Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

ECPATs arbete ger resultat

SEXUALBROTT MOT BARN. Böter ska tas bort från straffskalan vad gäller köp av sexuell handling av barn. Efter hårda påtryckningar från bland andra ECPAT och riksdagspartierna i opposition öppnar nu regeringen för en diskussion om att ytterligare höja minimistraffet för brottet köp av sexuell handling av barn. Från dagens förslag om fängelse i 14 dagar till fängelse i 6 månader.

-Vårt arbete ger resultat. Vi är positiva till att justitieministern är beredd att ompröva förslaget om ett minimistraff på 14 dagars fängelse. Det är inte en rimlig påföljd för ett brott som innebär att en vuxen person betalar ett barn för att utnyttja det sexuellt, säger Isabella Kim, barnrättsjurist på ECPAT.

ECPAT Sverige vill se en ännu starkare markering från regeringens sida och menar att ett straffminimum på ett år mer motsvarar brottets allvar. Ett års fängelse skulle också ge presumtion för fängelse, vilket innebär att domstolarna i högre utsträckning skulle välja fängelse som påföljd för dessa brott.


TV4Nyheterna har granskat statistik från BRÅ som visar att omkring 1400 anmälningar om köp av sexuell handling har inkommit de senaste åren. Av dessa har 106 straff har utdömts, varav 10 tillfängelse.  

Efter granskningen reagerar nu oppositionspartierna i riksdagen. En majoritet ijustitieutskottet kräver att regeringen ändrar sitt förslag. 

Det tog några timmar innan justitieminister Morgan Johansson faktiskt ändrade sig och öppnade för att ytterligare skärpa straffskalan vad gäller köp av sexuell handling av barn. 

- Jag är öppen för att ta en diskussion om det, säger Morgan Johansson till TV4Nyheterna.ECPAT har drivit frågan om en straffskärpning under många år och är nu förhoppningsfulla om att det faktiskt kommer ske en förändring. Kampanjen #sopigstraffskala började redan 2014 med ECPATs ambassadör Noomi Rapace. Kampanjen är fortfarande aktuell och syftar till att få bort böter ut straffskalan för sexualbrott mot barn.

Se också Isabella Kim i TV4 Nyhetsmorgon förklara vad det skulle göra för skillnad med ett höjt minimistraff. 


##SOPIGSTRAFFSKALA #MINIMISTRAFF #KÖP AV SEXUELL HANDLING AV BARN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Grooming Lagstiftning Kampanjer

Höj straffvärdet för köp av sexuell handling av barn

Alltför få förövare som som förgriper sig sexuellt på barn döms. Polisen har inte tillräckliga resurser och straffvärdet är i flera fall lågt. - Vi kräver en förändring. Böter måste bort från straffskalan och det är hög tid att vårt samhälle ser dessa barn ger en tydligt signal att detta är oacceptabelt. Det menar ECPATs barnrättsjurist Isabella Kim som idag gästade Nyhetsmorgon i TV4.

Här kan du se samtalet i Nyhetsmorgon

TV4 Nyheterna har granskat statistik från BRÅ som visar att det omkring 1400 anmälningar inkommit de senaste åren. Av dessa har 106 straff har utdömts, varav dom gäller 10 stycken fängelse. 

Här kan du se inslaget i TV4 Nyheterna

- Vid brottet köp av sexuell handling av barn handlar det ofta om barn i extremt utsatta situationer. Regeringen tittar nu på att skärpa straffet och föreslår en ändring från böter till fängelse i 14 dagar. ECPAT vill gå längre och menar att om straffvärdet höjs till fängelse i minst ett år, så blir det presumption på fängelse, det vill säga att rätten då kommer välja fängelse i större utsträckning. Detta krävs för att skydda barnet och dels för att förövaren ska hinna genomgå vård och behandling och därigenom minska risken för återfall. Det har också betydelse för polisens resurser att prioritera och utreda brotten ordentligt. Signalvärdet är också viktigt. Både för barn och förövare. Vårt samhälle accepterar inte att barn utnyttjas sexuellt och det kan vi visa genom lagstiftning, menar Isabella Kim. 

#BARNSEXHANDEL #KÖP AV SEXUELL HANDLING AV BARN #SOPIGSTRAFFSKALA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

Stärk ditt barns integritet på nätet och hindra grooming

En ny undersökning från Sifo visar att 37 procent av alla barn har kontaktats i sexuella syften på internet av någon de tror är vuxen. En av vägarna in till barnet kan vara spel-appar med chattfunktion.


- Siffrorna talar ett tydligt språk. Vi vuxna måste ta ett större ansvar så att våra barn är trygga, vet vad de ska göra om något händer och har någon att prata med om de skulle bli utsatta, säger Kristina Sandberg, tf generalsekreterare på ECPAT. 

 
Stiftelserna Childhood och Trast är initiativtagare till undersökningen som SVT Nyheter skriver om idag.
 
 
Hur ska man skydda sina barn från att bli utsatta?
 
 
 
- För barnet är nätet en helt naturlig miljö, en plats där barnet umgås med nya och gamla vänner. Men det är viktigt att du som vuxen ger barnet de verktyg som behövs för att vara säker. Prata om vad som är ok och inte, hur barnet pratar med andra och hur andra uttrycker sig där. Det finns dåliga saker, som mobbing, och även vuxna som söker kontakt med barn för sexuella syften. Anpassa samtalet efter barnets ålder, men det viktigaste är att ett tryggt barn vet när det är dags att ta en skärmdump och avsluta en diskussion, och berätta för en vuxen, säger Kristina Sandberg.
 
 
 
Ska man berätta att det finns vuxna som vill utnyttja barn på nätet?
 
 
 
- Absolut, det är jätteviktigt att man berättar om att det finns sexuella övergrepp på nätet, ställ alltid konkreta frågor till ditt barn om hur det är på nätet, och diskutera vad de ska göra om någon kontaktar dem med frågor om bilder eller personliga uppgifter. Med ökad kunskap så kan vi förebygga denna typ av brottslighet, säger Kristina Sandberg.
 


 
 
EXEMPEL på frågor att ställa, tänk på att anpassa frågorna efter barnets ålder. Frågorna nedan är riktade till barn i olika åldrar:
 
- Hur ser en vanlig dag ut på nätet för dig?

-Har du varit med om att någon frågat dig eller någon kompis om nakenbilder på nätet?

-Hur kändes det?

- Har du hört talas om hur personer kan locka till sig nakenbilder från barn och unga?
 
- Hur tänker du kring det?
 
- Skulle du vilja prata oftare med mig /oss om vad som händer på nätet än vad vi gör idag?
 
- Är du orolig för att bilder på dig riskerar att spridas på nätet eller att någon ska kränka dig på något annat sätt?
 
- Hur pratar du och dina kompisar om de som har drabbats av spridda bilder och /eller filmer på nätet?

#GROOMING #SPEL #CHATT #BARNS INTEGRITET
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Grooming

Barnäktenskap kan aldrig vara ok


I dagarna föll domen för de föräldrapar som försökt tvinga sin då trettonåriga dotter att gifta sig med en tio år äldre man. Det blir inget fängelse utan villkorlig dom meddelade Värmlands tingsrätt idag.

ECPAT tycker straffvärdet borde vara högre, och att barnäktenskap alltid utgör en form av tvångsäktenskap:
 
-Vi ser positivt på att det blev en fällande dom,  däremot ifrågasätter jag straffvärdet som rätten bedömde till 10 månaders fängelse. Vi måste komma ihåg att detta handlar om ett 13-årigt barn, något som rätten inte tycks ha fäst någon uppmärksamhet vid. Jag ifrågasätter också friandet av den tredje tilltalade, den tilltänkte brudgummen. På samma sätt som att ett barn inte kan samtycka till samlag kan det heller inte samtycka till äktenskap. Vi menar därför att barnäktenskap är en form av tvångsäktenskap och en sexuell exploatering av barn, säger Isabella Kim, barnrättsjurist på ECPAT.


Det var när fickan kom hem från skolan som hela släkten hade samlats och meddelade att hon var förlovad. Föräldrarna och den tilltänkte mannen hade redan skrivit ett ”äktenskapskontrakt”. Efter en tid larmade flickan själv polisen och blev omhändertagen.
 

Läs mer här: Aftonbladet


Giftes bort och förlorar nu vårdnaden om barnen
 
I dagarna kom också domen från Stockholms tingsrätt om ytterligare ett fall av barnäktenskap som fått katastrofala följder. Här handlade det om tolvåriga Amanda som tvingades gifta sig med sin betydligt äldre kusin i Irak. Hon blev våldtagen och gravid och födde tvillingar i Sverige när hon var tretton år.  Nu har Stockholms tingsrätt beslutat att det är pappan som ska ha vårdnaden om barnen. Amanda förlorade sin egen barndom och nu har hon förlorat sina barn. 
 
Skola och socialtjänst borde agerat, menar ECPAT:
 
- Fallet är oerhört tragiskt och komplicerat på så sätt att många komponenter måste tas i beaktande och vägas mot varandra. Min största fundering i detta fall är bristen på agerande från skola och socialtjänst, dels i samband med att Amanda var i Irak under lång tid, dels efter det att hon fött barn i Sverige, menar Isabella Kim. 


 
Amanda fick inte komma till tals. 
 
- Inte någon gång har Amanda fått komma till tals i utredningarna. Det visar tydligt på vilka följder bristande kompetens och kunskap kan få. I detta fall gav  tingsrätten pappan vårdnaden eftersom barnen levt med honom i Irak i stort sett hela deras liv. Det går i linje med hur rätten brukar resonera i vårdnadstvister då man bl.a. utgår ifrån barnets invanda miljö. Barnen har idag levt med sin pappa i närmare tio år och känner inte sin mamma. Detta visar på vikten att agera i tid, något som alltså borde ha gjorts redan i samband med barnens födsel, säger Isabella Kim på ECPAT.

Läs mer här: Aftonbladet ledare


Regeringen utreder just nu frågan om barnäktenskap


Regeringen utreder just nu frågan om att skärpa lagen mot barnäktenskap avseende äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag i annat land. Ett förslag väntas komma före sommaren. 

 

- Vi har tagit del av utredningen som definitivt innehåller en förstärkning av barnets rätt mot att ingå äktenskap. Men förslaget är enligt vår uppfattning inte tillräckligt för att motverka erkännande av barnäktenskap i Sverige, säger Isabella Kim.

 

Läs ECPAT Sveriges remissvar HÄR.

#BARNÄKTENSKAP, #BARNSEXHANDEL I SVERIGE #REGERINGEN UTREDER
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.