Blogg

Kvinnors övergrepp är lika allvarliga

I dagarna väcktes ett åtal i ett ärende där flera män och kvinnor misstänks ha begått sexuella övergrepp mot barn. Övergrepp mot barn är ett område som ofta omges av tabun. Det är något som man inte pratar om, eller ens vill erkänna förekommer. Detta blir särskilt tydligt när det gäller kvinnliga förövare. Men kvinnors övergrepp är inte mindre allvarliga för de barn som utsätts.

Även om det finns färre rättsfall mot kvinnor så vet vi att förövare kan vara både män och kvinnor. Vi ser ofta kvinnliga förövare i ECPAT Hotline och, precis som manliga förövare, dokumenterar kvinnor sina övergrepp i allt högre omfattning.

Det saknas idag kunskap om kvinnliga förövare. Den kunskap som finns baseras på dömda förövare (där vi ser väldigt få kvinnor), samt från studier där man pratat med brottsoffer (där andelen kvinnliga förövare är högre). Det vi vet är att kvinnor kan begå sexuella övergrepp mot barn av samma anledningar som män. Det finns med andra ord inte en enskild anledning eller förklaring. Ibland kan man höra att kvinnor begår övergrepp för pengar, men med tanke på att det finns många andra sätt att tjäna pengar på finns goda anledningar att misstänka andra former av problematik också, till exempel ett sexuellt intresse för barn.

Mycket tyder på att kvinnliga förövare idag inte upptäcks i samma utsträckning som manliga förövare. Anmälningsbenägenheten är generellt låg hos ett barn som utsätts av en förälder eller annan närstående, och ibland är barnet så litet att det inte förstår innebörden av det som händer. Kvinnors närhet till barn ses inte heller som potentiellt misstänkt på samma sätt som det kan göra för män. När tonåringar utsätts vet de inte alltid själva att det som hänt är ett sexuellt övergrepp. Det kan vara en lärare eller annan person utanför familjen som barnet kan uppleva sig ha en relation med och ha förtroende till, men som de facto utnyttjar barnet för sexuella ändamål.

Som barnrättsorganisation vill vi uppmärksamma omvärlden på att det finns en grupp barn som utsätts för övergrepp som ingen upptäcker eftersom det saknas en stereotyp förövare. Det kan också vara så att dessa barn inte vet att vad de utsätts för är brottsligt, eller att de själva anser det är skamfyllt. En konsekvens blir att barnet inte anmäler eller pratar med någon, och att hen därmed inte får den hjälp hen har rätt till. Under året kommer ECPAT Sverige därför att titta närmare på stödet till barn beroende på kön hos förövaren.

Här kan du läsa mer om åtalet som nämns och här kommenterar vår expert Thomas Andersson nyheten.

0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.