EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Kvinnors övergrepp är lika allvarliga

I dagarna väcktes ett åtal i ett ärende där flera män och kvinnor misstänks ha begått sexuella övergrepp mot barn. Övergrepp mot barn är ett område som ofta omges av tabun. Det är något som man inte pratar om, eller ens vill erkänna förekommer. Detta blir särskilt tydligt när det gäller kvinnliga förövare. Men kvinnors övergrepp är inte mindre allvarliga för de barn som utsätts.

Även om det finns färre rättsfall mot kvinnor så vet vi att förövare kan vara både män och kvinnor. Vi ser ofta kvinnliga förövare i ECPAT Hotline och, precis som manliga förövare, dokumenterar kvinnor sina övergrepp i allt högre omfattning.

Det saknas idag kunskap om kvinnliga förövare. Den kunskap som finns baseras på dömda förövare (där vi ser väldigt få kvinnor), samt från studier där man pratat med brottsoffer (där andelen kvinnliga förövare är högre). Det vi vet är att kvinnor kan begå sexuella övergrepp mot barn av samma anledningar som män. Det finns med andra ord inte en enskild anledning eller förklaring. Ibland kan man höra att kvinnor begår övergrepp för pengar, men med tanke på att det finns många andra sätt att tjäna pengar på finns goda anledningar att misstänka andra former av problematik också, till exempel ett sexuellt intresse för barn.

Mycket tyder på att kvinnliga förövare idag inte upptäcks i samma utsträckning som manliga förövare. Anmälningsbenägenheten är generellt låg hos ett barn som utsätts av en förälder eller annan närstående, och ibland är barnet så litet att det inte förstår innebörden av det som händer. Kvinnors närhet till barn ses inte heller som potentiellt misstänkt på samma sätt som det kan göra för män. När tonåringar utsätts vet de inte alltid själva att det som hänt är ett sexuellt övergrepp. Det kan vara en lärare eller annan person utanför familjen som barnet kan uppleva sig ha en relation med och ha förtroende till, men som de facto utnyttjar barnet för sexuella ändamål.

Som barnrättsorganisation vill vi uppmärksamma omvärlden på att det finns en grupp barn som utsätts för övergrepp som ingen upptäcker eftersom det saknas en stereotyp förövare. Det kan också vara så att dessa barn inte vet att vad de utsätts för är brottsligt, eller att de själva anser det är skamfyllt. En konsekvens blir att barnet inte anmäler eller pratar med någon, och att hen därmed inte får den hjälp hen har rätt till. Under året kommer ECPAT Sverige därför att titta närmare på stödet till barn beroende på kön hos förövaren.

Här kan du läsa mer om åtalet som nämns och här kommenterar vår expert Thomas Andersson nyheten.

0
Kategorier:

Det allra viktigaste du som vuxen kan göra är att lyssna

För barn och unga är livet på nätet en del av vardagen. Här finns spel, musik, medier, vänner och relationer. Idag spenderar så gott som alla barn egen tid med mobil, surfplatta och dator, och i de allra flesta fall händer inget allvarligt. Men - precis som i livet utanför nätet – förekommer också övergrepp, hot och trakasserier.

Allt oftare handlar tipsen vi får in i ECPAT Hotline om bilder och filmer på barn och unga som de har producerat själva. Ämnet väcker många frågor. Varför väljer ett barn att frivilligt fota sig naken och skicka bilden till någon? Är det verkligen frivilligt? Hur vanligt är det? Vilka konsekvenser får det för barnet, och för den som delat bilden? Om detta handlar vår nya rapport.

När vi vuxna tänker på nakenbilder producerade av unga är det ofta reflexmässigt i en negativ kontext. Riktigt så enkelt är det inte i verkligheten. De flesta unga vi pratat med kan tvärtom se fördelar med att dela nakenbilder, till exempel med en partner eller för att känna sig fin och bekräftad. Det handlar också om tillit, att visa bilder och att få. Ibland vill man spara en fin upplevelse.

Men unga kan också se risker, att bilder sprids och att de tappar kontrollen: ”man kanske skickar något och sen inte vill att den personen ska ha det senare.” En annan ung person säger: ”Man kan bli utpressad. Även om det kändes okej från början”.

Det är tydligt att nakenbilder är en del av ungas liv. Att ta och skicka, men också att få bilder på andras könsorgan, många gånger ofrivilligt. Flera beskriver hur de varje vecka - eller till och med varje dag - får bilder från okända, ibland med tjat om att skicka egna bilder. De flesta säger att de blockar personerna, men att de inte pratar med någon vuxen.

Vi får ofta frågan om hur man kan skydda sitt barn på nätet. Jag brukar svara att det inte handlar om att begränsa eller förbjuda, istället måste vi vuxna prata med barnet om vilka strategier hen kan ha för att hantera olika situationer.

Unga vi träffat säger att det kan vara svårt att prata med sina föräldrar om det här. De har också många tankar kring skuld om en nakenbild sprids, något som kan leda till att man inte berättar alls: ”Man har ju redan ångest… om föräldrarna tjatar på, då är det bättre att inte säga något”.

Här kan du se ett inslag från Nyhetsmorgon om hur du kan prata med ditt barn om det här. Men – det allra viktigaste du som vuxen kan göra är att lyssna till punkt. Var barnets väg ut ur en problematisk situation. Eller som en pojke beskriver det: ”Det skulle vara skönt om de agerar lugnt och inte blir arga eller upprörda”.

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige

#BARNRÄTT #ECPATHOTLINE #ECPATSVERIGE
0
Kategorier: ECPAT Hotline

Barn organiserar sig mot sexuell exploatering


En apelsinodling är ofta första anhalten för migranter från Myanmar som kommer till Thailand i hopp om bättre levnadsvillkor. De vuxna arbetar på odlingen och familjen inackorderas i ett tillhörande bostadsläger. Barnen brukar gå i informella skolor där de får utbildning på sitt hemspråk och på engelska. På fritiden deltar många barn i de ungdomsgrupper som ECPAT Thailand samordnar. Aktiviteterna går ut på att öka barnens kunskap om – och motståndskraft mot – sexuell exploatering.


Aktiviteterna planeras och genomförs av barnen själva, med stöd av ECPAT. En grupp valde till exempel att skapa en bok om säker migration och sexuell exploatering. Barnen organiserade sig och delade upp arbetet med att skriva, illustrera och binda boken. Det färdiga resultatet använder de för att prata med andra barn i lägret om sexuell exploatering. Gruppen planerar att göra flera böcker på alla språk som talas av barn från olika etniska grupper. Utbildning och stöd till ungdomsgrupper i förebyggande syfte, är en del av ECPAT Thailands arbete i Safe Migration, ett projekt som drivs av ECPAT Sverige och Diakonia med stöd av Postkodlotteriet.

Målet med projektet är att migranter ska ha bättre möjlighet att utöva sina rättigheter och skyddas från bland annat sexuell exploatering. ECPAT vill att övergrepp ska förebyggas och rapporteras, att utsatta ska komma i kontakt med hjälp, och att information ska spridas vidare. Förutom ungdomsverksamheten arbetar Safe Migration med att informera privata företag om migranters rättigheter. Vi förmår dem att arbeta utifrån etiska riktlinjer och utbildar statligt anställda i identifiering och stöd till barn som blivit utsatta.

#DIAKONIA #POSTKODLOTTERIET
0
Kategorier:

Barn på flykt riskerar sexuell exploatering


Projektet Safe Migration syftar till att skydda och stärka migranters rättigheter. Barn och kvinnor är särskilt sårbara för exploatering i arbete och för sexuella ändamål.

När resurser till migrantläger längs Thailands gräns mot Myanmar stryps, tar sig många som flytt vidare in i Thailand. Barn löper då hög risk att exploateras sexuellt. Grunden till deras sårbarhet ligger bland annat i att de luras in i lågavlönat arbete och att de saknar papper. Det finns också negativa fördomar mot burmeser i Thailand.

ECPAT Sverige samarbetar i projektet med Diakonia och lokala organisationer, däribland ECPAT Thailand, för att skydda och stärka barnens rätt att leva fria från utnyttjande och exploatering. Safe migration drivs med stöd av Postkodlotteriet.

#DIAKONIA #POSTKODLOTTERIET
0
Kategorier:

ECPATs samarbete för barns rättigheter i Thailand


Människor från etniska minoritetsgrupper i Myanmar har under många års tid korsat gränsen till Thailand på flykt från förtryck och svåra ekonomiska förhållanden.

I takt med att pengar till mat, tak över huvudet och andra basbehov till de cirka 100 000 boende i migrantläger längs gränsen minskar, ökar risken för utnyttjande. Barn och kvinnor är särskilt sårbara för exploatering i arbete och för sexuella ändamål. Samtidigt fortsätter människor att fly Myanmar.

Safe Migration syftar till att skydda och stärka migranters rättigheter. Projektet drivs av ECPAT Sverige och Diakonia genom lokala samarbetsorganisationer med stöd av Postkodlotteriet. Tillsammans skyddar och stärker vi människors egen förmåga att utöva sina rättigheter att leva fria från utnyttjande och exploatering.

#DIAKONIA
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.