategorier:

Det här är vad jag sett – säg vad du såg!


Nere vid havet, i tryckande hetta, med denguefeber och dagliga översvämningar när tidvattnet drar in lever många av staden Cebu Citys fattiga. Husen är enkla, vägen en lervälling när det som i dag regnar. Området jag befinner mig i kallas Paradiset, men är så långt ifrån ett paradis man kan komma.

Här är hopplösheten stor, framtidsutsikterna färre. Barnen turas om att gå i skolan, några dagar i veckan. De som går i skolan vill säga, alla har inte den möjligheten.

Men det finns något som är ännu värre än fattigdomen. Att det kommer människor hit från andra länder för att förgripa sig sexuellt på barnen. Människor som, med sin relativa rikedom, utnyttjar andras utsatta situation för att köpa barns kroppar. Området har haft flera sådana fall.

För många i Filippinerna representerar en utlänning ett hopp om en väg ut ur fattigdomen. Drömmen om ett nytt liv i ett främmande land. Men det är drömmar som utnyttjas, kvar lämnas trasiga och traumatiserade barn. Ofta förblir dessa utländska förövare ostraffade. Utbredd korruption och politisk instabilitet i landet är några faktorer som verkar till förövarnas fördel.

Hur många svenskar som varje år åker till Filippinerna för att förgripa sig på barn vet vi inte. Men vi vet att det sker. Flera fall som lett till fällande dom i svensk domstol för sexuell exploatering av barn utomlands gäller just Filippinerna.

Och – det är just därför jag befinner mig här. För att varje barn, oavsett var i världen det befinner sig, har rätt till en uppväxt utan sexuella övergrepp.Och jag är inte ensam, med mig har jag barnrättskämpar från @World Childhood Foundation, poliser från nationella operativa avdelningen, och Sveriges ambassadör mot människohandel. Tillsammans har vi lyssnat, tagit in, ställt otaliga frågor. För att försöka förstå och göra det vi kan för att minska och förebygga den sexuella exploateringen av barn.

Jag lämnar Paradiset, intrycken är många, fötterna dränkta i lera. Och jag känner mig mer motiverad än någonsin.

/ Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT Sverige


”Säg vad du såg” är ett samarbete mellan ECPAT Sverige, World Childhood Foundation, Nationella operativa avdelningen vid rikspolisstyrelsen, nationella samordningen mot människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten och Friends International, Child Safe Movement.
Samarbetet är ett treårigt projekt som finansieras av Postkodlotteriet och syftar till att minska och förebygga förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med resande och turismsamt öka antalet tips till polisen gällande svenskar som förgriper sig på barn utomlands.

Om du ser misstänkt sexuell exploatering av barn på din resa är det viktigt att du tar kontakt med polis så fort som möjligt, du kan tipsa svensk polis på deras hemsida här.

#sägvaddusåg #postkodeffekten #ecpativärlden

#@WORLD CHILDHOOD FOUNDATION
0
Kategorier:

Filippinerna och live-streaming av sexuell exploatering av barn


När detta skrivs har några av oss på ECPAT Sverige precis kommit tillbaka från en resa i Filippinerna. Det är ett land som många förknippar med kritvita stränder och turkost hav, men landet brottas också med en rad utmaningar som politisk instabilitet och korruption. En särskild brottstyp som fått fäste på Filippinerna är live-streaming av sexuell exploatering av barn. Brottet innebär att en förövare via webbkamera från sitt hem – i exempelvis Sverige – beställer och regisserar livesända sexuella övergrepp på barn som befinner sig någon annanstans. Ofta i just Filippinerna.

För oss som arbetar mot sexuell exploatering av barn är fenomenet inte nytt, men många i Sverige hörde talas om live-streaming när medierna i december rapporterade att en svensk ungdomsledare dömts för grov våldtäkt på en sexåring i Filippinerna. Mannen hade följt övergreppen via webbkamera och instruerat en kvinna på plats om hur dessa skulle utföras. Detta var det fjärde fallet med live-streamade övergrepp i Sverige som nådde en prövning i domstol. Sedan dess har brottet fått mer uppmärksamhet, bland annat tack vare Kalla Fakta och ECPATs kommentarkring programmet.

Ökningen av live-streamade övergrepp är ett tydligt exempel på hur den kommersiella aspekten av sexuell exploatering av barn fungerar idag. Barnen har i de fall som hittills gått till domstol i Sverige samtliga kommit från Filippinerna, men globalt sett finns också fall i bland annat Colombia, Indien, Mexiko och USA. ECPAT får en hel del frågor om live-streaming och vi vill gärna berätta vad vi idag vet om den här typen av övergrepp och om situationen i Filippinerna i synnerhet.


Hur går live-streaming till?


Live-streaming av sexuell exploatering är ett brott som kräver minst tre aktörer: någon som beställer, betalar och tittar på övergreppen, någon som har tillgång till barn och som utför övergreppen på plats samt barnet (eller barnen) som utsätts för övergreppen. Personen som beställer övergreppen och personen som utför dem kan befinna sig i samma land eller i olika delar av världen. De är båda förövare, men i regel har beställaren ett sexuellt intresse och den som utför övergreppen på plats ett ekonomiskt intresse.

Kontakten mellan beställaren och utföraren tas ofta i chattrum, webbsidor för nätdating eller sociala media. Där kommer parterna överens om tid och plats, betalning och eventuella instruktioner. Betalningen sker generellt med hjälp av etablerade, legitima betaltjänster och kostnaden för förövaren är låg. Live-streamingen av övergreppen sker sedan på en privat plattform, som Skype, Yahoo! Messenger eller webbsida för livechatt. Övergreppen, som kaninnefatta allt från sexuell posering till grova våldtäkter och tortyr, kan regisseras live, via chatt, eller följa instruktioner som getts i förhand. Tidsskillnader mellan beställaren och platsen där övergreppen sker kan ofta medföra att barnen bli väckta mitt i natten för att utsättas för övergreppen.


Hur vanligt är det?


Live-streaming blev uppmärksammat i samband med de första fallen som gick till rättegång i början av 2010-talet, och genom en studie som den holländska barnrättsorganisationen Terre des Hommespublicerade 2013. Organisationen hittade under en tioveckorsperiod 20 000 potentiella förövare som var villiga att betala för att exploatera ett barn sexuellt via webbkamera. 1 000 av dessa kunde identifieras. En slutsats som drogs är att att den globala efterfrågan sannolikt vida överstiger tillgången på barn.

Enligt Europol gick brottsligheten 2015 från att vara en växande trend till en etablerad verksamhet, men det är svårt att säga exakt hur vanligt det är. Precis som mycket annat kopplat till sexuell exploatering av barn finns det stora brister i kartläggningen av brottsligheten. I Sverige har hittills fyra personer dömts för denna typ av brottslighet, vilket inte säger något om hur vanligt det är. Vi befarar att de som dömts bara är en bråkdel av det verkliga antalet fall.


Varför just Filippinerna?


Att Filippinerna är särskilt hårt drabbat har en historisk förklaring. Under Vietnamkriget, när USA etablerade baser här i stor skala, fick handel kopplad till sexuell exploatering ett starkt fäste. USA hade redan innan en historisk närvaro i landet som kolonialmakt mellan 1898 och 1946. USA:s inflytande har också bidragit till att människor i Filippinerna i hög utsträckning pratar engelska.

Många filippiner arbetar också utomlands. Över 10 miljoner av en befolkning på runt 100 miljoner gästarbetar i ett annat land. Det har medfört att infrastrukturen för överföring av pengar är välutvecklad, även på avlägsna platser. Barnen till gästarbetare lämnas hos släktingar, vänner eller grannar, vilket ökar riskerna för att exploateras sexuellt. Dessutom är internettillgången utvecklad, även i fattiga områden är det vanligt med tillgång till internet. Kombinationen av ett gemensamt språk i form av engelska och tillgång till internet gör att förövare i Sverige kan kommunicera med förövare på Filippinerna och ge instruktioner i realtid om hur barn ska exploateras.


Varje barn som utsätts är ett barn för mycket!


Barnen som utsätts för övergrepp via live-streaming kan vara mycket unga, så unga som några månader gamla. Konsekvenserna för barnet kan inte överskattas. Förutom det fysiska och psykiska traumat är detofta en närstående som utför övergreppet på barnet, något som ytterligare spär på utsattheten. Rädsla för att någon i familjen ska hamna i fängelse kan göra det svårt att berätta vad som hänt.

Att utsättas för ett sexuellt övergrepp medför alltid en rad skador för ett barn. Har övergreppet dessutom dokumenterats ökar barnets utsatthet. När det gäller live-streaming ses övergreppen inte bara i realtid utan de sparas ofta ned av förövaren för att senare delas med andra i slutna nätverk. Nytt övergreppsmaterial är värdefull valuta i dessa kretsar eftersom det ofta krävs för att få tillgång till andra förövares övergreppsmaterial. Vetskapen om att övergreppen kan spridas och delas mellan olika förövare över hela världen kan för barnet upplevas som att övergreppet aldrig tar slut.

Sexualbrott mot barn är allvarligt men det finns hopp. Många aktörer i samhället gör ett viktigt arbete för att både förebygga brottsligheten, stärka lokalsamhällena och hjälpa de som redan utsatts. Varje barn som utsätts är ett för mycket.


0
Kategorier:

Sexuell exploatering stannar inte inom landsgränser – inte ECPATs arbete heller


En svensk man sitter hemma framför en datorskärm. I Filippinerna är det mitt i natten och ett barn har just väckts för att bli utsatt för övergrepp enligt den svenske mannens preferenser. Det ska livestreamas till Sverige i realtid. Det har aldrig varit enklare att i skydd av sitt eget hem sexuellt utnyttja ett barn på andra sidan jorden. Förövare beställer övergrepp av någon som har tillgång till barnet och betalar via legitima betaltjänster.

Filippinerna har utnämnts till epicentrum för livestreaming av sexuella övergrepp på barn.

På bargatorna i Kambodjas städer finns numera färre barn som väntar på att bli upplockade av en utländsk förövare som tar dem till ett hotell. I takt med att personal inom turistnäringen och andra har utbildats, har vakande ögon satt stopp för den mer öppna exploateringen. Istället flyttar brottsligheten ofta ut på landsbygden, där förövarna hyr bostäder för en längre tid, arbetar för skolor, hjälper till på andra sätt och skaffar sig lokalbefolkningens förtroende. När det väl uppdagas att de har utfört sexuella övergrepp mot barn är det ingen som tror på att det skett, eller att det är kriminellt, ibland inte ens barnen själva.

Lina bor med sin familj i ett läger för migrantarbetare i norra Thailand. Hennes föräldrar arbetar på fruktodlingen i anslutning till lägret. Som migrantarbetare är familjen extra sårbar för alla typer av exploatering. Lina går i en informell skola för barn från Myanmar och på fritiden deltar hon i lägrets ungdomsgrupp. Här lär de sig om barnets rättigheter, och hur de kan motverka sexuell exploatering, Lina utbildar i sin tur andra barn och vuxna i lägret.

Sexuell exploatering stannar inte inom landsgränser. Svenska förövare begår övergrepp på barn i många av världens länder. Därför samarbetar ECPAT Sverige med expertorganisationer på plats i Filippinerna, Thailand och Kambodja.

Tillsammans planerar och genomför vi insatser för att stärka barns skydd och egen motståndskraft mot sexuell exploatering. Vi höjer medvetenheten hos barn och deras närstående, hos myndigheter, och politiker. Vi samarbetar med polis och rättsväsende. Det ska inte gå att köpa ett barn!

Den här månaden lyfter vi våra internationella samarbeten i ECPAT Sveriges sociala medier och under hashtaggen #ecpativärlden. Följ oss gärna.

/ Sara Westerberg Projektledare internationella program

0
Kategorier:

Dokumentären Djävulen

Kristoffer Triumf

Fotograf: Amanda Andréas

Hallå där Kristoffer Triumf…. aktuell med Värvets första dokumentär Djävulen, som går att ladda ner från och med idag den 1 februari. Djävulen handlar om rättsfallet ”Operation Relapse”, den första domen i Sverige där en förövare kunde dömas för våldtäkt mot barn via webbkamera. Värvet dokumentär tar ett helhetsgrepp på förövaren och rättsfallet.

Hur kom dokumentären Djävulen till?

- Jag hörde ett inslag på P1 om att ECPAT får allt mer att göra, och att övergrepp och barnpornografi ökar över hela världen. Jag ville engagera mig på något sätt och efter flera möten med ECPAT insåg jag att dokumentärformen var bäst lämpad för att skildra fallet med Djävulen, som förövaren kallas. Vi hittade Henrik Säll, en extremt duktig reporter och radioproducent, som gjort ett makalöst fotarbete för att få ihop programmet.

Vad berörde dig mest i arbetet?

- När Jörgen Lindeberg, polisen som ledde utredningen kring Djävulen, berättar om sina möten med offren. Det var ohyggligt starkt.

Vad hoppas du på att dokumentären ska leda till?

- Jag är själv förälder, och min förhoppning är att hjälpa andra som har barn hemma att förstå hur de kan skydda våra unga mot den här typen av brottslighet – sextortion och övergrepp. Och dessutom belysa ett fall där förövaren fälldes, situationen är inte hopplös även om det givetvis är tragiskt att han hann göra så mycket skada.

Värvet har tidigare gjort intervjuer, blir det fler dokumentärer nu?

- Vi får se, det beror på vad lyssnarna tycker! Jag har flera lösa idéer på vad jag, eller vi, skulle kunna skildra i så fall.

Lyssna på dokumentären Djävulen på Acast, via Värvets sida eller på andra ställen där poddar finns.

ECPAT släpper idag en ny forskningsstudie som visar att stora skillnader i åklagares kunskapsnivå när det gäller internetrelaterade sexualbrott mot barn skapar rättsosäkerhet. Även i forskningsstudie finns information om rättsfallet ”Operation Relapse”.

Här kan du läsa mer om ECPATs nya studie.

Funderar du på hur du ska prata med dina barn om sexuella övergrepp på nätet? Här kan du ladda ner Ecpats folder ”Ta snacket” som en hjälp på traven.

0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.