Blogg

Filippinerna och live-streaming av sexuell exploatering av barn


När detta skrivs har några av oss på ECPAT Sverige precis kommit tillbaka från en resa i Filippinerna. Det är ett land som många förknippar med kritvita stränder och turkost hav, men landet brottas också med en rad utmaningar som politisk instabilitet och korruption. En särskild brottstyp som fått fäste på Filippinerna är live-streaming av sexuell exploatering av barn. Brottet innebär att en förövare via webbkamera från sitt hem – i exempelvis Sverige – beställer och regisserar livesända sexuella övergrepp på barn som befinner sig någon annanstans. Ofta i just Filippinerna.

För oss som arbetar mot sexuell exploatering av barn är fenomenet inte nytt, men många i Sverige hörde talas om live-streaming när medierna i december rapporterade att en svensk ungdomsledare dömts för grov våldtäkt på en sexåring i Filippinerna. Mannen hade följt övergreppen via webbkamera och instruerat en kvinna på plats om hur dessa skulle utföras. Detta var det fjärde fallet med live-streamade övergrepp i Sverige som nådde en prövning i domstol. Sedan dess har brottet fått mer uppmärksamhet, bland annat tack vare Kalla Fakta och ECPATs kommentarkring programmet.

Ökningen av live-streamade övergrepp är ett tydligt exempel på hur den kommersiella aspekten av sexuell exploatering av barn fungerar idag. Barnen har i de fall som hittills gått till domstol i Sverige samtliga kommit från Filippinerna, men globalt sett finns också fall i bland annat Colombia, Indien, Mexiko och USA. ECPAT får en hel del frågor om live-streaming och vi vill gärna berätta vad vi idag vet om den här typen av övergrepp och om situationen i Filippinerna i synnerhet.


Hur går live-streaming till?


Live-streaming av sexuell exploatering är ett brott som kräver minst tre aktörer: någon som beställer, betalar och tittar på övergreppen, någon som har tillgång till barn och som utför övergreppen på plats samt barnet (eller barnen) som utsätts för övergreppen. Personen som beställer övergreppen och personen som utför dem kan befinna sig i samma land eller i olika delar av världen. De är båda förövare, men i regel har beställaren ett sexuellt intresse och den som utför övergreppen på plats ett ekonomiskt intresse.

Kontakten mellan beställaren och utföraren tas ofta i chattrum, webbsidor för nätdating eller sociala media. Där kommer parterna överens om tid och plats, betalning och eventuella instruktioner. Betalningen sker generellt med hjälp av etablerade, legitima betaltjänster och kostnaden för förövaren är låg. Live-streamingen av övergreppen sker sedan på en privat plattform, som Skype, Yahoo! Messenger eller webbsida för livechatt. Övergreppen, som kaninnefatta allt från sexuell posering till grova våldtäkter och tortyr, kan regisseras live, via chatt, eller följa instruktioner som getts i förhand. Tidsskillnader mellan beställaren och platsen där övergreppen sker kan ofta medföra att barnen bli väckta mitt i natten för att utsättas för övergreppen.


Hur vanligt är det?


Live-streaming blev uppmärksammat i samband med de första fallen som gick till rättegång i början av 2010-talet, och genom en studie som den holländska barnrättsorganisationen Terre des Hommespublicerade 2013. Organisationen hittade under en tioveckorsperiod 20 000 potentiella förövare som var villiga att betala för att exploatera ett barn sexuellt via webbkamera. 1 000 av dessa kunde identifieras. En slutsats som drogs är att att den globala efterfrågan sannolikt vida överstiger tillgången på barn.

Enligt Europol gick brottsligheten 2015 från att vara en växande trend till en etablerad verksamhet, men det är svårt att säga exakt hur vanligt det är. Precis som mycket annat kopplat till sexuell exploatering av barn finns det stora brister i kartläggningen av brottsligheten. I Sverige har hittills fyra personer dömts för denna typ av brottslighet, vilket inte säger något om hur vanligt det är. Vi befarar att de som dömts bara är en bråkdel av det verkliga antalet fall.


Varför just Filippinerna?


Att Filippinerna är särskilt hårt drabbat har en historisk förklaring. Under Vietnamkriget, när USA etablerade baser här i stor skala, fick handel kopplad till sexuell exploatering ett starkt fäste. USA hade redan innan en historisk närvaro i landet som kolonialmakt mellan 1898 och 1946. USA:s inflytande har också bidragit till att människor i Filippinerna i hög utsträckning pratar engelska.

Många filippiner arbetar också utomlands. Över 10 miljoner av en befolkning på runt 100 miljoner gästarbetar i ett annat land. Det har medfört att infrastrukturen för överföring av pengar är välutvecklad, även på avlägsna platser. Barnen till gästarbetare lämnas hos släktingar, vänner eller grannar, vilket ökar riskerna för att exploateras sexuellt. Dessutom är internettillgången utvecklad, även i fattiga områden är det vanligt med tillgång till internet. Kombinationen av ett gemensamt språk i form av engelska och tillgång till internet gör att förövare i Sverige kan kommunicera med förövare på Filippinerna och ge instruktioner i realtid om hur barn ska exploateras.


Varje barn som utsätts är ett barn för mycket!


Barnen som utsätts för övergrepp via live-streaming kan vara mycket unga, så unga som några månader gamla. Konsekvenserna för barnet kan inte överskattas. Förutom det fysiska och psykiska traumat är detofta en närstående som utför övergreppet på barnet, något som ytterligare spär på utsattheten. Rädsla för att någon i familjen ska hamna i fängelse kan göra det svårt att berätta vad som hänt.

Att utsättas för ett sexuellt övergrepp medför alltid en rad skador för ett barn. Har övergreppet dessutom dokumenterats ökar barnets utsatthet. När det gäller live-streaming ses övergreppen inte bara i realtid utan de sparas ofta ned av förövaren för att senare delas med andra i slutna nätverk. Nytt övergreppsmaterial är värdefull valuta i dessa kretsar eftersom det ofta krävs för att få tillgång till andra förövares övergreppsmaterial. Vetskapen om att övergreppen kan spridas och delas mellan olika förövare över hela världen kan för barnet upplevas som att övergreppet aldrig tar slut.

Sexualbrott mot barn är allvarligt men det finns hopp. Många aktörer i samhället gör ett viktigt arbete för att både förebygga brottsligheten, stärka lokalsamhällena och hjälpa de som redan utsatts. Varje barn som utsätts är ett för mycket.


0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.